3. oldal, 6391 találat (0,265 másodperc)

Találatok

201. (906. oldal)
[...] Lator László Majtényi Zoltán Polgár István sz 1923 Rab Zsuzsa Rába György Rácz István Radnóti Miklós Rónay György Somlyó [...] Tóth Árpád Váci Mihály Vas István Végh György Vidor Miklós Weöres Sándor A borítót Bozóky Mária rajzolta 2818 HIMNUSZ A [...]
202. (1030. oldal)
[...] is szeretlek Hubay Miklós Vas István Ránki György Egy szerelem há­rom [...] Lajos Békés András Both Béla Bozóky István Giricz Mátyás Horváth Zoltán Hubay [...] Herná­di Lajos Huszár Klára Kapitánffy István Kenton Egon Kodály Zoltán Kósa [...]
203. (1178. oldal)
[...] eggyütt Mellyeket irtt és összeáll Bozóky Mihály Vác Vátzon és N [...] Ferenc megh 1776 gyászbeszédével Bara Ist­ván Diószegi János Halmágyi Dávid Kassai [...] Losonczi Gábor Miklósvári József Nagy István Nagyodi Sámuel Pataki Dániel Sebe [...] Horváth Sámuel Ikafalvi János Inczédi István Inczédi Mihály Jósika Imre magyargyerőmo­nostori Kemény István Kibédi Dénes Kincses István
204. (1273. oldal)
[...] Összeáll Királymezey Tibor Bev Révész István Kecskemét 1923 K n Hungá­ria [...] György Ba­lázs Benedikta Benárd Ágoston Bozóky Gyula Bőle Kornél Bus Jakab [...] János Faragó Béla fáji Fáy István Glattfelder Gyula Gossmann Ferenc Habsburg József Ferenc Hanauer A István Iványi Szabó László Liszka Dénes Muntyán István Nyul Tóth Pál Prohászka Ottokár [...]
205. (1348. oldal)
[...] sz 1893 Tamási Áron Tömörkény István Veres Péter Zsindely Ferenc elbeszéléseivel [...] Boldizsár Iván Csoóri Sándor Csurka Ist­ván Fábián Zoltán Fekete Gyula sz [...] Raffai Sarolta Sánta Ferenc Sinka István Sütő András Szabó István sz 1931 Szabó Lajos sz [...] cm Universum 9 Bogdánfy Ödön Bozóky Endre Gorka Sándor Grabov­szky Camill [...]
206. (1381. oldal)
István Mészáros Ferenc Pálóczi Horváth Ádám [...] Vasárnapi Újság ko­rabeli színházi tudósításaiból Bozóky János rajzával id Czugh Miklós [...] Károly Kiss Károly Ernő Mészáros Ist­vánná Paulovics Vince Pintér Jenő Simon István sz 1926 Szauder József beszédeivel [...] ÉS A HABSBURGOK TRÓNVESZTÉSE Kószó István Kováts J István és Dömötör Mihály beszéde a [...]
207. (1529. oldal)
[...] Eszterházy Ferenc Felvinczi György Geszti István Gosztonyi István Gubás György Gyöngyösi István Gyulaffi László Franciscus Hanacius Illyés István Jánóczi András Kallói Fényes István Kecskeméti B István Kerman Krman Dániel Koháry István Köleséri Sámuel Lischovini András Mednyánsz­ky [...] István Szuhay Gáspár Tasnádi H István Telekessy István Thury Ádám Tolnai F
208. (1548. oldal)
[...] Brunswik Teréz Eötvös József Farkas István Gárdonyi Géza Geőcze Anna Hugonnai [...] 21 cm Louis Aragon Asztalos István sz 1909 A Atvara H [...] Beauvoire Helena Beneso­vá Vlagyimir Bogomolov Bozóky Eva I Bulota Friedrich Engels [...] Fehér Klára Földes Anna Gyenes István Dorothy Hevett Renate Holland­Moritz Kertész [...]
209. (1582. oldal)
[...] Nyomtatta s kiadta Trattner Károlyi István 14 283 3 p 19 [...] lt 16 cm Bertha Kálmán Bozóky Mihály Buchner Antal Csima István Izsépy Béla Jósvay Gábor Kapossy [...]
210. (1626. oldal)
[...] 1704 Ányos Pál Balassi Bálint Bozóky Mihály Endrődi Sándor Faludi Ferenc [...] Hajnal Mátyás Harsányi Lajos Illyés István Jánossy Béla Juhász Gyula sz [...] hat napját ábrázoló díszeket Kákonyi István készítette 4968 LYRAI CSOKOR Lírai [...]
