4. oldal, 68 találat (0,408 másodperc)

Találatok

61. 1909-08-28 / 69. szám
[...] cserébe mint részletfizetésre kapható Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben pj Zemplén tó 1 [...] női ruha szövetet guvliroz Rakovszky Sándor ruliaftestó és tisztitó Sátoraljaújhely Bercsényi [...]
62. 1910-01-26 / 8. szám
[...] fiókjának könyvtár alapja javára Steinbőffer Sándor MÁV ellenőr áll főnök fővédnöklete [...] cserébe mint részletfizetésre kapható Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben Harajda János 2 2 [...]
63. 1900-07-22 / 29. szám
[...] rendbeli eladó esetleg bérbeadó Udvard Szaniszló­nál S A Ujhely Kossuth L [...] kiadóhivatalban Egy tanuló felvétetik Hericz Sándor kocsigyártó és czé festőnél S [...]
64. 1900-07-29 / 30. szám
[...] rendbeli eladó esetleg bérbeadó Udvardi Szaniszlo­nál S Á IJjhely Kossuth L [...] nyomdájában Egy tanuló felvétetik Hericz Sándor kocsigyártó és czégfestőnél S A [...]
65. 1908-06-06 / 46. szám
[...] J V Gallotsik Kassa Novelly Sándor utóda Kis Szeben Kassewitz J [...] is vagy részletfizetésre Udvar di Szaniszlónál Sátoraljaiajhelyben 0 t J GörcaUlapltó [...]
66. 1907-07-20 / 58. szám
[...] ajánljuk a Budapesten VIII Főherceg Sándor utca 30 sz alatt levő [...] esetleg részlet fizetésre is Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben Pármai Ibolya szappan E [...] korona államsegélyt utalványozott Jutalmazás Szabó Sándor ta­nítójelöltet a sárospataki állami ta­nítóképző [...]
67. 1901-04-28 / 17. szám
[...] j főszolgabirájától Hivatalos nyugtató Andrássy Sándor gróf országgyűlési kép­viselő ur őnagyméltósága [...] számú végzése következtében Dr Tüchler Sándor ügyvéd által képviselt Vágner Emánuel [...] uj és elját­szott zongorák Udvardi Szaniszlónál Kossuth u dr Szepessy ház [...]
68. 1901-07-28 / 30. szám
[...] kaphatók Sátoralja Ujhelyben Udvar dl Szaniszlónál dr Szepesy házban Gimnáziumi tanulok [...] köz­hírré teszi hogy Dr Járossy Sándor végrehajtatónak Ujfalusy Mihály és társai [...]