36 találat (0,192 másodperc)

Találatok

1. 1916-06-20 / 169. szám
[...] nekünk egy tábori posta lapon Szaniszló Lajos Mind a két hősi [...] egri fiú az egyik Imre Sán­dor Cifrakapu utca a másik Far­kas Sándor Farkasvölgy utca 2 sz Mind [...]
2. 1921-09-11 / 205. szám
[...] földműves Rozália Sza­bad Kálmán eljáró Szaniszló Nagy Miklós napszámos Mária Mikuska [...] és Lovász Mária Vár konyi Sándor földműves és Vásáhelyi Gi zella [...] földműves és Bőgős Róza Keskeny Sándor földműves és Vámos Rozália egri [...] Margit egri lakosok Meghal­tak Szarvas Sándor máv munkás mint G 0 [...]
3. 1921-10-09 / 229. szám
[...] Jenő a rok­kantak nevében Kemény Sándor fogtechni­kus a bajai hölgyek nevében [...] banketten fogadták Ott volt Rádvay Sándor ezredes is ki két évvel [...] is borzasztóbb örökös fogság Lyazienki Szaniszlő még nem is nagykorú Most [...] hat lépés vissza az ajtóig Szaniszlő aki ere­detiben olvasta Bonivard megható [...]
4. 1922-07-28 / 169. szám
[...] házának új perjele A Stészel Sándor halálával elárvult per­jeli tisztet most [...] kerül Tanárai lesznek P Bendes Szaniszlő és Schneider Vencell A személyi [...]
5. 1924-10-25 / 247. szám
[...] Fo eni és Berveni Érkörtvélyes Szaniszló Csomaköz Fény és Börvely határában [...] Ott rögtön felszán totta Kováos Sándornak negyedholdaz házhelyét néhány jó pere [...]
6. 1927-03-01 / 48. szám
[...] jeles zongorista talentumában P Bende Szaniszló ferencrendi áldozópap Assziezi Szent Fe­renc [...] Kovács Mancika sergő ifj Gyulay Sándor hindu Bugos Irmus eötótájszaka Bamberg [...]
7. 1927-03-18 / 63. szám
[...] 6 Ünnepi elő­adást tart Sik Sándor kegyes­rendi főgimn tanár Az Egri [...] 6 Márciusi napok szavalja Micskő Szaniszló rajvezető 7 Kuruc dalok zongorán játsza Déry Juhász Sándor hegedűn kiséri Semperger István 8 [...] ven­déglőben Beielbek Ferenc és Bajnok Sándor budapesti nap­számosok Füzesabonyban mun­kásokat szerződtettek [...] szabóság Ked­vező fizetési feltételek Kardos Sándor Fő utca
8. 1927-10-29 / 246. szám
[...] ezelőtt Padi Ist­ván Somogyi Mátyás Szaniszló Gyula és Varga György káli [...] szít PÉRÓ JÁNOS virág­kertészete Csiky Sándor u 39 szám KÓSER liba [...]
9. 1927-12-06 / 277. szám
[...] a következő műsor­ral 1 Fichtner Sándor Diadal­ének Előadja a kongregáció ének­kara [...] moz donyok suttognak Szavalja Micska Szaniszló III é t n 8 [...] Róza házi cseléd Róza Nagy Sándor kőműves Sándor Tóth András fmves Mária Dávid [...] földmives és Lakatos Erzsébet Vas Sándor fmves és Nádasdi Mária Futasz [...]
10. 1928-03-14 / 61. szám
[...] az ifjúsági énekkar 2 Petőfi Sándor Nemzeti dal Szavalja Micska Szaniszló III é t n 3 [...] A magyar zászló Szavalja Katz Sándor III o t 11 Szózat [...]
11. 1928-06-29 / 149. szám
[...] után felgördül a függöny Micska Szaniszlő tanítőnövendék hangulatos pro­lógust mond Pécsett [...] Az énekkar előadása után Frits Sándor tanító szavalta el mély hatással [...]
12. 1928-12-06 / 280. szám
[...] t n Harmóniumon kiséri Móvik Sándor Y é tj 4 Krüger [...] Nemzeti ima Melodráma Szavalja Micska Szaniszló IV é t n 7 [...] György Hórvölgyi István és Móvik Sándor V é tj ek 8 [...] n Harmóniumon kiséri Dér J Sán­dor III é t n 9 [...]
13. 1929-03-14 / 12. szám
[...] Énekli az intézet énekkara Petőfi Sándor Nemzeti dal Szavalja Micska Szaniszló IV é t n Révfy [...] Énekli az ifjúság énekkara Petőfi Sándor Egy gondolat bánt en gemet [...] Imre Ny Takács Ilona Gyulay Sándor FrankóIcuka Eperjessy Sándor Rendező Tóth Imre Belépődíj nincs [...]
14. 1929-08-13 / 133. szám
[...] le a füzesabony makiári or­szágúton Szaniszló János 40 éves káli la­kos [...] történt sem­mi bijuk ellenben a Szaniszló egyik lovát annyira összezúz­ták az [...] szereplőjét a mentők pedig beszállították Sza­niszló Jánost é 3 Balsai Gizellát [...] koszorút a sírra majd Halmay Sándor az Ipartestület titkára és Tóth [...]
15. 1929-10-16 / 186. szám
[...] énekszámok szavalatok és P Bende Szaniszló ferencrendi plébános elő­adása szerepelnek A [...] Dr Cservény István Felboncolták Kocsis Sándor holttestét Tegnap délután 3 órakor [...] orvos­szakértő felboncolták a verpeléti Kocsis Sándor holttestét Á bon­colás megállapította hogy [...]
16. 1929-10-20 / 190. szám
[...] Por ciunkulákból Bazilikák P Bends Szaniszló margitkörűti plébános 4 Gordonkaszóló Fógel [...] tettest Leesett a kocsiról Bocsi Sán­dor kocsis tegnap délután leesett szekeréről [...]
17. 1930-02-18 / 40. szám
[...] földön s egyikük névszerint Jaksi Sán­dor mikor a közelgő őrszemet megpillantotta [...] A másik két legényt Jaksi Sándort és Nagy Istvánt a rendőrség [...] 2 Irredenta költemények Szavalja Micska Szaniszló V é t j 3 [...]
18. 1930-02-23 / 45. szám
[...] 2 Irredenta költemények Szavalja JMicska Szaniszló V é t j 3 [...] Jenő 3 3 egységgel Mondok Sándor 2 Pédery Ferenc és Pintér [...]
19. 1930-03-14 / 61. szám
[...] írja hogy tegnap este Hevesi Sándor darabjának A császár és komédiásának [...] Cinka Panna Melodráma Szavalja Micska Szaniszló V zongorán kíséri Kri varics [...] Dluhopolszky István gép­kocsivezető István Horotán Sán­dor urasági kocsis József Magyari Sándor szobafestőmester Lenke Csanádi Sándor fmves Margit Ka­tona Sándor fmves Sándor Somo di József toronyőr Pál [...]
20. 1933-02-07 / 30. szám
[...] haliját és centercsatárát Gotre Kliment Szaniszló a gyárban elhelyezni A játékosok [...] fátyo­la után Idöjárásjelentés Majd Bura Sándor és cigáuyzenekarának hangversenye Laptulajdonos és [...]

 

  • 1
  • 2