211. (1669. oldal)
[...] Bakos László Bálint György Ballai István Barsi Barsy Béla Bartos József [...] György Boross János Both Béla Bozó­ky István Csapó György Csizmarek Mátyás Daniss [...] Endre Emil Erdődi Kálmán Forgács István Földes Gábor Gáspár Margit Gáti [...] Győri Hona Kazimir Károly Kende István Keszi Imre Kisfaludi Sándor Kormos [...]
212. (1673. oldal)
[...] Részben írta és összeáll szerzetté Bozóky Mihály Pest 1857 Nyomatta s kiadta Trattner Károlyi István 6 170 p 17 cm Bozóky Mihály Czuczor Gergely betűjegyes szerző [...]
213. (1780. oldal)
[...] kedves pin­tes üvegem A borítót Bozóky Mária rajzolta 5333 MAGYAR NÉPI [...] Debreczeni János Glatz Jakab Györffy István sz 1884 Gyulai Mihály Kaposi [...] Ensel Sándor Franz Schams Szentpéteri István Szűcs Sándor sz 1903 Vahot [...]
214. (1862. oldal)
[...] 1747 Michael Bock Bornemisza Péter Bozóky Mihály Johannes Brahms Csokonai Vitéz [...] Falvy Zoltán Farkas András Gálszécsi Ist­ván Goldmark Károly Philipp Hafner Huszár [...] Arany János Bartók Béla Blyés István Kodály Zoltán Lajtha László Lublini [...] Pomi­novszky Fülöp Roskovszky Pantaleon Tóth István Vikár Béla Zemplényi István gyűjtése vagy lejegyzése kuruc dalok [...]
215. (1910. oldal)
[...] Cseres Tibor Dobo­zy Imre Fekete István sz 1900 Füst Milán Gergely [...] Sánta Ferenc Sarkadi Imre Szabó István sz 1931 Szabó Magda Szabó [...] Pilinsz­ky János Ratkó József Simon István sz 1926 Somlyó György Szabó [...] verseivel életrajzi jegyzetekkel A borítót Bozóky Mária rajzolta
216. (1977. oldal)
[...] a felvilágosodás korá­ból A borítót Bozóky Mária rajzolta 5918 MEGÚJUL A [...] füz Az előszóft írta Szépfalusi István 74 5 p Az Európai [...] 29 cm Borián Tibor Előd István Gál Ferenc Jelenits István Nyiri Tamás Sáray Júlia Szálai [...]
217. (2228. oldal)
2228 Basilius Balázs István Békés Gáspár megh 1579 Czeglédi [...] 17 én Közli és bev Bozóky Alajos Az igazgató Nagyvárad 1889 [...] 22 cm Id Ábrányi Kornél Bozóky Alajos Gálbory József Rácz Mihály [...] Germanus Gyula Herman Ottó Jancsovics István Kégl Sándor Kenessey Albert Kunos [...]
218. (2489. oldal)
[...] Erzsébet Bogácsi Erzsébet Bor József Bozóky István Bőgel József Csabai Tiborné Csáki [...] Gonda György Halasi Imre Horvai István Hubay Miklós Iglódi Ist­ván Illés Jenő Jászai László Joó [...]
219. (2672. oldal)
2672 Bozóky Géza Gálos László Gábriel Pál [...] Nándor Bolgár Tivadar Boros Miklós Bozóky Gé­za Buzássy Ábel József Büchler [...] Gedeon Mátyás Geiger Ernő Germán István Gobbi Gyula Gorka Sándor Gőbel [...] Hoffer Kálmán Holub József Honthy István Horváth Viktor sz 1882 Igaz [...]
220. (2808. oldal)
[...] Antal Bálás Károly sz 1877 Bozóky Géza Buza László Csekey István Ereky István Finkey Ferenc Hacker Ervin Heller [...] KAPCSOLATOK 8484 POMÓCSI KALANDJAI Békeffi István és Kellér Dezső tréfái kupiéi [...]
221. (2995. oldal)
[...] Cornelius Tacitus írásaival Fordítók Borzsák István Kis Ferencné Kurucz Ágnes Muraközy [...] és az előszó t írta Bozóky Alajos Bp Kiad Ráth Mór [...]
222. (3221. oldal)
[...] évre 1913 71 p Havas István sz 1873 és mások aláírás [...] sz 1884 Barát Ármin Bársony István sz 1855 Beöthy László sz [...] 1842 Biró Lajos sz 1880 Bozóky Alajos Brájjer Lajos Csák Máté [...] Szabolcs Telegdy József Ponori Thewrewk István Tisza István Tóth Ferenc Tömörkény István Urban Adolf Váradi Antal sz [...]
