Anjou-kori Oklevéltár. XL. 1356. (Budapest-Szeged, 2014)

Index nominum et rerum

névtelen asszony, Jakab (Taskan-i) özvegye 690 névtelen asszony, Jakab özvegye, Bereck, Petronella, Agata, Erzsébet és Klára anyja 181 névtelen asszony, László özvegye, Tamás és Benedek anyja, rakonoki 200 névtelen asszony, László mr. saskői várnagy felesége 435,460 névtelen asszony, Lőrinc c. (ugi) fe­lesége 184,562, 570, 615 névtelen asszony, Miklós lánya, Le- ustachius unokája, János testvére, Jakab felesége, Márton anyja, bátori, Falch-i 662 névtelen özvegyasszony, Miklós öz­vegye, vezekényi 290, 297 névtelen asszony, Móric jobbágy fe­lesége 191 névtelen asszony, Miklós (Janula- i) néhai felesége, Deme­ter lány, Sándor unokája, György, Dezső, János, Se­be és 1 névtelen nő testvére 186, 265 névtelen asszony, Petew (asgúti) öz­vegye, Demeter lány, Sán­dor unokája, György, De­zső, János, Sebe és 1 névte­len nő testvére 186, 265 névtelen asszony, Leukus (orbovai) felesége 237,314 névtelen asszony, Sebestyén felesé­ge, Klára, Katalin és Erzsé­bet testvére 152 névtelen özvegy, Swebel visegrádi polgár özvegye 648 névtelen lány, szaniszlói Jánosnak és dománhiadi Zeuke (diet.) Miklós lányának a leánya, Colys testvére 4 névtelen asszony, Tamás mr. (birii) felesége, János és László anyja 231, 232, 282, 283 névtelen asszony, Wos (diet.) Mik­lós mr. felesége, Chenthe (diet.) János lánya, Chen­the (diet.) János testvére, László, István, Pál és János anyja 589 névtelen asszony, Alard özvegye, Petych felesége, János, Klá­ra, Katalin és Erzsébet any­ja, borosjenői 152 névtelen lány, Márton (dombói) gyermeke, 2 névtelen lány testvére 22, 36, 96 névtelen lány, Márton (dombói) gyermeke, 2 névtelen lány testvére 22, 36, 96 névtelen lány, Márton (dombói) gyermeke, 2 névtelen lány testvére 22,36, 96 névtelen asszony, Magith anyja, Detricus nővére, vitfalvi 59 névtelen nő, Nicho felesége, Col (diet.) Miklós anyja, Mik­lós jászói prépost testvére 474 névtelen özvegyasszony, Márton (dombói) özvegye, 3 lány anyja 22, 96 névtelen asszony, Péter fia Miklós özvegye 39 nyáj 377 Nyaláb (Nialab) vár (Ugocsa m.), ma Koroleve (Királyháza) területén, Ukr. 624 Nyárád (Narad) birtok (Baranya m.), ma Nagynyárád 208 nyárfa 384 Nyári (Nyári) település (Somogy m.), ma Tengőd mellett 191 Nyarvyze /. Nyárvize Nyarwyze /. Nyárvize Nicho, Col (diet.) Miklós apja, a jász­ói prépost sógora 474 Nicia l. Niklynus Nyék ([Egyházas-], Nyék) birtok (Borsod m.), ma Mezőny­ék, Nyékládháza része 74, 113,128, 302 Nyék (Nyék) település (Esztergom m.), ma Bajna része 154 510

Next

/
Oldalképek
Tartalom