Anjou-kori Oklevéltár. XL. 1356. (Budapest-Szeged, 2014)

Index nominum et rerum

János, Gurgin-i (diet.) Péter fia 28 János, alvajdai ember, galaci 187,351 János, Gál és Mihály apja, felleszte- méri 511 János, Gál és Mihály apja, kerelői 547 János, Geleth fia, Péter apja 201 János, Gereu fia 543 János, Gergely fia, be kény i 302 János, Gyarmanus fia, Gyarman ap­ja, László, Erzsébet és Kev- che testvére, ácsi 85 János mr., Gyletus fia, bajmóci vár­nagy 312, 674 János, György fia, Varda unokája, Altalkend-i 381, 388 János, György fia, sásvári 302 János, György fia, Péter c. fivére, Pé­ter mr., László, Iwanka, Já­nos, István és Pál apja, so- mosi 535, 537, 550, 554 János, György fia, Mihály fivére, dománhiadi Zeuke (diet.) Miklós lányának férje, Co- lys apja, szaniszlói 4 János, György apja, vécsi 302 János, György apja, Benedek nagy­apja, verebi 526, 673 János, a győri kápt. kanonoka 321 János, királynéi ember, győrödi 435 János, Gyüké apja 222, 236, 288 János, gömöri (Gumur) főesp. 152, 300 János, herceg, István herceg és Mar­git fia, Erzsébet magyar ki­rályné unokája, Erzsébet fi­vére, I. Lajos király unoka­öccse 18, 27 János, Hektor fia, Bakous, Gál és László apja, boldog­asszonyfalvi 29 János, Henrik fia, kovácsii 621 János, Herman fia, Miklós fivére, hermáni 55 János, Hunth fia, Sándor fivére, Far­kas apja 261 János mr., Jakab fia, László és János apja, németii 29 János, Jakab fia, bábái 302 János, Jakab fia, László mr. fivére, csajági 311 János, Jakab apja, dorcsáni 227,323 János, Jakab lánya, János unokája, Moch dédunokája, Chano fivére, endrédi 576 János mr., Jakab fia, Aladár unokája, forrói 361 János, Jakab fia, királyi ember, ke­resztúri 128 János, Jakab fia, verőcei polgár 180 János, Jakab fia, nádori ember, váti 381 János, Jakou fia, nagymihályi 478, 479 János, János fia, Ink unokája, Dénes mr. apja 525 János, János mr. fia, Jakab unokája, László fivére, németii 29 János, János fia, zábori 7, 32 János, János apja, zábori 7,32 János, János fia, Miklós unokája, János dédunokája, berecki 687 János, János fia, dombói 302 János, János apja, dombói 302 János mr., János fia, Miklós fivére, hosszúbácsi 138, 235, 252, 259, 262, 287, 301, 463 János, János fia, György unokája, Pé­ter mr., László, Iwanka, Ist­ván és Pál fivére, somosi 537,550, 554 János testvér, a jászói konvent kikül­döttje 274 János, Imre fia, Aba nb. 693 János, Ink fia, János apja, Dénes mr. nagyapja 525 János, József apja, hejőtői 302 János, Isaak fia, Lanch fivére, lánci 689 János, István és Mihály apja, bőidéi 132 János, István és Erzsébet fia, Balázs unokája, Péter és Imre fivé­re, alpenci 378 459

Next

/
Oldalképek
Tartalom