995 találat (0,450 másodperc)

Találatok

1. TANULMÁNYOK • Papp Izabella: Adatok a szolnoki református egyházközség megalakulásáról 1704-1717 / 33. o. (33. oldal)
[...] harmincadosa Seres György kezdett vezetni 1704 ben Rabutin seregeinek 1706 os [...] kétszáz év elteltével került ismét Szolnokra a jegyzőkönyv amelyet jelenleg a Jász Nagykun Szolnok Megyei Levéltár őriz l A [...] az egykorú történeti Jász Nagykun Szolnok Megyei Levéltár Továbbiakban SZML Szolnoki Református Egyház jegyzőkönyve 1704 1717 Továbbiakban Ref jkv 33 [...]
2. 130. Zólyom vármegye levele Nógrád vármegyéhez (1704.) • 131. Csikány Ignác tüzér hadnagy levele Feja János nógrádi másodalispánnak szekerek és ágyúágy készítéséről (Mátraszőlős, 1704. szeptember 27.) • 132. II. Rákóczi Ferenc levele Nógrád vármegyéhez a jogszolgáltatás helyreállításáról (Ipolyság, 1704. október 1.) (123. oldal)
[...] 2004 188 189 Közgyűlés előtt 1704 szeptember 11 én ahol Ráday [...] Zólyom vármegye levele Nógrád vármegyéhez 1704 NML XIV 3 C 5 [...] szekerek és ágyúágy készítéséről Mátraszőlős 1704 szeptember 27 Csikány Ignác tüzér [...] úrnak és Berthóty Bertoti István szolnoki kapitány zolnoki kapitány uram parancsára [...]
3. 119/a. Besztercebánya város bizonyítványa Groff Péter ügyében (Besztercebánya, 1704. június 16.) • 119/b. Feja János levele Besztercebánya előjárójához Groff Péter ügyében (Endrefalva, 1704. június 26.) • 120. Kajali Pál levele Nógrád vármegyéhez az ágyúszállítás, Bercsényi Miklósné ökrei, a gácsi rabok őrzése és a rézpénz ügyében (Gács, 1704. július 13.) (117. oldal)
[...] bizonyítványa Groff Péter ügyében Besztercebánya 1704 június 16 Besztercebánya bírája és [...] előjárójához Groff Péter ügyében Endrefalva 1704 július 26 A szécsényi szécsényi [...] ö nsga parancsát ami szerint Szolnokról fognak ágy és kerék nélküli [...] uram javíttatni Kajalihoz megérkezett a szolnoki harmincados har­minczados uram levele is [...]
4. BÁNKÚTI IMRE Kecskemét a Rákóczi-szabadságharcban 1703-1711 (9. oldal)
[...] állítását is követelték a várostól 1704 február 22 én 224 majd [...] illetékes főtisztekkel főleg Berthóti Istvánnal 1704 1707 közt szolnoki kapitány Csajági Jánossal 1710 ben [...] és különböző edényeket kért 31 Szolnokra 150 dolmányt nadrágot és fekete [...] 1866 IV 285 286 32 Szolnok 1704 ápr 6 KO V 68 [...]
6. Dokumentumok (44. oldal)
Szolnok 1704 május 3 Csiszár István szolnoki kapitány Kecskemétnek Vay Ádám parancsára [...] nem engedi vissza szekereiket melyek Szolnokról faanyagot szállítanak míg Makóról és [...] v Ita TV 1525 1703 1704 évi iratok 71 sz Tartalmi [...] Kegyelmetek is Isten Kegyelmetekkel Praesidi Szolnok die 3 Majji 2 Kegyelmeteknek [...]
7. Dokumentumok (38. oldal)
[...] v Ita IV 1525 1703 1704 évi köt 63 sz Ajánlom [...] Kőrös die 2 Április Anno 1704 79 Kecskemét 1704 április 5 Károlyi Sándor elismervénye [...] Károly exhi­buimus die 5 Április 1704 80 Szolnok 1704 április 6 Csiszár István szolnoki kapitány Károlyi Sán­dornak Kecskemét városától [...]
