391 találat (0,139 másodperc)

Találatok

5. Mutatók • Általános névmutató
[...] Buxbaum Nándor anyakönyvvezető rabbi 351 Büchler Gyula anyakönyvvezető rabbi 381 Büchler Gyula hitoktató rabbi 246 Büchler Márk elnök hentes és mészáros 494 Büchler Sándor dr anyakönyvvezető rabbi 291 [...]
11. 48016 - 1923.10.4.: Klein Adolf sziráki rabbi részére ujabban ismét felemelt rendk. segélyt utalványozó 115.914/923. II. (benyújtás napja: 1923.10.5., módja: Klein Adolf rabbi úrnak Szirák) • 48017 - 1923.10.4.: Büchler Zsigmond albertirsai rabbi részére ujabban ismét felemelt rendk. segélyt utalványozó 115.905/923. (benyújtás napja: 1923.10.5., módja: Főt. Büchler Zsigmond rabbi úrnak Albertirsa) • 48018 - 1923.10.4.: Dr. Büchler Sándor keszthelyi rabbi részére ujabban ismét felemelt rendk. segélyt utalványozó 115.900/923. II. (benyújtás napja: 1923.10.5., módja: Dr. Büchler Sándor rabbi urnak Keszthely) • 48019 - 1923.10.4.: Dr. Linksz Izsák devecseri rabbi részére ujabban ismét felemelt rendk. segélyt utalványozó 115.893/923. (benyújtás napja: 1923.10.5., módja: Főt. Dr. Linksz Izsák rabbi úrnak Devecser) • 48020 - 1923.10.4.: Klein Lipót kápolnásnyéki rabbi részére ujabban ismét felemelt rendk. segélyt utalványozó 115.912/923 (benyújtás napja: 1923.10.5., módja: Főt. Klein Lipót rabbi úrnak Kápolnásnyék)
12. 47116 - 1922.10.23.: Dr. Klein József gödöllői rabbi részére 1922. okt. 1. havi rendk. segélye fejében K 5817 kiutaló 132792/922 (benyújtás napja: 1922.10.25., módja: Elk. dr. Klein József rabbinak Gödöllő) • 47117 - 1922.10.23.: Dr. Büchler Sándor keszthelyi rabbi részére 1922. okt. 1. rendk. segélye gfejében havi 3775 K kiutaló 132795/922 (benyújtás napja: 1922.10.25., módja: Elk. dr. Büchler Sándor rabbinak Keszthely) • 47118 - 1922.10.23.: Dr. Kálmán Ödön kőbányai rabbi részére 1922. okt.1. rendk. segélye fejében havi 6400 K engedélyező 132796/922 (benyújtás napja: 1922.10.25., módja: Elk. dr. Kálmán Ödön rabbinak Kőbánya) • 47119 - 1922.10.23.: Taub Jakab lovasberényi rabbi részére 1922. okt. 1. rendk. segélye fejében havi 5317 K kiutaló 132798/922 (benyújtás napja: 1922.10.25., módja: Elk. Taub Jakab rabbinak Lovasberény) • 47120 - 1922.10.23.: Büchler Gyula mindszenti rabbi részére 1922. okt. 1. rendk. segélye fejében havi K 3900 kiutaló 132800/922 (benyújtás napja: 1922.10.25., módja: Elk. Büchler Gyula rabbinak Mindszent)
14. 46806 - 1922.7.12.: Dr. Borsódi József kecskeméti rabbit rendk. segélyben az 1921. évi 8400/M.E. sz. r. a. nem részesitő 78.261/922. II. sz. m. r. Előszám: 46350. Utószám: 46825 (benyújtás napja: 1922.7.13., módja: Elk. dr. Borsódi József rabbinak Kecskemét) • 46807 - 1922.7.12.: Dr. Büchler Sándor keszthelyi rabbit rendk. segélyben nem részesitő 75.095/922. Előszám: 46350 (benyújtás napja: 1922.7.13., módja: Elk. dr. Büchler Sándor rabbinak Keszthely) • 46808 - 1922.7.13.: Dr. Junger Mózes zalaegerszegi rabbi részére kiutalt K 1600 családi pótlékot 1918. évi decz. hó végével állandóan beszüntető 63.706/922 (benyújtás napja: 1922.7.13., módja: Elrakva a megfelelő helyre Ad acta) • 46809 - 1922.7.14.: (Az igazgatóság beküldi) Büchler Zsigmond albertirsai rabbi részére 1922. febr. 1-től 1922. jun. 30-ig havi rendk. segélye fejében havi K 200-as kiutaló 750.93/922 (benyújtás napja: 1922.7.19., módja: Elk. Büchler Zsigmond rabbinak Albertirsa) • 46810 - 1922.7.1.: Az I. osztályu felvételi vizsgálat eredményének az elemi iskolai bizonyitványokra való rávezetését elrendelő 7219/922. Iskolaügy (benyújtás napja: 1922.7.19., módja: Ad acta)
15. 46006 - 1921.11.25.: Dr. Friedmann József hevesi rabbi beküldi 1200 K-ás nyugtáját 1921.ápr. 1.-jun. 30-ig terjedő havi 400 K-ás rend. segélye fejében. Előszám: 45943 (benyújtás napja: 1921.11.25., módja: Utalv.) • 46007 - 1921.11.25.: Büchler Gyula mindszenti rabbi beküldi 2400 K-ás nyugtáját 1921. ápr. 1.-szept. 30-ig terjedő havi 400 K-ás rendk. segélyse fejében. Előszám: 45943 (benyújtás napja: 1921.11.25., módja: Utalv.) • 46008 - 1921.11.25.: Büchler Gyula mindszenti rabbi jelenti, mely szerint mindszenti rabbiállásának meghagyása mellett székhelyét Hódmezővásárhelyre tette át, hol mint jegyző és hitoktató működik (benyújtás napja: 1921.11.27., módja: Főtisztelendő Büchler Gyula rabbi úrnak Mindszent) • 46009 - 1921.11.25.: Dr. Büchler Sándor keszthelyi rabbi családi pótléka és havi drágasági segélye ügyében felterjesztett iratokat véleményezés végett leküldő 175.270/921. s. m. r. (benyújtás napja: 1921.11.25., módja: Szem. elv. Nagyméltóságú Vallás és Közokt. Minisztériumnak budapet) • 46010 - 1921.11.25.: A mohácsi izr. hitközség folyószámla követelésének vagyonváltság alól való mentesitése tárgyában a Pénzügyminisztériumhoz beadott kérvényét véleményezés végett leküldő 181.717/921. sz.m. r. (benyújtás napja: 1921.11.25., módja: Szem. elv. Nagyméltóságú Vallás és Közokt. Minisztériumnak Budapest)
17. Hitközségek • Mérk fiókhitközség • Mindszent anyahitközség
[...] Dr Schwáb József Anyakönyvvezető rabbi Büchler Gyula Rabbi nincs Alkalmazottak száma [...]
18. Hitközségek • Párkány anyahitközség
[...] Esztergom vármegye Szervezet kongresszusi Elnök Büchler Márk lélekszám 335 Polgári állása [...]
19. Hitközségek • Keszthely anyahitközség • Kék fiókhitközség
[...] Lukács Mihály Anyakönyvvezető rabbi Dr Büchler Sándor Rabbi nincs Alkalmazottak száma [...]