1265 találat (0,144 másodperc)

Találatok

1. 1995-06-06 / 130. szám
[...] pályát mondhat a magáénak mint Szaniszló János jazz­zongorista Aki idén pályafutásának [...] a Sajtóház Stefánia Klubjában m Szaniszló János jubileumi jazz konceríje Harminc [...] fél 5 órától a Bálint Sándor Művelődési Házban I BODÓÚOl JA [...] 60 évfor­dulója tiszteletére a Bálint Sándor Művelődési Házban Közreműködnek Kiss Ernő [...]
2. 1931-02-12 / 34. szám
[...] or­szág egyik legjobb amatőr játékosát Sza­niszló néhány hónappal ezelőtt megvált a [...] differenciákon hlusultak meg a tár­gyalások Szaniszlő amint Szegedre érkezett jelent­kezett a [...] klubnak Azonnal megindultak a tárgyalások Szaniszlóval ha­marosan meg is egyezne a [...] Bohngyári SC nem támaszt e Szaniszló ki­adatásával kapcsolatban olyan anyagi igénye­ket [...]
3. 2007-06-30 / 151. szám
[...] hogy annak idején felvette Friderikusz Sándort Korengedményesen megy nyugdíj­ba Kruzslicz Pál [...] botrányt kavart tehetsé­ges újságíró Friderikusz Sándor a szentesi ifjúsági házban kapott [...] A szegedi Móraváros szülötte Bérezi Szaniszló fizikus csillagász Alsóvárosi paprikás ősöktől [...] a leendő utazók mondja Bérezi Sza­niszló Fotó Frank Yvette ként nézzen [...]
4. 1931-06-20 / 137. szám
[...] kérdezi mt lesz a Bástyával Szaniszló jogosan játszott a Bohngyár csapatában [...] az SzTR át jogosulatlanul szerepeltették Szaniszlót Már arról is beszéltek hogy [...] azonban közben kiderült hogy a Szaniszló ügy­höz Budapestnek nincs köze azt [...] vizipólómérkő zés eredménye Javáre Kisfaludíj Sándor tífuszának es öüühoránah szerelmei Korfestő [...]
5. 2007-07-19 / 167. szám
[...] Oszt f Enginé Ábrahám Kátálin Szaniszló Bálint Ásott halom Kiss Ferenc [...] Va Oszt f Kása Istvánné Szaniszló Kristóf Asotthalom Kiss Ferenc Ah [...] Györgyné Bozsák Patrik Üllés Fontos Sándor Alt Isk 2 a Oszt [...] Judit Mikuska Tamás Domaszék Bálint Sándor Ah Isk Va Oszt f [...]
6. 2001-05-08 / 106. szám
[...] tartja az új rendszert Egervári Sándor Du­naferr pedig azt állítja az [...] 10 10 g Horváth 5 Szaniszló 2 Szőcs Várhegyi Sándor SZVPS Vasas 6 6 g Szaniszló 3 Kovács Horváth Kálmán SZVPS [...] 7 11 g Horváth 3 Sándor 2 Nagy Szaniszló Gyermek SZVPS UTE 3 8 [...]
7. 1940-07-03 / 148. szám
[...] 3 Papp Szeged 171 oOo Szaniszló íölnienletteh ts azon­nal iaazolhatóvá niiilvánítolláh [...] föltűnést keltett szegedi sportkörök­ben hogy Szaniszlót Pleplárt és Bálhyt a kitűnő [...] az egész magyar vizipólósport­nak hiszen Szaniszló egyike legjobb centereink­nek Szaniszlóval a centerben most meg bizto­sabb [...] Budapesten kedden réggel hazaérkezett Nacsa Sándor intéző megelégedés­sel beszélt az együttes [...]
8. 2000-08-31 / 204. szám
[...] Tibor és Bakacsi Gizella Karikó Sándor és Fekete Krisztina Bogár Krisztián [...] dr Maráz Anikó Csilla Zsigo­vics Sándor és Megyesi Andrea Dimovics Arnold [...] és Ruskó Anitának Tibor Árva Sán­dornak és Márta Katalinnak Vivien Katona [...] Szőke Alexandra Szabina Nagy József Szaniszló Sándor Fátyol Károly György Fa­ragó Gáspár [...]
9. 1937-07-27 / 169. szám
[...] 1 Pleplár 22 25 2 Szaniszló 23 11 4 2000 méteres [...] dr Váradi bom­báé z Pleplár Szaniszló dr Wanie és Morólh iátszott [...] intelligens középkorú asszony ke­restetik Petőfi Sándor sugárut 84 Jelentkezés 19 től [...] mm bordképes­ségü eladó Megte­kinthető Rubovszki Sándor kovácsmester­nél Szeged Tavasz u 11 [...] nál Szeged Felelős üzemvezető KLEIN SÁNDOR
10. 1982-01-17 / 14. szám
[...] elkeseredetten a füstös ülésen Szószóló Szaniszló Nem tél a tél hó [...] a hókérdés nehéz ügy Szószóló Szaniszló azon­ban nyugalomra intette a kétkedő­ket [...] váratlanul megsza­kadt az összeköttetés Szószóló Sza­niszló a Hóimport Egylet patro­nálója idegesen [...] nyílik vásárhelyi népi kerámiákból Mónus Sándor és Mónus Fe­renc a népművészet [...]
