6 találat (0,195 másodperc)

Találatok

1. 1911-10-13 / 42. szám
[...] Gusztáv 3 3 kor Koós Sándor 6 koronát Jegyeiket megváltották a [...] papjukat Papp Dániel és Biró Sándor nagyecsedi lakosok erősza­kos módon behatoltak [...] Após és vő Lány József szaniszlói lakos f hó 6 án délelőtt a szaniszlói ha­tárban veszekedés közben veiére If jú Résch Mihály szaniszlói lakosra revolverből rálőtt A golyó [...]
2. 1912-06-14 / 24. szám
[...] elszomorító s egyben fölháboritó esetet Szaniszló község gör kath iskolája ellen [...] bizottsága A jelentés szerint a szaniszlói iskolá­ban a magyar nyelv tanításának [...] virágok miatv Kisar községben Bányász Sándor es Süveg Albert legények a [...] több érdemes pályázó mellőzésével Göncy Sándor ibrányi ref lelkészt ültette a [...]
3. 1912-09-29 / 39. szám
[...] elnöklete mellett Budepesten a Főherczeg Sándor utcai régi képviselőház üléstermé­ben A [...] kinevezte tanítónak az októberbdn megnyíló szaniszlói állami is­kolához Ebből pedig á [...]
4. 1913-04-18 / 16. szám
[...] A botrányok egymást érték Részegén Szaniszlón Genesen Kismajtényban Szamosdobon Leg­durvább volt [...] számában hogy a csendőrség Preku Sándort és Jánost letartóztatta Mint ér­tesülünk [...]
5. 1913-11-30 / 47. szám
[...] Christoph Frigyes Bornemisza Ist­ván Jeney Sándor Szikszó Bálint alelnökökké Gacsáiyi László dr Szőke Sándor dr Bornemisza Bé­la Papp Ferencz [...] belügyi államtitkárt és Har tig Sándor miniszteri tanácsost azon kiváló működésűk [...] Kővárkölcse és Szatmárzsadány köz­ségben Veszettség Szaniszló Nagysikárló és Aranyosmedgyessen Rühkór Tyúkod [...]
6. 1914-06-28 / 26. szám
[...] Nagy tűz Mátészalkán A Szálkái Sándor tulajdonát képező Ujfalussy tanyán csütörtö­kön [...] 4517 Nagyecsed 4666 Nagytomkut 3013 Szaniszló 4822 Tűraktár egy leány gyomrában [...] október 12 18 ig Jeney Sándor biró julius 6 tól augusztus [...] 12 18 ig Dr Viski Sándor julius 13 tól agusztus 23 [...]