5. oldal, 306 találat (0,136 másodperc)

Találatok

81. 1908-12-31 / 53. szám
[...] kereskedő Müller József birtokos Némethy Sándor iparos Nonn Gyula és Papp [...] Serly Dénes és ifj Sternberg Sándor birtokosok Stuller József iparos Sugár [...] Helyettes parancsnokul távolléte idejére Márialaky Sán­dor főhadnagy vezényeltetett ki Ma nagy [...] értékes tárgy Lopás Márkus György szaniszlói gazda a múlt héten két [...]
82. 1904-06-30 / 26. szám
[...] tagok felszólalása után hogy Jobbágy Sándor hagyatékügyi jegyzőt a budapesti tűzoltó [...] dr Laurán Ágostont Lázár Gábor szaniszlói esperes lelkész román nyelvű köszöntőben [...] kerületbe Diamant Gyula segédjegyzőt a szaniszlói anyakönyvi kerületbe Majercsik Sándor okleveles jegyzőt a genesi anya­könyvi [...]
83. 1910-07-14 / 28. szám
[...] vm t főügyész Dr Aáron Sándor vm főorvos Bay Miklós és [...] is mig a nagykárolyi és szaniszlói áll iskolák építése csak jövő [...] milyen ekkor lefolyt Szeretik Benedek Sándort tanítványai barátai s mindazok kik [...] végül Benedek Gyula és Benedek Sán­dor A bemutatott szép produktiók igen [...]
84. 1909-05-13 / 19. szám
[...] tagjain kívül résztvettek dr Aáron Sándor Boér Endre Ilosvay Aladár Jékey Mór Jékey Sándor Kende Zsigmond b Kováts Jenő [...] kisiklott Emiatt az esti gyorsvonat Szaniszló a személyvonat pedig Nagykároly állomáson [...] Béla tb főszolgabíró b Kovács Sándornak a járás uj főszolgabirájának Az [...]
85. 1910-12-29 / 52. szám
[...] ko­ronát Összesen 118 korona Matolcsy Sándor 10 kiló borsó Marián Ferencz [...] Barta Ella ivén ifj Sternberg Sándor 6 K Debreczeni Istvánné 5 [...] Singer Lipótné Lang Samu Kellen Sándor Lindenbaum Miksa 5 5 kor [...] doinahidai lakosokat póttagokká pedig Lebovics Sándor fakereskedö szaniszlói es Pénzéi Mihály kereskedő helybeli [...]
86. 1914-07-01 / 26. szám
[...] Madarassy Dezsőt Tóth Mórt Gá­bor Sándor főerdőtanácsost és Osztadál főerdő mestert [...] az uj járásorvosra Takács István szaniszlói ref lelkész lendületes beszédben az [...] táv­irattal értesítették Meglopott járásbiró Dániel Sándor kir já rásbiró panaszt tett [...] magukat Nagykárolyból kitiltott alkoholista Né­methy Sándor sok galibát okozott a rendőr­ségnek [...]
87. 1917-04-25 / 17. szám
[...] Vetzák Ede és Dr Vetzák Sándor ügyvédi irodájukat egyesi tették A [...] dohányzsineg beszerezhető gffi Schwartz Ferencnél Szaniszlón Eladó házastelek j A Kenderes [...]
88. 1909-10-14 / 41. szám
[...] árvaszéki elnök Csaba Ador­ján Jékey Sándor Képessy László Péchy László Kovács Sándor és Madarassy István föszolgabirák Mangu [...] Gyene Pál vár­megyei aljegyzők Jeszenszky Sándor vár­nagy Az ebéden több felköszöntő [...] Szuporán János és Mikulás Demeter szaniszlói lakosok ellopták és azt részben [...] dr Fárnek László 10 Jeszenszky Sán­dor 5 Szilágyi Lajos 10 Almer [...]
89. 1914-01-14 / 2. szám
[...] Szentgyörgyi Jor­dán Károly apát kanonok szaniszlói plébános január 4 én vasárnap [...] Debreceni i polgármester erdőör fia Sándor gk Popovits János cipész­segéd leánya [...] S irnuel hivatal szolga íia Sándor ref Ráksi Imre dohányos fia Sándor ref Farkuly János vonatfékező leánya [...] Brugós István földmi vés fia Sándor rk Sinka József kőműves leánya [...]
90. 1912-04-03 / 14. szám
[...] órakor kezdődő istentiszteleter prédikál Nagy Sándor kántortanitó Husvél második ünnepén a [...] fia Gyula róm kath Tájarling Sándor mészáros fia Jó­zsef Sándor róm kath Linzenbold Emma szabósegéd [...] kath Rubleczky Ignác kereskedő fia Sándor Albert róm kath Som István [...] Telefon 10 51 Szerenosótlenség A szaniszlói gazdakö­zönség közös istállójának egyik fala [...]
