88 találat (0,186 másodperc)

Találatok

1.
[...] 1 római ezüst pénz Nemes Sándor 1 db vaspatkó Hanzi József [...] Lajos 4 db régi pénz Szaniszló Pál 12 db lengyeltörténelmi arckép [...]
2.
[...] 4 8 3 19 Keresztúri Sándor 1 1 2 1 2 2 2 20 Kérészy Sándor 1 1 1 1 1 [...] 2 3 3 22 Lesczinszki Szaniszló 1 1 1 1 2 [...]
3.
[...] 2 3 1 41 Keresztúri Sándor 3 3 4 3 2 [...] 2 3 i 42 Kérészy Sándor 1 1 3 2 1 [...] 4 3 1 48 Lesczinszky Szaniszló 1 1 1 2 1 [...] 2 1 l 49 Liszkai Sándor 3 3 4 4 4 [...]
4.
[...] Pál V o 3 Kérészy Sándor V o 4 Mátyás Géza [...] Bertalan V o 7 Lesczynszki Szaniszló V o 8 Péderi Ferencz [...]
5.
[...] 1 19 Harsányi István Hrabéczi Sándor 2 2 2 3 1 [...] 1 20 Harsányi István Hrabéczi Sándor 3 4 4 4 3 [...] 1 2 1 22 Kérészy Sándor 2 1 3 2 2 [...] 1 1 1 26 Lesczynszki Szaniszló 2 2 2 2 1 [...]
6.
[...] 1 1 i 44 Ritók Sándor 2 2 1 3 2 [...] 1 2 3 i 52 Szaniszló István 1 1 1 2 [...] Ferencz Eltávoztak Bogdán Dániel Szulovinyi Sándor Magántanú lók Trapli Elemér Trapli [...]
7.
[...] szépírás a Magánrajzot tanultak Kérészi Sándor VII Harsányi Gyula VI Szinyei [...] Gyula elégs Honi Géza jó Szaniszló István elégs Pavletics Gyula II [...] Szépírási pályázaton 8 frt Kérészy Sándor VII o t mű­írásért Honi [...]
8.
[...] János Steiner Hugó Szabó Lajos Szaniszló István Szánthó Gyula Szulovinyi Sándor Téglási Andor Tüdős Gyula Trócsányi [...] példányokat Ardai Barna Bu zinkai Sándor Nagy Elek Nyitrai Lajos Trócsányi [...] írás pélnányokat Benda Gyula Czövek Sándor Hubai Miklós Izsó Bertalan Kubes [...] Szinyei Endre VII osztályban Kérészi Sándor Zsoldos Benő VIII osz­tályban Szinyei [...]
9.
[...] Rácz Kálmán VI o Tóbiás Sándor III o F Molnár Antal [...] o Szilágyi Dániel elm o Szaniszló István II o Ujj Lajos [...] Czövek Béla I o Keresztessy Sándor II o Hőny István II [...] Abaházi József V o Tarbai Sándor IV o Kovács Béla II [...]
10.
[...] 2 1 1 47 Ritók Sándor 0 2 9 2 2 [...] 1 i 3 1 58 Szaniszló István 1 Ï 1 1 [...]
11.
[...] 1 2 1 21 Kérészy Sándor 2 2 3 3 2 [...] 2 2 i 24 Lesczynski Szaniszló 1 2 3 3 1 [...]
12.
[...] Béki Ferencz VII o Böszörményi Sándor I o 20 forintot fizetők [...] o Szilágyi Dániel I o Szaniszló István II o Ujj Lajos [...] Czövek Béla II o Keresztessy Sándor 111 o Hőny István III [...] Abaházy József VI o Tarbai Sándor V o Kovács Béla III
13.
[...] 1 1 2 1 48 Szaniszló István 1 1 1 Ï [...] Meghalt a szülői háznál Bitók Sándor V ik osztály Előmenetele az [...]
14.
[...] osztályban Simon József K Nagy Sándor a III osztályban Kovácsy Ferencz [...] V osztályban Kalas Andor Nagy Sándor a VI osztályban Ambrus István [...] Korláth Endre Nagy Béla Németh Sándor III Szaniszló István Pazar Zoltán IV Sallai [...]
15.
[...] Labas Béla I é jh Sándor Andor Bolykos alap Nagy József [...] Szabó Zoltán Vili oszt Ujj Sándor V o 40 frtot fizetők [...] o Szilágyi Dániel II o Szaniszló István IV o Porzsolt Ernő [...] Gzövek Béla III o Keresztessy Sándor III o Honi István IV [...]
16.
[...] 2 2 1 6 Derne Sándor 2 2 3 3 3 [...] 1 2 2 i 34 Szaniszló István 3 2 3 3 [...]
17.
[...] Béla a VH ikben Csorba Sándor Somody István Ezeken kivűl a [...] ik Prágay István B Nagy Sándor Román Ernő és Moskovics Móricz [...] Kun Zoltán IV o Tatár Sándor IV o Ragályi Géza IV [...] o Ablonczi László III o Szaniszló István VI osztálybeli tanulók Ezenkívül [...]
18.
[...] 1 2 1 1 38 Szaniszló István 1 2 2 3 [...] 1 Eltávozott Móritz Zsigmond Németh Sándor Vizsgálatlan Illés Andor Ladomérszki Gyula [...]
19.
[...] Millen András V o Lőkös Sándor I é th Barcsa Endre [...] Tamás III é jh Keresztesi Sándor VI o Gáspár János II [...] Ragályi Géza V oszt Simon Sándor V o Vattay Sándor II o Páhi Dezső III [...] o Radácsi István VI o Szaniszló István VI o Baan József [...]
20.
[...] 2 2 1 12 Keresztesy Sándor 2 2 3 3 3 [...] 1 2 1 1 32 Szaniszló István 3 3 3 3 [...]