Anjou-kori Oklevéltár. XXX. 1346. (Budapest-Szeged, 2014)

Documenta

tották, elpusztították és a helyét felszántották. D. f. IV. an. Ramispalmarum, a. d. 1346. E.: Dl. 3835. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet.Buda 4. 13.) Papír. Hát­lapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét körvonala. K.: AO. IV. 581-582. R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997. 35. 267.1346.ápr. 6. Pál prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt Szaniszló fia: Márton, Nekche-i Denk mester officialis-a Denk mester fele­sége: Cecília és fia: Sándor nevében Denk mestert Lypolch és más birtokok elidegenítésétől, eladásától és elzálogosításától, másokat pedig, főleg Sows (diet.) Pétert és Sows (diet.) Lászlót ezek elfogadásától és elfoglalásától tilal­mazta. D. f. V. p. Judica, a. d. 1346. E.: Dl. 3836. (NRA. 22. 17.) Hátlapján későbbi középkori kéztől tárgymegje­lölés (Lypowz névalakkal), valamint kerek pecsét töredékei. K.: AO. IV. 582. 268.1346.ápr.6. 1346., ind. 14., die 6. Apr. Zárában (Jadra) [I.] Lajos király (V) nevével kel­teztek oklevelet. K.: Smic. XI. 286-287. (Zárában volt E.-je alapján.) 269. 1346. ápr. 6. Nápoly Johanna királynő elrendeli országa határmenti várainak felülvizsgálatát, hogy javításra, erősítésre, v. személycserékre szorulnak-e. D. Neapoli, a. 1346., die VI. Apr. K.: Wenzel, Dipl. emi. II. 151. (A Nápolyban volt Registri Angioini. A. 351. Reg. Johanne. Vol. I. nr. 31. alapján.) 270.1346.ápr. 6. [HI.] Edward angol király Szigfrid garamszentbenedeki apáttal egy 20 márka (13 font, 6 shilling, 8 penny) értékű ajándékot küldött [L] Lajos királynak. 171

Next

/
Oldalképek
Tartalom