121 találat (0,145 másodperc)

Találatok

1. 1969-06-13 / 134. szám
[...] tanácsülésen búcsúztat­ta Dunaföldvár lakossága dr Bozóky István körzeti orvost aki nyugalomba vonulásával [...] tanács amelynek hosszú évekig dr Bozóky István is tagja volt a szó [...] való­ságos idegenvezetőnek számí­tó gépkocsivezetőjének Esés Istvánnak és Szabó Gyu­lának Kis helyen [...]
2. 1969-10-14 / 238. szám
[...] csikmákszűrő és a többi Bogár István nemcsak a Sár­köz szülötte lakója [...] rá A múzeum tulajdonosa Bo­gár István szívesen kalauzol bennünket helyiségről helyi­ségre [...] Nézegetem az iratokat 1 Dr Bozóky István Böde György kezelőorvosa tanúval­lomásában kijelenti [...] férjem nem volt Bu­dapesten Molnár Istvánt többször is kihallgatta a rendőrség [...]
3. 1961-04-23 / 95. szám
[...] is ott lesz a majálisban Bozóky a fiatal nőtlen állat­orvos éppen [...] ezzel intett vissza a köszö­nő Bozókynak Szakadt a hűvösleheletű jószá­gé tavaszi [...] a ma­gukhoz térő növények de Bozó­kynak a nyakába csurgóit az égi [...] Héderváriak kezén van majd Werbőczy István tulajdonába ke­rül aki Debregecz akkori [...]
4. 1980-12-18 / 296. szám
[...] előadásának születését s a rendező Bozóky István munká­ját kísérte végig a műsort [...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN főszerkesztő helyettes SZÁLAI JÁNOS Szerkesztő­ség [...] 11 422 Felelős vezető SZELL ISTVÁN Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
5. 1969-03-15 / 62. szám
[...] díj­nyertes műveinek bemutató hang­versenye Bogyai István táncda laiból 14 10 Egy [...] Dunaföldvár a hétvégi ügyele­tet dr Bozóky István tartja Rá­kóczi u 4 Telefon [...] Jánosné Da nizs János Kovács István Lo hász Mihályné Tumpek Ádám né Pock István Hollós László Szabó János PIACI [...]
6. 1969-03-29 / 73. szám
[...] 45 Rádióreklám 13 50 Fenyő István könyvszemléje 14 00 Ci­gánydalok csárdások [...] eletet Dunaföldvár ügyeletes orvosa dr Bozóky István Dunaföldvár Rákóczi u 4 Telefon [...]
7. 1980-09-14 / 216. szám
[...] élén a 70 éves Vas Istvánt köszönti Sőtér István esszéje és Takáts Gyula költeménye [...] Ká­rolyi Amy Mészöly Miklós Pákolitz István Pécsi Gab­riella és Zelk Zoltán [...] ér­demel Melczer Tibor írása Kormos István költészetéről és Nemes Nagy Ágnes [...] álla­mosítást követő időkben Agárdi Gábor Bozóky István Dobos Ildikó Ditrói Ilona Galambos [...]
8. 1997-10-29 / 252. szám
[...] erre a dátumra gróf Széchenyi István 1825 november 3 án az [...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] frakció­vezető helyettese és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője Pusztai 56 [...] Ferenc 44 66 Szent Iványi István 53 52 2 i 41 [...]
9. 1969-04-03 / 77. szám
[...] A községi tanács el­nökének Gergely Istvánnak határozott véleménye hogy a községből [...] április 4 én dr Rimay István ügyel Lakása Paks Tol­nai u [...] dél­től 5 én délig dr Bozóky István fogadja betegeit Lakása Duna­földvár Rákóczi [...] reggel 6 ig dr Fisi Ist­ván Sióagárd Kossuth u 13 5 [...]
