19 találat (0,307 másodperc)

Találatok

2. Források a XVII–XIX. századból • Kávássy Sándor: Ismertetések a régi Szatmárról (81. oldal)
[...] harmincad­fiók van 19 Részege 20 Szaniszló 21 Terem 22 Vasvári 23 [...] 24 Mezőpetri 25 Rohod 26 Szaniszló 27 Terem 28 Vitka Németből fordította Kávássy Sándor
3. Mutató a Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-IV. köteteihez. Összeállította: László Gézáné (511. oldal)
[...] A 348 B 105 Szabó Sándor B 335 Szabó T Attila [...] 85 Szamovolszky Konstantin B 350 Szaniszló János B 337 Szaniszló Zsigmond A 270 Szánta család [...] Király Zsuzsanna C 326 Szatke Sándor B 183 Széchenyi István A [...] Szécsy Péter A 196 Szedleczky Sándor A 196 Szednak György Diuro [...]
4. Mutató a Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-IV. köteteihez. Összeállította: László Gézáné (540. oldal)
[...] ld Szamossályi Sámson ld Hajdúsámson Sándor Sandresty B 87 C 98 [...] Sandra ld Krasznasándorfalu Sandresty ld Sándor Sanislau ld Szaniszló Sáp A 41 Sapaja ld [...]
5. Kávássy Sándor: Nemesi vezeték- és keresztnevek Szatmárban az 1809. évi inszurrekciós összeírás alapján (195. oldal)
[...] Remete­mező Réztelek Sályi Szamostelek Szamosújlak Szaniszló Szatmárnémeti Szinórváralja Tarpa Tiszakóród Tomány [...] Vitka Zsadány Zsa­rolyan 130 35 Sándor Sándornál Adorján Angyalos Amac Bagos Ba­tiz [...]
6. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (377. oldal)
[...] ezt betetőzte a pestis A Szaniszló naplóján kivül felhasznált vonatkozó iroda­lom Szaniszló állításait támasztja alá vagy azt [...] szeptember végén indultak bujdosni így Szaniszló 1707 szeptember 23 án indult [...] A szatmár me­gyei főispánnak Károlyi Sándornak sürgősen intézkednie kellett ideiglenes elszállásolásukról Szaniszló pl Sólyiba került 124 1 [...]
7. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (378. oldal)
bari irja Szaniszló egy Elek György nevü emberhez [...] a Kolozs megyeiek Szatmórban maradtak Szaniszló Mondók­ra került ahol irja szállottam [...] bujdo­sók egy egy megbízottja Szabolcsban Szaniszló s Eötvös egyik megbízott embere [...] amikor Rákóczi 1708 nyarán Károlyi Sándort 18 000 főnyi hadsereggel Erdély [...]
8. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (387. oldal)
[...] és mustrán Majd igy folytatja Szaniszló feljegyzése a beszédről országuríkban való [...] nevezi ki generál marschall Károlyi Sándort 128 1 Ennek utána Eröss [...] vármegyéket Ezen a mustrán Károlyi Sán­dor főudvari kapitánya Domahidi László volt [...]
9. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (388. oldal)
[...] Magyarországra kibújdosottak ügyeivel is foglalkoztak Szaniszló Ki követi minőségben volt jelen [...] erdélyi vármegyék követei először Károlyi Sándornak adták be az összeirást ki [...] elengedte bizván minden dolgokat Káro­lyi Sándorra 143 1 1709 április 18 [...] a n bujdosó vármegyék részéről Sza­niszlót választják követnek a munkácsi később [...]
10. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (405. oldal)
[...] Bp 1959 Akad K Kézirat Szaniszló Zsigmond naplójónak kézirata Országos Széchenyi [...] magyar nemzet története Szerk Szilógyi Sándor 7 köt 6 könyv Acsády [...]
11. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (407. oldal)
[...] magyar nemzet története Szerk Szilógyi Sándor VII kötet Budapest 1898 673 [...] az 50 éves kor körüli Szaniszló már 1707 ben megváltja magát [...] megállapítható Jelenleg megbízhatónak csak a Szaniszló óltal leirt 486 tordai menekült [...]
