10 találat (0,055 másodperc)

Találatok

1. 1937-04-18 / 16. szám
[...] Eper jessy Ferenc 10 pengőt vitéz Asboth Aladár dr Azary Prihoda [...] Iván Réthy Aladár báró Reichlin Farkas Salamon József dr Spóner Ödön [...] Battha Bálint Battha Pál Benkő Sándorné Boross Lászlóné Bencze Andrásné Bódi [...] Láng Gyula Lescsinszky Ferenc Lehoczky Sán­dorné id Lipcsey Tivadar Lajtai László [...]
2. 1934-01-06 / 1. szám
[...] Chudovszky Móric né Csajka Endréné vitéz Csajka Endréné vitéz Csátaljay Jánosné Damjanovich Ágostonné Deák [...] dr Ember Je nőné ifj Farkas Andorné Fejes Ernőné Fejér Andorné Füzesséry Sándorné Füzesséry Istvánné vitéz Füzesséry Sándorné dr Gaál Barnabásné dr Gaál [...] Kun Béláné Kvaszinger Józsefné Lehoczky Sándorné vitéz Le hoczky Lajosné Linberger István­né [...]
3. 1937-04-11 / 15. szám
[...] nagyha­tású régi magyar nótái után Farkas prímás vezénylete alatt az újhelyi [...] neveit sikerült feljegyezni Ambrózy Aranka vitéz Asbóth Aladárné Boros Orla Boros [...] Csörghe Irén Czieleszky Kálmánná Delly Sándorné Der­csényi Lászlóné dr Dubay 1 [...] Nagy Béláné Nagy Erzsiké Novák Sán­dorné Sárospatak dr Nemes Gé­záné Szerencs [...]
4. 1930-12-21 / 83. szám
[...] Balkó Pálné Blumenfeld Józsefné Bettelheim Sándorné Bartos Jánosné Blumenfeld Lajosné Bállá [...] Sándor Bendik Ede Braut János vitéz Bodroghy Ede Bónis Berta özv [...] 2 üveg asszu Dr Lehóczky Sán­dorné 1 kosár szőlő Benkő Sán­dorné 1 törzs rhode island 1 [...] majolika tárgy Esztel Ferencné kézimunka Farkas Róbertné egy nagy pálma Holláházi [...]
5. 1937-07-11 / 28. szám
[...] államrendőrségi detektivvé kinevezte Egyházi hír Farkas István püspök megkezdte nyári szabad [...] Temetése Rudabányácskán ment végbe me­lyen vitéz Csillaghy György ügyész­ségi elnökkel az [...] István 2 Csáki János 3 vitéz V Veress István Hölgyverseny 1 [...] 2 Huszkay Györgyné 3 Hódosi Sándorné Ifjúsági verseny 1 Gond Fe [...]
6. 1934-11-18 / 46. szám
[...] Jakab 1 kg paprikás szalonna Farkas Miklósné Kriza A 2 doboz Franck vitéz Zombory Józsefné 1 drb torta [...] 6 drb tűpárna dr Do­mokos Sándorné 4 kg liszt 1 drb [...] 1 drb kézimunka abrosz Lehoczky Sándorné 1 drb torta Frank De­zső [...]
7. 1902-02-25 / 9. szám
[...] közöljük a következő gyászjelentést Özv Vitéz Béláné szül trencsén lisza teplai [...] nevé­ben is fájdalmas szívvel jeleotik Vi­téz Béla nyugalmazott magyar kir honvéd [...] fejében 10 kor dr Rosenthal Sándorné 3 kor Blumen­feld Adolfné 4 [...] Zselinszky Béla Gombos Bertalan és Farkas József tanulók veszik bírálat alá [...]
8. 1937-03-21 / 12. szám
[...] Zoltánné elnöknőn kivül dr Domokos Sándornét a MANSz csoport lelkes és [...] polgármester Nus ser Ágoston és vitéz Vitányi Dezső alezredesek s a [...] színvonalú műsoros estet rendezett melyen Farkas István ref püspök is megjelent [...]
9. 1947-02-23 / 8. szám
[...] József elvtársakat Dalekotej fánosné Reinttz Sándorné dr Gajdosi Lajos Dévényi József [...] a művészi átmenetet tapasz­taltuk Csokonai Vitéz Mihály Az estre c versének [...] A ku­tyák dala és A farkasok dala c verspárja Az előadáshoz [...]
10. 1895-09-22 / 38. szám
[...] időzni és midőn szemlét tart vitéz hadserege fölött al­kalma lesz egyúttal [...] Örzse kisasz szonynak özv Bydeskuthy Sándorné kedves le­ányának Erdélyi Endre a [...] két bűntárs nevezetesen Linder és Farkas zsebe sek ellen folytatják a [...]