2. oldal, 269 találat (0,238 másodperc)

Találatok

21. FÜLÖP András - HORVÁTH Richárd: Somló vára. A történeti források és az alsó várban folytatott régészeti kutatások eredményei (44. oldal)
[...] egy régi somogyi birtokossal Tapsonyi Antimus Jánossal annak is Sziget nevű [...] cserének is tűn­hetne feltételezve hogy Antimus János így kívánt mintegy menekülni [...] lakosok szolgáltatásait szabályozták 9 Eközben Antimus János is birtokába vette Somlót [...] 1464 júliusában a hűt­lennek nyilvánított Antimus János somlói és szenyéri uradalmát [...]
22. Tanulmányok a megyei igazgatás történetéről • Horváth Richárd: Pápától a pápáig (Garai-Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) (349. oldal)
[...] aki az udvarban simította el Antimus ügyét Persze nem minden érdek [...] a második kérdéshez amivel talán Antimus János politikai éleslátását is tetten [...] szerint a könnyed életet kedvelő Antimus és a homo novus Szapolyai [...] ügyében amit Tamás panasza értelmében Antimus János de voluntate et inductione [...]
23. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (29. oldal)
[...] 9 én 400 forintért eladta Antimus fiának János mesternek és köte­lezte [...] ezt igazoló oklevél megvolt az Antimus család oklevelei között hisz azokkal [...] évtizedeken át előiratok nélkül perlekedtek Antimus Miklóst utoljára 1452 március 8 [...] sokáig A szakácsi nemesek bepanaszolták Antimus Jánost és Lászlót mert eké [...]
24. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (11. oldal)
[...] fejeződött be a Dámján és Antimus ág birtokcseréje amit nehéz volna [...] nélküli elha­lálozás esetére Dámján és Antimus ágának utolsó birtokcseréjére 1429 ben [...] nevű prédiumban Ezekért cserébe Tapsonyi Antimus fia János fiától Miklóstól mindössze [...] őket míg az ősi birtokok Antimus utódainak kezére jutottak Dámján utódairól [...]
25. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (17. oldal)
Antimus fiának János mesternek 1397 november [...] patak szigetén levő kerek tornyot Antimus Ozsvát építette s ez a [...] értékét az a körülmény hogy Antimus Ozsvátot görög indigénának írja de [...]
26. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (33. oldal)
[...] és Rozgonyi Rcnol­dusnak 28 1 Antimus Jánosnak erre az összegre bizonyára [...] Danes Pál és János visszaváltották Antimus Jánostól 80 forint zálogösszeg meg­fizetésével [...] az ország más részeiben is Antimus János tevékenysége az addigi helyi [...] bűntársaik között első helyen szi­geti Antimus Jánost találjuk a pécsi egyházmegyéből [...]
27. Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása (36. oldal)
[...] Ambrosius Fyntha In portioné Johannis Antimus Michael Pychyk relicta Bartholomei Domokos [...] osztva Az egyik rész néhai Antimus Jánosé a másik néhai Istvánffy [...] Mihály Móric Péter Finta Ambrus Antimus János részén Picsik Mihály Domokos [...]
28. Illusztrációk, mellékletek (146. oldal)
[...] p 2 Siebmacher címerkép vázlata Antimus család 1980 37 p 3 [...] pe­csétje 1976 50 p 3 Antimus fiának János mesternek 1397 november [...] január 13 án használt pecsétje Antimus család Eredetije Magyar Orszá­gos Levéltár [...]
29. Történelem • HORVÁTH RICHÁRD: Szatmár és a Szapolyaiak (353. oldal)
[...] egyfajta rablólovag életet élhetett Tapsonyi Antimus Jánosról Családja törzsbirtokai Somogy megyében [...] cserének is tűnhetne feltéte­lezve hogy Antimus így kívánt menekülni a királyi [...] 12 én a hűtlennek nyilvánított Antimus János somlói és szenyéri uradalmát [...] 113 Vö Borsa Iván Az Antimus család 1 111 Turul 65 [...]
30. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (37. oldal)
[...] án kelt oklevél említi amellyel Antimus János a maga fe­lesége Adviga [...] értékben neki zálogként lekötötte 320 Antimus János a család utolsó férfi [...] 327 Ezzel az Almamellékről származó Antimus család közel 250 éves története [...]
31. Bálint, Zs.: The butterfly taxa described by János Frivaldszky and their type material (Lepidoptera: Papilionoidea) (171. oldal)
[...] observa­tion supports the supposition that antimus type material was also in [...] 4 Callerebia polyphemus 3 Mycalesis antimus 5 and Parnassius szechenyii 1 [...]
32. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (9. oldal)
[...] fiával Kozmával Damjánnal Lanceus­szal és Antimus szal A már említett Botykai [...] mert Kozma Leontius Lanceus és Antimus a Pata birtok határain belül [...] áprilisában viszont Kozma Leontius és Antimus tettek panaszt a Pataiak ellen [...]
33. Tanulmányok a megyei igazgatás történetéről • Horváth Richárd: Pápától a pápáig (Garai-Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) (348. oldal)
[...] 12 én a hűtlennek nyilvánított Antimus János somlói és szenyéri uradalmát [...] királyi pártfo­gásába vette 13 Csakhogy Antimus János sem adta magát oly [...] tisztáznunk kell 1 Hogyan maradhatott Antimus továbbra is Somló birtokában 2 [...]
34. Csukovits Enikő: Egy nagy utazás résztvevői. (Zsigmond király római kísérete) (23. oldal)
[...] többek közt a somogyi Tapsonyi Antimus Miklós aki az 1435 évi [...] ispán emberei miközben a sértett Antimus és a bevádolt Rozgonyi egyaránt [...] család a középkori Somogyban Az Antimus család elődei és rokonai Somogy [...]
35. (761. oldal)
[...] f Sáros m 2443 Tapsonyi Antimus cs 2625 Antimus fia János alnádor ugodi vámagy 78 904 2230 2644 Antimus Ozsvát nádori bírságszedő 46 185 [...]
36. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (20. oldal)
[...] vonatkozóan azonban más adatunk nincs Antimus két fia 1400 ban kiérdemelte [...] eddigi intézkedését megváltoztatva birtokrészeit egyedül Antimus fiának János mesternek adta és [...] Esztergom megyei Üny nevű birtokait Antimus fiára János mesterre és örököseire [...]
37. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (30. oldal)
[...] Miklóshoz amelyben Szenyért és tartozékait Anti­mus Lászlónak visszaadni rendelte egyszersmind meghagyta [...] jogi helyzetben érdekes körülmény hogy Antimus László a birtokában volt családi [...] majd az ez ellen tiltakozó Antimus Jánosnak sikerült megszereznie azokat László [...]
38. Borsa István: A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei (Második, befejező közlemény) (68. oldal)
[...] határait de Zy geth i Antimus fia János mester officiálisa Parlak [...] felesége és fia Miklós valamint Antimus fia György és ennek fia [...] és Medvez i Bakoch továbbá Antimus fiának János mesternek jobbágyai a [...]
39. Tárgyszavak (52. oldal)
[...] Forrásköz­lés 1993 207 272 p Antimus család Borsa Iván Egy középnemesi család a középko­ri Somogyban az Antimus család elődei és rokonai 1980 [...]
40. Levéltári Szemle, 44. (1994) 2. szám • MÉRLEG • Nyulásziné Straub Éva: A Turul 1993. évi évfolyama / 89–93. o. (20_89. oldal)
[...] tanulmánya Borsa Ivánnak a szigeti Antimus család történetét bemutató sorozatának második [...] szerző a család név­adó ősapjának Antimusnak a származását és fia György [...] mester alnádor pályáját mutatja be Antimus építette Sziget várát melyről a [...]