12. Rezümék (orosz és német nyelvű) (441. oldal)
[...] Thron geholen Der Kleinadelige Zsigmond Szaniszlö Oberrichter in Torda enthusiastischer Anhänger [...] Flüchtlinge in Ungarn be­schreibt Zsigmond Szaniszlö aus dem Blickwinkel eines Klein­adeligen [...] Obergespann des Komitats Szatmär Graf Sándor Károlyi über das Schicksal der [...]
13. Rezümék (orosz és német nyelvű) (445. oldal)
[...] hajdúk történetéhez 1630 76 KÁVÁSSY Sándor Nemesi vezeték és keresztnevek Szatmár­ban [...] élete a Rákóczi szabadságharc idején Szaniszló Zsigmond naplója alapján 1707 1711 [...]
15. László Géza: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, 1976–1997 (467. oldal)
[...] történetéhez 97 236 p Kávássy Sándor Nemesi vezeték és keresztnevek Szatmárban [...] élete a Rá­kóczi szabadságharc idején Szaniszló Zsigmond naplója alapján 1707 1711 [...]
16. Névmutató (403. oldal)
[...] 2‍8‍6‍ S‍z‍á‍d‍e‍c‍z‍k‍y‍ L‍a‍j‍o‍s‍ 6‍1‍ S‍z‍a‍k‍á‍l‍y‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ 1‍3‍7‍ 1‍4‍4‍ 1‍4‍6‍ S‍z‍a‍k‍á‍t‍s‍ A‍n‍d‍r‍e‍a‍s‍ [...] Szamos 29 Szamosközy István 48 Szaniszló Sanisläu R 43 44 53 [...] 346 Székely Mózes 71 Székely Sándor 345 Székelyföld 69 78 143 [...]
17. Névmutató (424. oldal)
[...] 44 Stephanus Pohárnok 38 Stephanus Sándor de Wezekin 54 Stephanus zo [...] 133 Szánfalva Sztanovo U 59 Szaniszló Sanisláu R 76 77 91 [...]
18. III. Családtörténeti tanulmányok • Lakatos Sarolta: A Nagykállói Kállayak a 16. század második felében és a 17. században (323. oldal)
[...] m‍e‍s‍t‍e‍r‍ h‍o‍n‍t‍i‍ a‍l‍i‍s‍p‍á‍n‍ 1‍3‍4‍4‍ 1‍3‍5‍7‍ S‍Z‍A‍N‍I‍S‍Z‍L‍Ó‍ m‍e‍s‍t‍e‍r‍ 1‍3‍5‍4‍ 1‍3‍9‍2‍ J‍Á‍N‍O‍S‍ 1‍3‍9‍6‍ [...] F‍a‍r‍k‍a‍s‍ l‍á‍p‍i‍s‍p‍a‍t‍a‍k‍i‍ S‍e‍g‍n‍y‍e‍y‍ J‍u‍d‍i‍t‍ B‍á‍n‍f‍r‍y‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ C‍s‍a‍p‍y‍ K‍r‍i‍s‍t‍ó‍f‍ T‍e‍l‍e‍g‍d‍y‍ B‍a‍r‍b‍a‍r‍a‍ 2‍ [...]
19. Rákócziak kora • Kocsis György: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Szakkönyvtárában található Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos dokumentumok ajánló bibliográfiája (118. oldal)
[...] 151 STEMLER Gyula 241 STRBA Sándor 206 SYLVESTER Lajos 362 SZABADFALVI [...] 344 SZABÓ Dániel 348 SZAKÁLLAS Sándor 215 SZALAY László 2 SZANISZLÓ Zsigmond 191 SZATHMÁRY KIRÁLY Ádám [...] 187 SZENTPÉTERI József 241 SZILÁGYI Sándor 21 SZIRÁCSIK Éva 319 340 [...]