9 találat (0,198 másodperc)

Találatok

1. 1881-01-02 / 1. szám
[...] Maecenasunk nagys és főtiszt Forintos István apát kanonok úr ke­gyes jótevőnk [...] foglalkozásán ez külön mint mellék kerese azlető sorban bevezt például tisztvis [...]
2. 1879-12-28 / 52. szám
[...] jegyzői nyug­díjalapra ügyelő választmányba Sigray István siófoki és André János zirczi [...] enge­dély megadandónak véleményeztetik Özv Kozma Istvánná ősi i lakosnak tény­leges szolgálatában levő István fia mint egyet­len keresetképes fiú [...] megyebizottsági tag rögtön itélő biróság kérése iránt tett indítványt mely azonban [...]
3. 1882-07-09 / 29. szám
[...] hiteles torrásból érte­sülünk az almádiak kérése teljesül amennyiben Vörösberény Almádi Szent [...] Nyíri Jánosné 56 éves gyomorrák István Anna 13 hónapos hökhu rut [...] Jenő 3 éves hökhurut Szabó Istvánná 65 éves végelgyen­gülés Weisz Szerina [...] 3 4 éves nya­valyatörés Baranyai István 7 hónapos hörghurut Dr Fischer [...]
4. 1877-07-01 / 26. szám
[...] Cseh Ferencz Erlicz János Vizugyel István Gerstner Lajos Fekete István Fülöp Ferencz Erdó dy István Keezey Mihály Arvay Gyula A [...] egy bikát Cz K Siófok Kérése zavarba hoz Sz A Veszprém [...]
5. 1883-12-23 / 51. szám
[...] az atya kisza­badult börtönéből keresve kérésé családját de ezekről egyebet nem [...] László tisztiügyészül pedig Plosz szer István urakat nevezi meg Erre következik [...] járás Szőnyeghy Alajos Szolgabirósegéd Végh István Járás orvos Baumann József Enyingi [...] Hankóczy Sándorné Harabasevszky Henrikné Her­telendy Istvánná Iliász Lajosné özv Imrék Béláné [...]
6. 1877-03-18 / 11. szám
[...] piaczunkat a termelő közönség számosabban kérésé fel az útak is jobb [...] vízkórban mácz 12 én Frange István 41 éves szívbajban márcz 12 [...]
7. 1881-11-20 / 48. szám
[...] titkár­nak Ernst Ödön jégmesternek Varga István ügyvéduek Szenté Pongrácz A választmányba [...] igy történt keljen föl leányom kérése teljesítve lesz A körül álló [...]
8. 1882-05-07 / 20. szám
[...] ur végezte tanuk voltak Kosos István és Peczek Gyula urak nyoszolyó [...] Chewra Kadischa izr temetkező egylet kérése az építéshez szükséget kőmennyiséget illető­leg [...]
9. 1883-06-17 / 24. szám
[...] Veszprém városi tűzoltó őrvezető saját kérése folytán az Önk tűzoltó egyletből [...] E lelkész s véle Szász István helvét Balog Imre ágost nagy [...]