9. Dokumentumok (30. oldal)
[...] die 4 mensis Januarii Anno 1704 62 Buda 1704 január 7 Báró Pfeffershoven császári [...] v It PV 1525 1703 1704 évi köt 48 sz Kiadás Hornyik PV 273 274 63 Szolnok 1704 január 9 Ónadi Csiszár István szolnoki parancsnok Kecskemét városának megköszöni a [...]
10. BÁNKÚTI IMRE Kecskemét a Rákóczi-szabadságharcban 1703-1711 (10. oldal)
[...] és Hódme­zővásárhelyről felrendelt 120 szekér Szolnokra érkezik 34 Van Kecskemét város [...] rác veszedelemre való tekintettel Kecskemétet 1704 márjus 9­ én egy évre [...] nem kerülhette el Eger kapitulációja 1704 április 16 után ugyanis Rákóczi [...] abrakot élelmet szállíttasson a 34 Szolnok 1704 máj 3 Ónodi Csiszár István [...]
11. (68. oldal)
LIII Csiszár István szolnoki parancsnok tudatja Károlyi­val hogy hajdúi [...] és fekete süveget kezéhez vett Szolnok 1704 apr 6 Nagyságodnak mint Uramnak [...] Nagyságod gratiájában maradok Nagyságodnak Praesidii Szolnok die 6 apr 1704 alázatos szolgája Csiszár István m [...] gyors segedelmet kér Sz Fehérvár 1704 apr 7 Méltóságos Generális Uram [...]
12. 1704 (118. oldal)
118 102 Szolnok 1704 április 4 Ónadi Csiszár István a szolnoki őrség parancsnoka Vay Ádám udvari [...] Excelso Consilio die 8 Április 1704 in castris ad Agriam positis [...] Csiszár István m p Praesidii Szolnok Die 4 Április 1704
13. BÁNKÚTI IMRE Kecskemét a Rákóczi-szabadságharcban 1703-1711 (8. oldal)
[...] értek az ellátatlan hadakkal szem­ben 1704 januárjától a felkelők támadásba lendültek [...] őrsége is segítséget és 18 Szolnok 1703 dec 27 HORNYIK János 1860 1866 IV 66 Szolnok 1704 jan 9 BÁNKÚTI Imre 1992 [...] datálja a jelentést 21 Miskolc 1704 jan 18 31 közt Fogalmazvány [...]
14. (76. oldal)
[...] és fejevesztése alatt köteleztetik Kelt Szolnoknál lévő táborunkban 4 az 1704 évben augusztus hónap 20 napján [...] Nyomtatásban megjelent BENEDEK Gyula Iratok Szolnok megye történetéből 1686 1715 In [...] szeptember 10 én érkeztek a szolnoki vár alá 11 napi ostrom [...] Rákóczi három napig volt táborban Szolnoknál 1704 augusztus 18 és 20 között [...]
15. 144. II. Rákóczi Ferenc levele Nógrád vármegyéhez Usz Ferenc hadbiztossá való kinevezéséről, a havi természetbeni szolgáltatásokról és a bűnözők üldözéséről (Érsekújvár, 1704. november 13.) (130. oldal)
[...] Losoncra Losoncz küldték Köz­gyűlés előtt 1704 november 10 én 144 II [...] és a bűnözők üldözéséről Érsekújvár 1704 november 13 II Rákóczi Ferenc [...] kinevezte Borsod Gö­mör Heves Külső Szolnok Csongrád Pest Pilis Solt Nógrád [...]
16. 112. II. Rákóczi Ferenc levele Nógrád vármegyéhez a káromkodók megbüntetéséről és a természetbeniek begyűjtéséről (Solt, 1704. június 4.) (112. oldal)
Szolnoknál és Tiszaföldvárnál Földvárnál átmenő só [...] 2004 165 166 Közgyűlés előtt 1704 július 14 én 112 II [...] és a természetbeniek begyűjtéséről Solt 1704 június 4 II Rákóczi Ferenc [...]
