6 találat (0,228 másodperc)

Találatok

1. 1882-11-04 / 44. szám
[...] is emelték hogy Kajáron Bocsor Ist­ván községi pénztárnoknál betört és mintegy [...] alap­talan vádaskodás miatt Bocsor ellen kerese teteinditott a veszprémi kir törvényszéknél [...]
2. 1891-05-09 / 22. szám
[...] már kapható a főraktár­ban Kiss István vt szprémi piacztéii üzletében A [...] és ennek kapcsán oly kormányrendeletek kérése a hogy az összes állami [...] a év ref görcsök Rozs István csapó leánya Erzse 77 év [...] ezelőtt Isten­ben boldogult sógorom Musselli István t kanonok ur tulajdonát képezte [...]
3. 1897-01-09 / 2. szám
[...] döntő be­folyással voltak Hogy Pápay István ezt a nagy befolyást királyfiak [...] és királyának leg­hűbb szolgája Pápay István örökre lezárta jóságos és barátságos [...] kath tüdőhüdés Jan 5 Horváth István 6 éves róm kath tüdőlob [...] pótoltatta s a vasúti bizottság kérése értelmé­ben megfeleló intézkedéseket tett Mint [...]
4. 1893-07-15 / 30. szám
[...] Naup Mihály 2 írt Franko István 50 kr Tóth Károly 50 [...] szerkesztő ür stb stb Vida István ÚJDONSÁGOK Hírlapunk szerkesztője csa­ládjával együtt [...] midőn a mos­tani elég bő kérésé források elapad­ván a szegények leginkább [...]
5. 1886-09-04 / 37. szám
[...] franczia regény melyet dr Rada István szentszéki jegyző fordított át magyarra [...] az ölő ólom­mérget megérdemli hogy kérése méltány­lásra találjon Különben e rendes [...] Glatz Ignáczné és özv Boda Istvánná ő nsgaik kik a nyarat [...]
6. 1888-02-18 / 7. szám
[...] sabb kabinetiroda magyar vezetőjének Pápay Istvánnak hogy létéről ki különben soha [...] védelme alatt a setétnek Fel kérésé Ninus hamvedrét s a fa [...]