121 találat (0,150 másodperc)

Találatok

1. 1961-04-23 / 95. szám
[...] is ott lesz a majálisban Bozóky a fiatal nőtlen állat­orvos éppen [...] ezzel intett vissza a köszö­nő Bozókynak Szakadt a hűvösleheletű jószá­gé tavaszi [...] a ma­gukhoz térő növények de Bozó­kynak a nyakába csurgóit az égi [...] Héderváriak kezén van majd Werbőczy István tulajdonába ke­rül aki Debregecz akkori [...]
2. 1969-06-13 / 134. szám
[...] tanácsülésen búcsúztat­ta Dunaföldvár lakossága dr Bozóky István körzeti orvost aki nyugalomba vonulásával [...] tanács amelynek hosszú évekig dr Bozóky István is tagja volt a szó [...] való­ságos idegenvezetőnek számí­tó gépkocsivezetőjének Esés Istvánnak és Szabó Gyu­lának Kis helyen [...]
3. 1960-05-28 / 125. szám
[...] Zsuzsa Tolnai Gimn 451 4 Bozóky Ilona Du­naíöldvári Gimn 450 5 [...] férfiak 100 méteres síkfutás 1 Bozóky László Dunaföldvári Gimn 11 8 [...] Szekszárdi Gimn 25 7 2 Bo­zóky László Dunaföldvári Gimn 25 9 [...] 2 16 2 4 Bárdos István Szekszár di Gimn 2 16 [...]
4. 1963-05-30 / 124. szám
[...] gép próbatétele keze úgy jár Bozóky Lajos a fogantyúkon I mint [...] feljárót kialakítani és a munka­vezető Bozókyt küldte gépével csinálja meg az [...] újból nekihajszolja az akadálynak Mert Bozóky La­jos nem az az ember [...] állja basnnló ór víznek Bognár István A jófene tudja de hát [...]
5. 1969-10-14 / 238. szám
[...] csikmákszűrő és a többi Bogár István nemcsak a Sár­köz szülötte lakója [...] rá A múzeum tulajdonosa Bo­gár István szívesen kalauzol bennünket helyiségről helyi­ségre [...] Nézegetem az iratokat 1 Dr Bozóky István Böde György kezelőorvosa tanúval­lomásában kijelenti [...] férjem nem volt Bu­dapesten Molnár Istvánt többször is kihallgatta a rendőrség [...]
6. 1999-12-17 / 294. szám
[...] szerzés céljával pályára lépő Lázár István vezette szekszár­di gárda pont nélkül [...] egy egy gólt szerzett Orbán Bozóky találkozó Orbán Viktor miniszterelnök szerda este fogadta Bozóky Imrét az MLSZ elnökét tájékoztatta [...] es telefonon vagy személyesen Vida Istvánnál vagy Dobler Péternél SHÜRUSITAS A [...]
7. 2000-02-26 / 48. szám
[...] a két debütáns közül Gabnai István diadalmaskodott miután a har­madik menetben [...] p gy 4 menetben Gabnai István Unio Bakó Csa­ba Unió TKO [...] labdarúgó szövetség elnökségének meghívá­sára dr Bozóky Imre MLSZ el nök mellett [...] Margaréta Tolna gár­dáját is Dr Bozóky Imre felszólalásá­ban elmondta a Magyar [...]
8. 2006-01-11 / 9. szám
[...] tekinti magát Bemu­tatott továbbá két Bozóky Imre exelnök és Berzi Sándor [...] győzelemmel lyet most érvényesíteni szeret­nének Bozóky Imre a Petőfi rádió­nak azt [...] Kamarai Pengék együttese teremfoci Losonci Istvánra emlékeznek a Bonyhádon zajló Barátság [...] a néhai kivá­ló edző Losonci István emlékére kiírt Barátság­kupán Hunyadi István Hét végén a selejtezőket rendez­ték [...]
9. 2005-04-28 / 98. szám
[...] felnőtt versenyszámot a győri Saiga István nyerte Eredmények férfiak Felnőtt K [...] új elnökségének tagjai TN információ BOZÓKY IMRÉTŐL a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] tagjainak adta át az iratokat Bozóky Imre az összejövetelen örömmel újsá­golta [...] több tagját bevonni a futballba Bo­zóky Imre végezetül sok sikert kívánt [...]