17. ADATTÁR • Benedek Gyula: Iratok Szolnok megye történetéből 1686-1715 / 289. o. (324. oldal)
[...] és fejevesztése alatt köteleztetik Kelt Szolnoknál lévő táborunkban az 1704 évben augusztus hónap 20 nap­ján [...] borítóján a következő címzés talál­ható Szolnoki commendans Instrukciójának Páriája OL G [...] vár állapotáról és funkciójáról 23 Szolnok megyei rabok Aradon 1705 május [...] Rákóczi három napig volt táborban Szolnoknál 1704 augusztus 18 és 20 között [...]
18. Szolnok Castle During the Rákóczi War Of Independence (294. oldal)
[...] Zounuk 15 A Jász Nagykun Szolnok Me­gyei Levéltár Évkönyve Szerk Dr Zádorné Dr Zsoldos Mária Szolnok 2000 2002 A szabadságharc tisztikara [...] Rákóczi szabadságharc Heves és Külső Szolnok vármegyei vo­natkozásai In Előadások a [...] war By the autumn of 1704 the French Army was pushed [...]
19. 28. II. Rákóczi Ferenc levele Nógrád vármegyéhez a káromkodók megbüntetéséről és a természetbenik begyűjtéséről (Solt, 1704. június 4.) (168. oldal)
[...] Újlak 1 Tokaj Csege 2 Szolnok és Földvár 3 máskint ha [...] és a természetbenik begyűjtéséről Solt 1704 június 4 íí Rákóczi Ferenc [...]
20. 27. II. Rákóczi Ferenc levele Nógrád vármegyéhez a sóval való kereskedés korlátozásáról (Solt, 1704. június 2.) (165. oldal)
[...] sóval való kereskedés korlátozásáról Solt 1704 június 2 Az ország szükségleteit [...] a kikötőkön Tiszaújlaknál Tokajnál Tiszacsegénél Szolnoknál és Tiszaföld­várnál átmenő só értékesítése [...] mint Tiszaújlaknál Tokajnál Csegénél 6 Szolnoknál és Földvárnál 7 az holott [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 11Békés Megyei Könyvtár 28Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 40Budapest Főváros Levéltára 5Budapesti Történeti Múzeum 2Csorba Győző Könyvtár 13Damjanich János Múzeum 35Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 1Dobó István Vármúzeum 28Dornyay Béla Múzeum 6Evangélikus Országos Könyvtár 9Ferenczy Múzeum 14Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 6Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 13Fradi Múzeum 1Gödöllői Városi Múzeum 6Győri Egyházmegyei Levéltár 1Hajdúsági Múzeum 8Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 2Herman Ottó Múzeum 4II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 20Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 6Jósa András Múzeum 1József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 9József Attila Múzeum 1Katona József Könyvtár (Kecskemét) 123Kecskeméti Katona József Múzeum 1Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 2Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára 29Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 4Laczkó Dezső Múzeum 1Magyar Ferences Levéltár 5Magyar Levéltárosok Egyesülete 7Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1Magyar Nemzeti Galéria 2Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 33Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 19Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 16Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 51Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 63Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 19Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 7Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Múzeum 15Magyar Természettudományi Múzeum 2Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1Mátra Múzeum 2Móra Ferenc Múzeum 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 7Munkácsy Mihály Múzeum 7Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 7Országgyűlési Könyvtár 7Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 3Országos Széchényi Könyvtár 1Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 1Osztrák Állami Levéltár 15Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 19Petőfi Irodalmi Múzeum 1Postamúzeum 1Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 2Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 21Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 23Tari László Múzeum 1Tiszazugi Földrajzi Múzeum 5Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 10Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 165Wosinsky Mór Múzeum 1Xantus János Múzeum 1