91. 1911-10-12 / 41. szám
[...] 4 Almási József 5 Ármos Sándor 10 dr Adler Adolf 10 [...] 4 Czikker András 5 Csőkör Sán­dor 4 Csőkör Károly 2 Csőkör [...] id Steib Antal 5 Szigeli Sándor 8 Sándor György 3 Serly Jó­zsef 3 [...] a szolga birói hivatal előterjesztésére Szaniszlón a ron­csoló toroklob járványszerü fellép [...]
92. 1910-08-04 / 31. szám
[...] Kaufmann Jakab Róth Lajos Matolcsy Sándor Wesszel Manó Kepets Herman Klein [...] Snell József Hágen József Vida Sándor Bek man József Eigner Simon [...] én Nagybányán Nyilvános nyugtázás A Szaniszlói Polgári Ölvasókör f hó 12 [...] Körösi Károly Ropiczky Ödön Madarász Sán­dor Takács Ferencz 1 50 1 [...]
93. 1909-03-04 / 9. szám
[...] Gugen berger Debreczen id Matolcsy Sándor N N Schnell Imre ifj [...] következvén Bálintffy József ifj Barak Sándor Csőkör István Kirilla Adolf Kovács [...] Veres Lajos 3 K Kandel Sán­dor Peér 2 K Kovács Gedeon [...] Katinka Kan­del Ilonka Kerczi Émmuska Szaniszló Józsa Erzsiké Józsa Klára Kalmár
94. 1909-02-18 / 7. szám
[...] Ignácz Leitner János Kirilla Adolf Sándor György Hancsis Illés Ernecz László [...] Ferencz 80 Matesz Pál Tájerling Sándor 50 50 Geng Ferencz Kovács [...] részvénytársaság má­sodik évi rendes közgyűlését Szaniszlón a jövő hó 2 án [...] Darabánt András Hódor Kornél Hornyák Sándor Juhász Ernő Szabó Sándor Tarcsinszky Kázmér Udvari bohócz Mészáros [...]
95. 1913-12-31 / 53. szám
[...] Endre csomaközi plé­bános s a szaniszlói plébánia interimalis ad ministratorává Láng [...] kiterjedő működési körrel ifj Barak Sándor csizmadia és Stier Ignácz borbély [...] ref Friedmann Béni kereskedő fia Sándor izr Pákey Dezső vasúti kapus [...] béres fii Pál gk Puskás Sándor kondás leánya Ida gk Lengyel [...]
96. 1907-12-19 / 51. szám
[...] en hiva­talosak Uj doktor Debreczeni Sándor váro­sunk polgármesterének fia a napokban [...] Krémer Béla 21 éves molnársegéd szaniszlói lakos f hó 16 án Szaniszlón szülei lakásán egy 7 milli­méteres [...]
97. 1911-02-09 / 6. szám
[...] Antal Mann Gusztáv és Szigethy Sándor tagok fel­szólalásaikban helyeslik az elnök [...] és körül­tekintő jelentése után Kovács Sándor könyv­táros tette meg jelentését mit [...] és az­után szétoszlottak Sikkasztás Szigyártó Sándor mezöpetrii postaügynököt a szaniszlói csendőrség letar­tóztatta mert a kezelése [...] is jelentett be Lopás Barna Sándor alkalmazás nélküli egyén dr Kovács [...]
98. 1899-12-07 / 49. szám
[...] úgy maga mint gyermekei Laczika Sándor és Kálmán valamint a nagyszámú [...] évi deczember hó 5 én Szaniszlóról kocsi­som által Szeőrdemeterre küldött egy [...] bármily czimen el ne fo­gadja Szaniszló 1899 évi deczember hó 6 [...]
99. 1902-01-02 / 1. szám
[...] Dóm­ján János Dobosy Endre Demkő Sándor Elbel Béla Fekete Sándor Ferenczy Ágost Fésős Endre Filep [...] Károly Szűcs Lajos Dr Szűcs Sándor Dr Torday Sándor Tergstény Jenő Weisz Sándor Primiczia Cupcea Péter végzett pap­növendék [...] fel hosszas szenvedés után elhunyt Szaniszlón volt községi jegyző a hol [...]
100. 1900-12-25 / 52. szám
[...] Szatmáron Bossin Jó­zsef és Rajzinger Sándor gyógyszeré­szeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehér Gyarma­ton [...] szept 17 tisztelő hive Wekerle Sándor Elismerő nyilatkozat Ch k Olga [...]