11. 1999-06-02 / 126. szám
[...] Kelemen Béla edző Bukó Tünde Szaniszló Eszter és Kollár Árpád Hacker [...] Ko­vács Gábor Maróti László Bé­res Sándor kisiklott vagyis túlváltott pedig az [...] I Nagy I Edző Giricz Sán­dor Nagyon kemény küzdel­met láthatott a [...] kell Ebben partnerre találtunk Ki­rály Sándorban aki egy három A Dégázé [...]
12. 1999-05-20 / 116. szám
[...] Vedres 110 m gát Mészáros Sándor Szeged Piarista Magasugrás Fe­renczi Zoltán [...] Gy V korcso­port 100 m Szaniszló Esz­ter Széchenyi 200 m Bu­kó [...] m Széchenyi Pósa Bukó Bősze Sza­niszló 4 x 400 m Széchenyi [...] Kiss Ferenc Erdé­szeti Szakközépiskola edző Szaniszló Attila 110 a lá­nyoknál pedig [...]
13. 2002-10-07 / 234. szám
[...] Ottlik Fazekas Ádelhard Edző Ottlik Sándor Gólszerző Csányi Kiállítva Tóth Cseh [...] Katona Tóth Molnár Petrovics Gémes Sándor Kiss Székely Holló J Edző [...] Barbócz Pipicz Farkas Heve­si Csehó Szaniszló Tóth Csiszár Vér Juhász Edző Tóth Szeles Gábor Gólszerzők Szaniszló Juhász Csiszár Kiállítva Újvári 11 [...]
14. 2000-07-01 / 152. szám
[...] pályafutását ugyanis ő és Nyári Sándor a Tisza parti klub ügyvezetője [...] Kelemen Béla tanítványai is remekeltek Szaniszló Eszter a 400 méte­res síkfutást [...] Henrietta Kovács Zsófia Deli Marianna Sza­niszló Eszter a második he­lyen végzett [...] míg a küldöttség lege­redményesebb tagja Sza­niszló 100 méteren 12 54 mp [...]
15. 1955-05-17 / 114. szám
[...] takarmányelökészitő helyiség­ben a férje szorgoskodik Sza­niszló István A férj is a [...] már évek óta itt élnének Szaniszlóék a múlt évben még két [...] kenyérnehualó­juk sem termett meg Ezért Szaniszló István minden nap kerékpárral bejárt [...] élüzem címről szóló okle­velet Balla Sándor elvtárs­nak igazgatónak A dolgo­zók nevében [...]
16. 1936-07-08 / 161. szám
[...] 72 7 Ü Hay és Szaniszló sikere a felvidéki túrán H a y és Szaniszló a két szegedi vizipólójátéko s [...] or­szágos válogatott túráján vett részt Szaniszló játszott a cseh válogatott ellen [...] 1 hon­védgyalogezred zenekara Vezényel Figedy Sán­dor 13 30 Hanglemezek 16 15 Bánky Sándor elő­adása 17 Bonkowska Ágnes énekel [...]
17. 1998-10-26 / 250. szám
[...] Mórahalom Kapitány Börcsök Bóka Kószó Sza­niszló Kovács Dóczi Hu­szár Kecskés Hargitai [...] Edző Molnár Ferenc Gólszerzők Kószó Sza­niszló ill Börcsök Masa Hegedűs Jók Szaniszló Hargitai Kószó ill Kovács Hegedűs [...] Brinszky Sipos Fábián Edző Mészáros Sándor Röszke Kopschitz Kiss J Tanács [...] Ottlik Szekeres Fődi Edző Ottlik Sándor Gólszerzők Brinszky ill Ottlik 2 [...]
18. 1931-11-06 / 252. szám
[...] László Vágó Arthur L Fülöp Sándor Tunyoghy Péter ját­szák Premierbérlet Hétfőn [...] Lázár Tihamér Freddy L Fü­löp Sándor BilHe Marinkovics Sebő Bobby Zilahy [...] nszó­sportnak legfrissebb eseménye az hogy Szaniszló az SzMTE vizipólócsapatának kiváló tagja átiga­zotását kérte a SzUEbe Szaniszló már aláirta az átlépési nyilatkozatot Szaniszló a legjobb szegedi pólózók közé [...]
19. 1939-01-19 / 15. szám
[...] Herendi iKvéreh Herde P epTár Szaniszló ts bűiihj az uüahiah latinosa [...] Herendi fivérek Bor­iié Pleplár és Szaniszló kiléplek egyesületükből és n III [...] is az újlaki csapatban Pleplár Szaniszló és Bálhy azonban nem miután [...] férfikar hangver­senye fii 05 Sztojka Sándor püspök előadása ind iViiibilnt Itt [...]
20. 2000-07-19 / 167. szám
[...] EA­BA európai szövetség el­nöke Csötönyi Sándor a Magyar Ökölvívó szövetség elnöke [...] ké­kek akik közül a legeredmé­nyesebbnek Szaniszló Eszter bi­zonyult a bajnoki cím [...] 100 m es síkfu­tás 1 Szaniszló Eszter edzője Kelemen Béla 200 [...] lépett elő A vásárhelyi Benkő Sándor ezúttal nem szerepelt sikere­sen de [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind