Anjou-kori Oklevéltár. XXIX. 1345. (Budapest-Szeged, 2013)

Documenta

191.1345. márc. 19. Visegrád [I.] Lajos királynak (H) elmondták János fia: Mese és Sándor fia: Imre szemé­lyében, hogy Dénes fia: János mester és cinkosai febr. 21-én (f. II. p. Remin.) hatalmaskodva, felfegyverkezve Mese és Imre Noglizko nevű birtokára men­tek, jobbágyaik (Péter fiai: László és Pál) javait elvették, ottani plébániájuk ajtaját feltörték és az ott talált dolgokat elvitték, a falut pedig teljesen feléget­ték. Ezért az uralkodó utasítja a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságu­kat, akinek jelenlétében Hazug-i Péter fia: István v. Bete fia: László v. Bak fia: Sebestyén v. Tymodyu fia: Péter királyi emberek valamelyike tudja meg minderről az igazságot, tilalmazza a jognak megfelelően János mestert Mese és Imre birtoka hasznainak elvételétől, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, sab. an. Ramispalmarum, a. d. 1345. A.: a 257. számú oklevélben. 192.1345. márc. 19. Kálló Miklós és István mesterek, Zaboch-i vicecomes-ek és a négy szolgabíró előtt Keleed fia István fiai: Domokos és László mesterek, Berench-i nemesek el­mondták, miszerint birtokaikon az alábbi osztályt hajtották végre: Berench birtok keleti fele Domokosé lett, saját telekhelyével (locus sessionalis) együtt, kivéve a Sebusher patakon levő malomhelyet, ami Lászlónak jutott, csakúgy, mint Berench birtok nyugati fele és a saját telekhelye - Domokos viszont bárhol kereshet magának malomhelyet (a többi malomhelyet és más haszon­vételeket közösen birtokolják továbbra is); Kenees birtokuk - amelynek utcája a Tycia folyóig halad - keleti fele Jowan fia: György házáig v. telkéig (sessio) Domokosé lett, nyugati fele pedig Szaniszló házáig v. telkéig Lászlóé (a két mondott ház el van különítve), és saját részeiken szabadon telepíthetnek le jobbágyokat; Ladaan birtokuk v. falujuk keletről nyugatra haladó utcájától északra levő része Domokosnak jutott, a déli pedig Lászlónak; Bolug (diet.) Mihály telekhelye Domokosé lett (az eddig felsorolt birtokok Zaboch megyé­ben fekszenek); Scygaan birtokon a Kysded (diet.) Gergely házától délre levő rész Domokosnak jutott, az északi rész pedig Lászlónak egészen István elkü­lönített házáig. Ha fiaik közül valamelyik bármikor is visszavonná ezen osz­tályt, a bíró része nélkül fizessen 10 márkát a per kezdete előtt az osztályt megőrizni kívánónak. D. in Kallow, sab. an. Ramispalmarum, a. d. 1345. Fk.: Dl. 96 258. (Vay cs. berkeszi lt. 255.) 3 hátlapi pecsét előlapra átütő körvonala. R.: Piti F.. JAME 2000.115; Piti F., Szabolcs m. 363. szám; Vay berkeszi 44. szám. 140

Next

/
Oldalképek
Tartalom