10. 1980-12-18 / 296. szám
[...] előadásának születését s a rendező Bozóky István munká­ját kísérte végig a műsort [...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN főszerkesztő helyettes SZÁLAI JÁNOS Szerkesztő­ség [...] 11 422 Felelős vezető SZELL ISTVÁN Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
11. 1969-03-15 / 62. szám
[...] díj­nyertes műveinek bemutató hang­versenye Bogyai István táncda laiból 14 10 Egy [...] Dunaföldvár a hétvégi ügyele­tet dr Bozóky István tartja Rá­kóczi u 4 Telefon [...] Jánosné Da nizs János Kovács István Lo hász Mihályné Tumpek Ádám né Pock István Hollós László Szabó János PIACI [...]
12. 2006-01-06 / 5. szám
[...] a legnagyobb favoritnak A Kindl István dirigálta egylet rutinos sokat megélt [...] 14 58 6 Jkü Klndl Istvánt jobbról és a földváriakat senki [...] hogy folytatja e a versenyt Bozóky sikeresnek ítéli az eltelt hat esztendőt Bozóky Imre úgy véli ered­ményes hat [...]
13. 1969-03-29 / 73. szám
[...] 45 Rádióreklám 13 50 Fenyő István könyvszemléje 14 00 Ci­gánydalok csárdások [...] eletet Dunaföldvár ügyeletes orvosa dr Bozóky István Dunaföldvár Rákóczi u 4 Telefon [...]
14. 1992-11-09 / 264. szám
[...] villant a piros lap dr Bozóky játékvezető kezében Jakab Elek Teszler [...] Szekszárd 1200 néző V dr Bozóky Szekszárd Mausz Koller Dzsinovics Agapov [...] de Horváth partjelző beíntésére dr Bozóky les címén érvény­telenítette a gólt [...] gólarányt is javít­hattak volna Lubastyik István Küzdelmes mérkőzésen helyzetei alapján megér­demelten [...]
15. 1964-01-24 / 19. szám
[...] Lengyel Gyula 157 5 Szabó István 156 Félnehézsúly 1 Bozóky Zoltán 120 kg kétfo fásból [...] dőlt meg Ezek közül kiemelke­dik Bozóky Zoltán 71 kg os sza­kítása [...] A járási tanács ülésén Antal Ist­vánt a járási tanács vb elnök [...] Bonyhádi Spartacus ve­zetői és Antal István vb elnök helyettes közös megbeszélést [...]
16. 1980-09-14 / 216. szám
[...] élén a 70 éves Vas Istvánt köszönti Sőtér István esszéje és Takáts Gyula költeménye [...] Ká­rolyi Amy Mészöly Miklós Pákolitz István Pécsi Gab­riella és Zelk Zoltán [...] ér­demel Melczer Tibor írása Kormos István költészetéről és Nemes Nagy Ágnes [...] álla­mosítást követő időkben Agárdi Gábor Bozóky István Dobos Ildikó Ditrói Ilona Galambos [...]
17. 1997-10-29 / 252. szám
[...] erre a dátumra gróf Széchenyi István 1825 november 3 án az [...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] frakció­vezető helyettese és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője Pusztai 56 [...] Ferenc 44 66 Szent Iványi István 53 52 2 i 41 [...]
18. 1969-04-03 / 77. szám
[...] A községi tanács el­nökének Gergely Istvánnak határozott véleménye hogy a községből [...] április 4 én dr Rimay István ügyel Lakása Paks Tol­nai u [...] dél­től 5 én délig dr Bozóky István fogadja betegeit Lakása Duna­földvár Rákóczi [...] reggel 6 ig dr Fisi Ist­ván Sióagárd Kossuth u 13 5 [...]
19. 2006-01-04 / 3. szám
[...] labdarúgó szövetsé­gek elnökei miután egyeztet­tek Bozóky Imre MLSZ elnök kel közös [...] kupa a Völgységben teremfoci Losonci István emlékének adóznak a népszerű tornával [...] A felejt­hetetlen futballszakem ber Losonci István emlé­kére kiírt viadal selejte­zőit január [...] maradt a labdarúgó szövetség Megszűnt Bozóky Imre man­dátuma a Magyar Labdarúgó [...]
20. 1976-04-06 / 82. szám
[...] Mozart operáját jellemzi A rendező Bozóky István előtt nyilván az opera színpadképe [...] többek között Vay Ádám Szirmay István Sándor Gáspár részvételé­vel Jellegében még [...]