10. 1960-05-28 / 125. szám
[...] Zsuzsa Tolnai Gimn 451 4 Bozóky Ilona Du­naíöldvári Gimn 450 5 [...] férfiak 100 méteres síkfutás 1 Bozóky László Dunaföldvári Gimn 11 8 [...] Szekszárdi Gimn 25 7 2 Bo­zóky László Dunaföldvári Gimn 25 9 [...] 2 16 2 4 Bárdos István Szekszár di Gimn 2 16 [...]
11. 1976-04-06 / 82. szám
[...] Mozart operáját jellemzi A rendező Bozóky István előtt nyilván az opera színpadképe [...] többek között Vay Ádám Szirmay István Sándor Gáspár részvételé­vel Jellegében még [...]
12. 1963-05-30 / 124. szám
[...] gép próbatétele keze úgy jár Bozóky Lajos a fogantyúkon I mint [...] feljárót kialakítani és a munka­vezető Bozókyt küldte gépével csinálja meg az [...] újból nekihajszolja az akadálynak Mert Bozóky La­jos nem az az ember [...] állja basnnló ór víznek Bognár István A jófene tudja de hát [...]
13. 1982-09-21 / 221. szám
[...] Gá­bor Miklós barátját Horatiót Avar István alakította Ez az előadás nem [...] Nem lláthatta Gábor Mik­lós Avar István Bessenyei Fe­renc Tolnai Klári Ajtay [...] legjobban s jó Drahota Andrea Bozóky István és Kern András Tahi Tóth [...] és tanulságos Az Ablak Wisinger István és segítői jóvoltából nem nyo­mozói [...]
14. 1981-10-25 / 251. szám
[...] Szelestey László és ta­lán Joanovits István képein is Természetközelség a sajátja [...] Jakab szerepében a pályakezdő Dégi Istvánnal a Miskolci Nemzeti Színház Arturó Uija Sztlankay Istvánnál ai címszerepben 1 a tragikus [...] bromztükreivel méltó otthona lehet a Bozóky István vezette társulatnak mely azzal hogy [...]
15. 1999-02-02 / 27. szám
[...] részére hir­deti meg az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjra kiírt pá­lyázatot a [...] megszűn­tek a meteorológiai jellegű problémák Bozóky István meteorológus azonban tudományosan közelít a [...]
16. 1997-04-01 / 75. szám
[...] a Körúton A budapesti Szent István körút és Honvéd utca sarkán [...] meg is érkezett a tavasz Bozóky István meteorológus szerint április első hetében [...]
17. 1969-04-26 / 94. szám
[...] Paks Az ügyeletet dr Rimay István tartja Paks Tolnai u 4 [...] u Telefon 6 Dunaföldváron dr Bozóky István fogadja betegeit Duna földvár Rákóczi [...] 19 35 Lírai riport Vas Istvánnal 20 00 Tv híradó 20 [...]
18. 1969-04-04 / 78. szám
[...] Magyar muzsika 8 45 Nyúl Ist­ván kamaraegyüttese játszik Zeke Gyula énekel [...] gyermekkórusa énekel 10 02 Fenyő István könyvszem­léje 10 12 Nemzetközi rádió­játék [...] Ápriiis 4 én dr Rimay István ügyel Lakása Paks Tolnai u [...] déltől 5 én délig dr Bozóky István fo­gadja betegeit Lakása Rákóczi u [...]
19. 1999-12-17 / 294. szám
[...] szerzés céljával pályára lépő Lázár István vezette szekszár­di gárda pont nélkül [...] egy egy gólt szerzett Orbán Bozóky találkozó Orbán Viktor miniszterelnök szerda este fogadta Bozóky Imrét az MLSZ elnökét tájékoztatta [...] es telefonon vagy személyesen Vida Istvánnál vagy Dobler Péternél SHÜRUSITAS A [...]
20. 2000-11-14 / 266. szám
[...] megtisztelő címet az idén viszont Bozóky István móri termelő Ezerjó borát és [...] bál volt Szekszárdon a Szent István Házban ünnepelték meg a szőlő [...] boraiból egy egy pa­lackkal Szunyogh István szekszárdi termelő Palánki he gyen [...]