3. oldal, 750 találat (0,028 másodperc)

Találatok

41. 2017-06-17 / 139. szám
[...] vizek­re kifejezetten veszélyesek A cég kérése a lakossághoz a védekezés időpontjában [...] ívű elképzelést sze­retnének megvalósítani Sós István szavai szerint ezek egyike hogy [...]
42. 2007-08-18 / 193. szám
[...] is egy falujabeli önkormányzati kép­viselő kérése nyomán vállalta el a szereplést [...] kedvesével töltheti az ünnepet Szent István napját Egy esti tűzijáték megtekintése [...]
43. 2011-08-11 / 187. szám
[...] a gázszolgáltatónak díjfize­téssel kapcsolatos tájékozta­tás kérése tárgymegjelölés­sel írt július 20 án [...] inflá­ció elérését Ötezerforintos emlékérme bibó István tiszteletére A Magyar Nemzeti Bank [...] szüle­tésének 100 évfordulóján A Bibó István emlékérmét a Magyar Pénzverő Zrt [...]
44. 2009-03-14 / 62. szám
[...] megzavarására ké­szülnének mondta tegnap Samu István az ORFK rendé­szeti főigazgatója Vasárnapra [...] is lesz a budapesti Szent István té­ren ahol 2006 október 23 [...] MDF képviselőcsoportjának de a frakció kérése miatt már­cius ló ával lép [...] ki­lenctagú MDF frakciót azonban Gyenesei István és Tóth András elmondásuk szerint [...]
45. 2000-12-16 / 294. szám
[...] addig a megyei önkormányzat lapunk kérése ellenére nem adhat felvi­lágosítást Információink [...] tehetséges fiatal tárlatát Nagy B István festőművész ajánlotta a meg nyitó [...]
46. 2006-03-08 / 57. szám
[...] Gábor is sőt bejelentkezett Csurka István MIÉP továbbá Thürmer Gyula munkáspárti [...] kormány tagja­inak Szijjártó Péter Kolber Ist­ván területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszternek [...] le­gyen jelentette ki lapunknak Göndör István A szocialista po­litikus saját maga [...] szerint azonban elég egy képviselő kérése és a házel­nöknek gépi szavazást [...]
47. 1995-01-18 / 15. szám
[...] nyújtott be a Soros Alapítványhoz Kérése meghallgatásra talált így létre­jöhetett az [...] váltott ki a közvéle­ményben Angyal Istvánt és testvérét Jánost még 1991 [...] adócsalás miatt feljelentést tett ellenük Istvánt másfél évig Jánost pedig öt [...]
48. 2013-11-29 / 278. szám
[...] is A pályázatot Kelebi Kiss István nyerte második helyezett lett Koscsó [...] minősül Korábban csak az előny kérése számított bünte­tendőnek annak elfogadása pedig [...] kérdések A f DR GÁL ISTVÁN a PTE ÁJK Büntetőjogi Tan­székének [...]
49. 2013-02-27 / 49. szám
[...] vezetésének csak az volt a kérése hogy a Fő tér rendje [...] összegezte az eredményt Bo zsik István alpolgármester aki kiemelte az április [...]
50. 2007-09-12 / 213. szám
[...] lévő átalakításának szakmai in­dokairól Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság KDNP s [...] zász­lókat illeti hiába Sólyom László kérése az államfő a vészkorszak viselőket [...]
51. 2016-04-25 / 96. szám
[...] köz­gyűlés elején hozzáfűzve az a kérése hogy térjen vissza a sportág [...] ANDJELICS 8 2 Edző Kökény István AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA 6 perc [...] ide­genben is eredményesek le­gyünk KÖKÉNY ISTVÁN Annak el­lenére hogy többször is [...] adony Göd 36 30 Szent Ist­ván SE Orosháza 30 27 K [...]
52. 2013-07-22 / 169. szám
[...] ki a svájci partner kife­jezett kérése volt hogy olyan hátrányos helyzetű [...] az 1991 ben elhunyt Kastaly István festőművész és tanítvá­nya Horváth Éva [...] ajánló szavakat Felidézték 1 Kastaly István alakját akihez J ezer szállal [...]
53. 2011-05-21 / 118. szám
[...] az utcán vizelt majd társai kérése ellenére elin­dult a cigánysor felé [...] A külföldi vendégeket dr Gondos István a megyei közgyűlés alel nöke [...] hagyományokkal is­merkedhettek a hatvani Széche­nyi István Közgazdasági és In­formatikai Szakközépiskola ta­nulói [...]
54. 2015-05-12 / 110. szám
[...] gyógyintézményektől A külföldi társszervezet kifejezett kérése volt hogy a magyar tartalékosok [...] A közgyűlés döntött a Dobó István Vármúzeum DIV ala­pító okiratának módosításáról [...] megyei szer­vezeteinek idei kitüntetett­jeit Kardos István a Magyar Vöröskereszt főigazgatója adja [...]
55. 2007-02-07 / 32. szám
[...] a kormányfő a jogvédő szervezet kérése elle­nére mindeddig nem adta ki [...] véleményü­ket a büdzsé tárgyalásakor Éger István MOK elnök szerint csődközeli helyzetbe [...]
56. 1979-12-14 / 292. szám
[...] a közúti ágazati munkáról Berecz István az Egri Köz­úti Igazgatóság vezetője [...] mé­ter hosszú vízvezetéket A rendőrség kérése O KICSINYEK KARÁ­CSONYÁRA Az egri [...] u 3 ez Igazgatós BSDB ISTVÁN HU ISSN 0133 0705 waext [...]
57. 2007-12-03 / 281. szám
[...] kapta meg munkássá­ga elismeréséül Molnár István Géza A színes papírkép kategó­riában [...] még a vásárlást igazo­ló nyugta kérése megőrzése mi­vel csak ennek birtokában [...] Volán emlékéremmel tüntette ki Őzse István autóbusz vezetőt aki elismerését kiválóan [...]
58. 2007-07-07 / 157. szám
[...] VV VÍ C Paprikafesztivál az István a király című rockopera lesz [...] javában zaj 1 lanak az István a király című rockopera próbál [...] ellenszol­gáltatás nélkül lakóhelyének ado­mányozni A kérése csak annyi volt hogy a [...] tanácskoztak HAJÓS ALFRED UTCA Pék Istvánná képünk jobb oldalán szerint a [...]
59. 1987-04-25 / 97. szám
[...] Energiatakarékos hószigetelt terméktároló Tervezők Dö­mötör István Gonczlik Mihály Szentmárony Lajos Dimény [...] szerszámgépvezérlések Tervezte Forintos Kál­mán Kiss István Raucsik Mihály és Tóth Pál [...] szer­kentyűvel Kártyatrükköt sem tudunk mutatni kérése ellenére sem Karcsi bácsi megsimogatja [...]
60. 2011-12-08 / 287. szám
[...] pedig gyakran meg­szöknek Az állatvédők kérése hogy fel­ajánlásaikat a Heves Megyei [...] sorozat indult az egri Dobó Ist­ván Vármúzeum szervezésé­ben Távolságok közelítések címmel [...] a hallga­tók életét Dr Erőss Istvántól a főiskola vizuális művészeti tanszékének [...]