17 találat (0,486 másodperc)

Találatok

1. 1911-08-10 / 62.szám
[...] Bővebbet Révész Mór szobafestőnél SPORT Szentgróthy László álnév városiunk fia miként jeleztük [...] 1 p 5 mp alatt Szentgróthy 1 m rel lett második [...] és Eperjessi a küzdelmet feladták Szentgróthy szombaton indul a M A [...]
2. 1913-07-27 / 174. szám
[...] eldöntik az elsőség kérdését Beleznay László dr Magyaror­szág 1912 évi 100 [...] vereségéért Ugyan­ez á l l Szentgróthy Lászlóra aki a mult év végén [...] a MAC két sprintere Rendes László és Breslmayer Kál­mán ellen Mind [...] Bel ezn ay dr és Szentgróthy ellen Siratott győ­zelmeik revén vonták [...]
3. 1911-08-17 / 64.szám
[...] Setét Lajos városunk fia aki Szent­gróthy László álnéven egymásután aratja az or­szágos [...]
4. 1911-08-20 / 65.szám
[...] szép ctíjjal fognak visszatérni Esztergomba Szentgróthy László aug 27 én részt vesz [...] és egy másié cikk Almásy László tollából Az esküdtszék intézményéről érdekes [...]
5. 1912 / 60. szám
[...] kereskedő fia aki a sportvilágban Szentgróthy László néven szerepel a f hó [...]
6. 1913-08-05 / 181. szám
[...] Baja város bajnoksá­ga 1 Beleznay László dr MAFC 1 p 14 [...] MAFC 50 m gyorsúszás 1 Szentgrothy László MAFC 29 4 mp 2 [...]
7. 1937-11-07 / 254. szám
[...] kocsilábor helyezke­dett el Vitéz Mérey László tábornok vegyesdan­dárparancsnok és felesége négyfogatú [...] 1 Bodroghy tüzérhadnagy 2 dr Szent­gróthy vonatos őrnagy 3 lApostagliy tii­zérhadnagy [...] előtt Ekkor előlépett vitéz Mérey László tábornok vegvesdandárparancs­nok és meleg hangon [...]
8. 1922-08-05 / 54. szám
[...] érintkezést és az erdélyi sportkörök Szentgróthy László a régi kiváló magyar sprintbajnok [...]
9. 1917-03-18 / 11. szám
[...] állta meg helyét Vargha Dezső Szent­gróthy is Márton Ferenc igen jellemzően [...] egyesület előző választmányi ülésén Mesterházy László ev lelkészt választották meg
10. 1913 / 68. szám
[...] nagy nemzetközi uszóversenyen városunk fia Szentgróthy Setét László nyerte meg ezt a nagy [...]
11. 1912-07-04 / 152. szám
[...] pályával is megbarátkoztak Különösen Beleznay László formája örvendetes Mindjárt első tréningjén [...] alatt úszott Hátonuszómk közül egye­lőre Szentgróthy még jobb Baronyinál Két másodperccel [...]
12. 1931-11-05 / 89.szám
[...] Bálint Irodalmi Társaságnak is Halálozás Szentgróthy M Regina irgalmas nővér életének [...] Ma­gyar ifjúság példaképéhez Irta Sze­pessy László Szavalja Divéky Tibor III o [...] a szentbenedekrendi gimnázium igaz­gatója Milakóvszky László tanitó­képző intézeti dr Gurka Kelemen [...]
13. 1936-10-11 / 233. (4082.) szám
[...] Hugó Kende Pál Baróthy Miklós Szentgróthy Kálmán Habán J Jegyek elővételben [...] vertikálisát Baróti Dezső Szentjóbi Szabó Lászlóról a 18 század vé­gének magányos [...] szépiro­dalmi részét A könyvbirálatokban Bóka László az egyik legkiválóbb Ady ismerő [...] vitatott Féja féle antológiával Bóka László Fél a felfogásá­nak helytelenségeit is [...]
14. 1936-11-06 / 254. (4103.) szám
[...] 6 péntek SzmHÁz KörrWKaiiTaRA Mécs Lászlót Londonba Belgiumba és Hollandiába is [...] hirdet­te a közeli napokra Mécs László fellépését Közibejött akadályok miatt azonban [...] megje­lenő kötetéből fog felolvasni Miécs László akinek müveit és interpretálását igy [...] Sárai Pali Nád szegi Lajos Szentgróthy Kálmán Farkas La­jos stb töltik [...]
15. 1936-11-17 / 263. (4112.) szám
[...] töb­biek is mint Farkas Lajos Szentgróthy Kál­mán Szendrey József Fehér László Tollasi Károly Czérfalvi Oszkár Fagoly [...] délután írók kabaréja Konferál Békeifi László TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD Minden este és [...] Vitálos Simon IH Kacz Malár László Tóth Kovács ÉSE Medovich Tóth [...]
16. 1936-11-03 / 251. (4100.) szám
[...] budapesti operaház uj igazgatójának Márkus Lászlónak akinek volt bátorsága a szám­kivetett [...] La­jos Tabán János Farkas Lajos Szentgróthy Kálmán stb A zenei részben [...]
17. 1903-04-12 / 15. szám
[...] f Gerencsér György 40 f Szentgrőthy János 1 20 K özv [...] f Szolgabirák áthelyezése Dr Jankovich László gróf Zalavármegye főispánja Mezriczky Jenő [...] ideiglenesen helyettesítette Iskolalátogatás Dr Jankovich László gróf főispán mult hó 31 [...]