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 18Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 22Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 3Állami költségvetés 1Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 15Békés Megyei Hírlap 1971-2010 24Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 7Békésmegyei Közlöny 1877–1938 3A Bihari Múzeum Évkönyvei 1976-2011 1Borsodi Levéltári Füzetek 1BTM műhely1-5 1Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 1Budapest történetének bibliográfiája 1Budapest Történetének Forrásai 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 3Címjegyzékek 1867-1942 2A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 5Délmagyarország 1910-2010 21Discussiones Neogradienses 1-9 5Documentatio Borsodiensis 1-7 1Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 1Dunántúli Napló 1944-2004 13Eger - hetilap 1863-1914 4Eger - napilap 1915-1944 6Az egri egyházmegye történetének forrásai 1Egyéb okmánytárak 6Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 1Evangélikus egyháztörténet – monográfiák 1Evangélikus Élet 2Evangélikus gyülekezeti névtárak 2Evangélikus gyülekezettörténetek 2Észak-Magyarország 1956-2009 20Felvidéki Magyar Hirlap 1Folia Historica 14Főrendiházi irományok (1865–1918) 2A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 2FTC napló 1Gazdasági címtárak 1842-1932 3A Győri Püspökség Körlevelei 1857-1965 1A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 1Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 1Harangszó 1918–1939 1A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 3Heves megyei aprónyomtatványok 2Heves Megyei Hírlap 1953-2018 23A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 7Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 5A Hét 1957-1996 2Hídlap 2003-2011 1A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 1Hölgyek és urak naptára 1892-1897 1Iskolai értesítők - Besztercebánya 1Iskolai értesítők - Eger 2A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 9Keleti Tanulmányok – Oriental Studies 1Kerületi figyelő 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 2Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 2Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 9Körösvidék 1920–1927 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 2A Kuny Domokos Múzeum gyűjteményei 1-6 1Levéltári alapleltárak 1-13 1Levéltári Füzetek, Szolnok 3Levéltári korpusz 2Levéltári Közlemények 1923–2016 18Levéltári leltárak 1-89 6Levéltári Szemle 1951–2018 7Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzékei 1-23 2A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 1A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2A magyar testőrségek névkönyve 1A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1Mátrai Tanulmányok 1993-2005 1Minisztertanácsi előterjesztések és határozatok (MNL OL XIX-A-83-b) 1Mitteilungen des k.u.k. Kriegsarchivs 13A Mol Fondjainak és Állagainak Jegyzéke I-IV 2MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 4MOL kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 1-10 4MOL kiadványai IV. Levéltártan és történeti forrástudományok 1-7 5MOL kiadványai. I. Levéltári Leltárak 1-9 2A MOL segédletei 1-28 2A MOL Térképeinek Katalógusa 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 1MTI - Napi hírek 3Muzeális könyvek 1Múzeumi Füzetek Csongrád 1-5 1Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Népszámlálási Digitális Adattár 29Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 11Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 1Nyírvidék 1882–1942 4Országgyűlési naplók (1947–1990) 2Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 1Pápai Hirlap 1Pápai Lapok 1874–1919 1Pápai Múzeumi Értesítő 1988-2008 1Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Muzeális könyvei 1Pest Megye Múltjából 3Pest Megyei Hírlap 1957-1995 19Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1Petőfi Népe 1950-2011 123Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 1Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 4Ranglisten Heeres 1914-1918 2Régészeti Füzetek 1955-1989 1Régi magyar családok 1-7 1Segédletek 1Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 3Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 23Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1Sorozaton kívüli 92Studia Agriensia 6Studia Comitatensia 1-30 14Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai - Tanulmányok 1Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 5Szcenográfia 1-7 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 165Tanulmányok Heves megye történetéből 2Tanulmányok Pásztó történetéből 1Theologiai Szaklap 1902–1918 1Tisicum 1973-2011 17A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 5Tolna Megyei Levéltári Füzetek 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 9Tolnamegyei Ujság 1Történeti Muzeológiai Szemle 6Új Kelet 1994-1998 2Új Szó 1948–2017 3Vadász- és Versenylap 1857-1919 2A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 1Vízügyi szakkönyvek 7Zala 1948-1953 1Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 31