15 találat (0,307 másodperc)

Találatok

1. (695. oldal)
[...] Mihálv fia Péter 642 643 Szaniszló Ztanizo b Szatmár vm 643 [...] 17 Szendrői de Zendru várnagy Sándor fia János 50 Szénégetés 548 [...]
2. (377. oldal)
[...] részbirtok elhatárolásához amelyet Chepanus fia Szaniszló és más a konvent memoriális [...] és Beke nek részint pedig Sándor fiainak Péternek Lőrincnek és Miklósnak [...] fia Pál részbirtokától valamint a Sándor fiai Péter Lőrinc és Miklós [...]
3. Index nominum (501. oldal)
[...] nembeli 73 Samug 1 Sámod Sándor Hanva nembeli 274 comes országbíró [...] Ivánka és László szörcsöki 87 Sándori 1 Sztrice Sandur 1 Sándor Sängätin 1 Enyed Sängeorgiu de [...] 1 Szent györgy Sanisläu 1 Szaniszló Sänmärtinu de Cämpie 1 Szent [...]
4. (56. oldal)
[...] fiaié Péteré Heytrech é és Sándoré voltak ellentmondás nélkül bejárták és [...] v Koksou i Péter fiát Sándort v miszlamelléki de iuxta Mizlam Szaniszló fiát Miklóst ezen királyi emberek [...]
5. (437. oldal)
[...] fia István apja kelneki 94 Sándor fia Szemere nb csúzi 260 Sándor fia Bertalan és Pál apja magyarszecsődi 444 Sándor fia nádori ember 512 Sandur [...] 758 Sedlinus fia nagyváradi 778 Szaniszló fia király ember miszla­mellékei 89 [...]
6. Documenta (140. oldal)
[...] elmondták János fia Mese és Sándor fia Imre szemé­lyében hogy Dénes [...] Domokosé lett nyugati fele pedig Szaniszló házáig v telkéig Lászlóé a [...]
7. Index nominum et rerum (506. oldal)
[...] 817 Roland fia szalóki 877 Sándor fia Vezekény nb 308 Sol [...] 108 fia Simon 607 fia Szaniszló soltész Melay i 39 fia [...]
8. Index nominum et rerum (522. oldal)
[...] diet János Miklós Márk Jakab Szaniszló és István apja batizfalvi 39 [...] 288 Torda m Célén fia Sándor 471 792 Celldömölk 1 dömölki [...]
9. Index nominum et rerum (635. oldal)
[...] jáki 101 Sandur Gergely fia sándor falvi 328 Hench fia szepesi [...] 328 Vas m Sandur 1 Sándor Sandurfalua 1 Sándorfalva Säniacob 1 Szentjakab Sanislaus 1 Szaniszló Sánta Domokos fia Becs litteratus [...] vice comes 1 János Szí Szaniszló vértanú villermita kolostor konventje perjele [...]
10. Documenta (171. oldal)
[...] Szt János monostor konventje előtt Szaniszló fia Márton Nekche i Denk [...] mester fele­sége Cecília és fia Sándor nevében Denk mestert Lypolch és [...]
11. Index nominum et rerum (674. oldal)
Sándor 1 Sándor Sándor 386 Sándor dályai 714 Sandur Sandrin Mysete [...] Sandorph 1 Somfalva Sandrin I Sándor Sandur 1 Sándor Säntämäria de Piaträ 1 Boldogasszonyfalva [...] Miklós szolgabíró 1 Teodor Szt Szaniszló vértanú kolostor és konventje 83 [...]
12. (736. oldal)
[...] 635 Miklós fia bébi 449 Sándor fia nádori ember petri 714 [...] Péter szecsei 618 641 fia Sándor nádori ember petri 714 fiai [...] Sandurfalua 1 Sándorfalva Sanisláu 1 Szaniszló Sank kovács váraljai esküdt 665 [...]
13. Index nominum et rerum (459. oldal)
[...] lányának férje Co lys apja szaniszlói 4 János György apja vécsi [...] hermáni 55 János Hunth fia Sándor fivére Far­kas apja 261 János [...]
14. Index nominum et rerum (510. oldal)
[...] i néhai felesége Deme­ter lány Sándor unokája György Dezső János Se­be [...] Petew asgúti öz­vegye Demeter lány Sán­dor unokája György De­zső János Sebe [...] polgár özvegye 648 névtelen lány szaniszlói Jánosnak és dománhiadi Zeuke diet [...]
15. Index nominum et rerum (531. oldal)
[...] fia Miklós unoká­ja nekcsei 577 Sándor egri éneklőkanonok 24 Sándor Gergely fia pécsi klerikus 492 [...] apja 61 152 312 587 Sándor János apja rohodi 302 Sándor János apja szentkirályi 655 Sándor Miklós apja László nagyap­ja koksói [...] 104 110 113 401 554 Sándor petrii 629 Sándor tárcsái főesp Tarcha Tharcha Tharchafeu [...]