9 találat (0,326 másodperc)

Találatok

1. 1911-07-20 / 29. szám
[...] Zoltán az orosz festómüvészetet dr Bozóky Dezső tenge­rész orvos Makaóból közöl [...] 800 koronsért iw ELADÓ KOLLER ISTVÁNNÁL 5 Helybeli fiuk tanulónak fize­téssel [...]
2. 1912-07-25 / 30. szám
[...] de a 16 éves Gelencsér István a 13 éves Varga István és a 7 éves Varga [...] Sugár Jolán Karacs Ilonka S Bozöky Poríska V Biró Verona Serly [...] Bihari Sándor Sobelson Soma Csongrádi István Pescha Endre Biró Imre Német [...] Iguácz Mezey Sándor és Váradi István költe­ményei mellett az olvasni valóknak [...]
3. 1883-01-21 / 3. szám
[...] a dalárda akkori buzgó tagjainak Bozóky János reáliskolai tanár Exner Alajos [...] vendéglős Kondor József és Joachimsthal István iparos uraknak köszönheti 1866 évi [...] pénztárnok Mojzer Józsi i titkár Bozoky János és 22 tanácsnok kikre [...] Péter pénztárnok Mojzer József titkár Bozóky János lett Ezután az egylet [...]
4. 1892-03-13 / 11. szám
[...] másod elnök Mojzer József jegyző Bozóky János pénztáros szintén Mojzer József [...] Fazekas Jakab Horváth József Joákiuisztáll István Kaufman Ede Kondor József Kohn [...] meg is teleljen i Ezután Bozóky János terjedelmes ünnepies beszéd J [...]
5. 1892-03-13 / 11. szám
[...] képzettségű első szülött fiának Csáky István gróf országgyűlési képviselőnek szép reményekre [...] a füldmívelésügyi miniszterrel egyetértőleg Molnár István budapesti állami vincellériskolái igazgatót gyümölcsészeti [...] elnök lett Mayer Ferenc jegyző Bozóky János pénztáros Mojzer József könyvtáros [...] díszokmányt Bindcr Péter Mayer Ferenc Bozóky János Mojzer József Eitner Sándor [...]
6. 1892-03-20 / 12. szám
[...] Czech­meiszter József Varga Ferenc Ebedli István Németh Lajos Vizlendvay Károly Szabó [...] alelnök Nagy Antal jegyző Gombás István pénztárnok Hajik István ügyész dr Isoó János orvos [...] mert az nem más mint Bozóky János kiben körünk egykor nagyban [...] meg a tiszteletre méltó kör Bozókyt kit éltébén szeretett holta után [...]
7. 1940-04-11 / 16. szám
[...] láttuk továbbá báró Gaudernak Emil Bozóky Tasziló és vitéz Far­kas Sándor [...] vitéz Székely Jenő vitéz Tátrafy István alezredese­ket dr vitéz Bíró Ignác [...]
8. 1943-08-05 / 175. szám
[...] mél­tatást olvasunk vitéz nagybányai Horthy Ist­ván kormányzóhelyettesről aki hősi halálá­val példát [...] legtöbb szolgálati évvel bíró tagja Bozóky M Au­guszta szerzetesnő Öszesen 497 [...]
9. 1945-02-05 / 28. szám
[...] A gazdag irodalmi részében Eszterhás István el­beszélése magaslik ki Bő színházi [...] érdekes A bevezető cikket dr Bozóky Lajos a lap főszerkesztője írta [...] Nemes József főtörzsőr­mester és Barna István rendőr pedig súlyos sérüléseket szenvedett [...] Széchenyi tér 4 Nyomdabérlő GAÁL ISTVÁN I