17 találat (0,692 másodperc)

Találatok

1. 1901-08-25 / 16. szám
[...] buzgalommal fáradoztak Kovács Pál dr Feuer János drt mint a búcsút [...] lépett a pódiumra és Szomaházi Istvánnak egy humoreszkjét olvasta föl A [...] Az élvezetes műsor összeállításáért dr Feuer János érdemel köszönetét Hangverseny után [...] Józsefné dr Fekete Adolfné dr Feuer Jánosné Fuchs Izidoráé Geäster Istvánné [...]
2. 1906-05-06 / 18. szám
[...] az egyesület kebelébe beléptek dr Feuer János fogorvos Haidekker Sándor gyáros Kertscher István mérnök és Rauchbauer Antal taka­rékpénztári [...] meghaltak Kürthy János és Szécskay István ez utóbbi bár nyaralóját korábban [...] volt észlel­hető Önálló nyaralókat építtettek Feuer Sándor és neje Dénes Adolf [...]
3. 1913-06-15 / 24. szám
[...] és téglalapból 55 K Ardódy István 170 sz gyiijtőivén 6 kor [...] Jankovics Mihály 60 Dr Keresztes István 4 Kováts Istvánné 4 Kubinyecz [...] Elnök Diósy Lajos Álelnökök Töttössy István és Dr Papp László Titkár [...] tagok Mátrai Sándor bzirch Imre Feuer Sándor Számvizsgáló bizottsági póttagok Ujváry [...]
4. 1901-08-18 / 15. szám
[...] helyett Balázs Jánost Boldogon Katona István és Bugyi István helyett Zachár Kálmán és Záhonyi [...] Gödöllőn Rédl Károly helyett Bara Istvánt Kartalon Lados István és Pető Mihály helyett Mócsa [...] és Fehér Jánost Pécelen Sallai Istvánt helyett Sallai Pétert Tarán Tóth [...] Ernő dr Fekete Ru­dolf dr Feuer János Fodor Béla ifj Huszka [...]
5. 1914-01-18 / 3. szám
[...] Tivadar könyvtáros Weisz Simon pénztáros Feuer Sándor ellenőr Vajdafy Lehel ügyész [...] Diósy Lajos Fehérváry József Friedrich István Janecskó István Modrovich Elek Palágyi Kálmán Pikier [...] László Dr Szontagh Antal Töttössy István Waltersdorfer Pál Zehntbauer Gyula Választmányi póttagok Dr Batáry István Dr Krantz Gyula Dr Szarvas [...]
6. 1905-08-20 / 34. szám
4 RÁKOS Hírek Szent István napja A magyarok nagy országos [...] végén Régi templomi ének Szent István királyról Bogisich Éneklik Babits Sándorné [...] Kültagokul jelentkezett Rauchbauer Antal Kertscher István és dr Feuer János kik felvé­tettek Zenker Alajosné [...] Lehel id jegyző továbbá Paulheim Istvánná Rauchbauer An talné Rauchbauer Miczi [...]
7. 1905-04-02 / 14. szám
[...] nyaraló helyéről s végül Benke István tanár helybeli ev ref lelkész [...] Miksó Imre Stahulják Iván Janecskó István Kra maszta Béla választmányi tagok [...] hangú szavakban emlékezett meg folytatólag Feuer Sándor építkezési terve jóváhagya­tott végre [...]
8. 1908-03-08 / 10. szám
[...] említenünk hogy K értse her István lemondott kültagságáról Súlyos csapás érte [...] Diósy Lajos 10 kor Töttössy István 5 kor Paul h ei [...] an ezer Lajos 10 kor Feuer Sándor 2 kor Dr Végh Aladár 2 kor Takács István 1 kor Tolnai Károly 4 [...]
9. 1901-08-25 / 16. szám
[...] Fehérváry József és neje dr Feuer Já­nos és neje Fuclisl Berta Galster István és neje dr Halász Aladár [...]
10. 1906-08-19 / 33. szám
[...] Tory Emil Kiss Zsigmond Töttössy István Irsai Ignácz Hudetz Antal Ettél [...] Benz Ferencz Párvy Lajos Sziisz István Herz József Brandstädter Izsák dr [...] R Vihely B Sturca János Feuer Sándor özv Benitzky Batthyányi Ilona [...] is boldog s mind­János Paulheim István Paulheim Ferencz Hudetz János Dr [...]
11. 1913-06-08 / 23. szám
[...] ideiglenes vezetésével a vá­lasztmány Töttössy István és dr Papp László választ­mányi [...] számvizsgáló bizottsági póttagok sorából pedig Feuer Sándor hivatott be Az általános [...]
12. 1907-09-08 / 36. szám
[...] 1 i m k ó István jegyző és K o r [...] Bukovszky özv Breslmayer Gyuláné Dióssy Feuer Fejérváry Hei dekker Huszár Herz [...] Pozsgay Paulheim József János és István Perndl Rombay Schmalz Szuly Szemere [...]
13. 1917-06-24 / 25. szám
[...] és Weisz Simon helyébe pedig Feuer Sándor és Holzmann Henrik jutott [...] póttag mandátuma is megszűnt Koncsek István választmányi póttag meg­bízatása megszűnt mert [...]
14. 1909-07-18 / 29. szám
[...] Kaczvinszky János Sirch lnne Kürthy István Mihályfy József Szöllőssy Oszkárné Vajdafy Lehel Papek József Feuer Sándorné Gyene Károly Mátrai Sándor [...] Adolf özv Hoffmann Jánosné Paulheim Istvánná Antal Gyuláné Töttössy Istvánná Nőegyleti gyűlés Gödöllőn A gödöllői [...]
15. 1906-06-03 / 22. szám
[...] Irsai Ignácz 18 Ja necskó István 19 Kaczvinszky János 20 Kiss [...] neje 47 Fáy Lenke 48 Feuer Sándor és neje 49 özv [...] dr Tóthfalussy Gy 52 Paulheim István és neje 53 Possert Gy [...]
16. 1909-08-08 / 32. szám
[...] Ili és Manczi Rauchbauer Elius Feuer Magda és Lili Szemere Böske [...] és Laczi Papp Jolán Hernád István Rauchbauer Ella Bereczky Józsi Pollák [...]
17. 1912-07-14 / 28. szám
[...] Terstyánszky Kálmán Pozsgay Tivadar Töttössy István Dr Hajnos Gyula Dr Warga [...] Mátray Sándor Póttagok Széli Mihály Feuer Sándor A mátyásföldi uj vezetőség [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind