Almási Tibor: Anjou–kori Oklevéltár. XIII. 1329. (Budapest–Szeged, 2003.)

Emi.: a 632. számú oklevélben. K.: ­Megj.: Vö. még az 571. számú oklevéllel. 632. 1329. dec. 3. Mihály prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelentik [I.] Károly királynak (H), hogy teljesítvén okt. 31-i parancsát (1. 571. szám) tanút küldtek Padarfeulde-Padarfelde-Padarfeuld részbirtok elhatárolásához, amelyet Chepanus fia: Szaniszló és más, a konvent memoriális oklevele (1.631. szám) szerint erre kijelölt nemesek hajtottak végre egyrészt Pál fia: Domokos, másrészt a Detricus és Hannus királyi fuvarosokat (aurigas) az egri kápt. ügyvédvalló levelével képviselő Lőrinc fia: Miklós jelenlétében. Hj.: Ny-ról 3 határjeltől indul, amelyek Padarfeulde földet részint Pál fiainak: Domokosnak, Jánosnak és Beke-nek, részint pedig Sándor fiainak: Péternek, Lőrincnek és Miklósnak a földjeitől határolják el, innen a Belse irányába tartó úton Dé felé Pál fiainak határjeleihez, Apatifeulde, Ny felé egy szántóföld szélén határjel, egy úton keresztül menve nagy úttól Ny-ra eső 2 földjel, e nagy úton É-nak fordul, az úttól Ny-ra eső 3 földjel, ismét Ny-nak tartva 2 földjel, amelyek Padarfeulde-t Enyzke-től választják el, (vulg. dict.) berchen át 2 földjel, kissé elkanyarodva újabb földjei, később 3 földjel, amelyek Enyzke és Pauli határát jelölik, E-ra tartva 2 földjel. ahol Endre fia: Tamás földrészének szomszédsága, Ke felé tovább, 2 földjel, amelyek még Tamás szomszédságát jelölik, 2 további szögletes határjel Tamás kertjénél, É-nak tovább, Tamás részbirtoka és Padarfeuld közötti közös határjel, Ke felé 3 földjel, amelyek a Zebes birtoktól, továbbá a László fia: Pál részbirtokától, valamint a Sándor fiai: Péter, Lőrinc és Miklós részbirtokától elválasztó határt jelölik, Dé-nek tartva rét közepén földjel, Ny felé földjel szántóföldek között, majd 2 újabb földjel, ahonnan visszatér a kezdőpont 3 földjeléhez. Az ekként elkülönített Padarfeulde részbirtokot átadták és iktatták Detricus és Hannus királyi fuvarosok részére. D. domin. prox. p. fe. B. Andree ap., a. supradicto [1329]. Á.: I. Károly király, 1330. máj. 19. > szepesi kápt. 1407. máj. 17. Dl. 83 504. (Bárczay cs. lt. 25. 3.) (Fk.-en.) K.: -

Next

/
Oldalképek
Tartalom