223. 1939. (237. oldal)
[...] s annak előzményeiről 3994 SZILÁGYI István Sz I Csendes beszélgetés a [...] zürichi kiállításon Hir 19 4002 BOZÓKY Géza A Földközi tenger legszebb [...]
224. Névmutató (350. oldal)
[...] 3009 Boda László 4234 Bodnár István 146 388 Bodor Aladár B [...] 5038 5061 5436 5452 Bodrits István 5670 Boér Elek 3611 4144 [...] 4224 4334 4353 Borsa Pál István 3951 Borsody István 108 2501 Borsos Tamás 373 [...] 5131 5217 Bozidar Jakac 3469 Bozóky Géza 4002 Böhme Jakob 4448 [...]
225. Névmutató (Összeállította: Nagy Csaba.) (364. oldal)
[...] 23464 23670 23693 23714 Borbély István P 20639 Borbély Mihály 20886 [...] 1 Bevilaqua Borsody Béla Borsody István 20226 Borstörő Mátyás 1 Kunszery [...] Mátyás 1 Kunszery Gyula Bory István 18824 19151 Bory Jenő 22213 [...] Kálmán 21130 Boulard Henri 23473 Bozóky Ferenc 22424 Bölöni Farkas Sándor [...]
226. II. rész • Cikkek, tanulmányok és egyéb közlemények (268. oldal)
[...] 1969 Forum 213 215 1357 Bozóky Éva Radnóti Miklós Halálának 25 [...] Radnóti Miklós fényképével 1358 Bölcs István In memóriám professons Radnóti Miklós [...]
227. Mutatók • Névmutató (Összeállította: Hegyi Katalin) (440. oldal)
Borbély László 18 228 Borghida István 2264 Borgulya András 2209 Bori [...] 645 708 Bozay Attila 2242 Bozóky Éva 1357 Böhm Gottfried von 713 1166 Bölcs István 1358 Bölöni György 2276 Böröcz [...] 2582 221 222 223 Bujtor István 2497 2503 Busch Wilhelm 718 [...]
228. I. Németh László művei (43. oldal)
[...] Könyv jún 6 sz 29 Bozóky Éva Németh László Lányaim Könyvtáros [...] 1965 Forum 192 215 Hermann István A múlt újjáértékelése a jövő [...] 7 14 sz 7 Géher István Kísérletek egy kísérleti dramaturgiával Németh [...]
229. II. Babits Mihályról szóló irodalom • 2. Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások (664. oldal)
7575 Gazda István a n Ki írta az [...] Keresztury Dezső Illés Endre Vas Ist­ván 7577 Magyari Imre Babits Mihály [...] Mihály c linómetszetének közlésével 7581 Bozóky Éva Emlékszobor helyébe Cikk Int [...]
230. IV. Mutatók • 3. Névmutató (774. oldal)
[...] 8325 8345 8349 8393 Bory István 6012 Bosquet Alain 2154 Bostroem [...] de 26 Bovie Charles 26 Bozóky Éva 7581 7640 Bölöni György [...]
231. Névmutató (84. oldal)
[...] 19 673 Borka Géza 9 Bozóky Éva 20 Braun Soma 9 [...] 9 Csaba Rezső 9 Csák István 727 Csányi Erzsébet 701 Csernus [...] 537 Dabit Eugène 182 Dallos István 333 Dániel Anna 12 Dávid [...] 446 Erdősi Károly 14 Ernst István 8 69 Ézsiás Erzsébet 8 [...]
232. PRAZNOVSZKY MIHÁLY: Az író és a táj kapcsolatának megközelítési lehetőségei (Déry Tibor és a Tamáshegy) (106. oldal)
[...] jobb Donath Ferenc Úgy bizony Bozóky Éva 1971 július 28 Itt [...] Isten áldja a háziakat Örkény István 0 pardon 1968 IX 19 [...] kitűnő a mel­lékhelyiségek tiszták Örkény István 1975 július Ha hiányzik is [...]
233.
[...] népoktatásnak mint épen csak Vajay István Sőt még Batthyány Tivadar ur [...] ügy van Derültség Elnök csenget Bozóky Árpád akkor én indítványt tet­tem [...]
234.
[...] tagjai He gyessy János Szabó István dr Kriet Béla dr Vargha [...] A kunszentmártoni kerü­let volt képviselője Bozóky Árpád beszámolót mon­dott Inokán Nagyrévén és Czibakházán Bozókyt újra kikiáltották képviselőjelöltnek Csurgó Inkej [...]
235.
[...] hevességével támadta meg barátját Nagy István igyekezett a költőt megnyugtatni Kijelentette [...] fegy­veres elégtételt követel Csobádi Nagy István egy valóságos modern Herkules és [...] Nyo szolyóleányok voltak Kricsfalussy Mártha Bozoky Margit Szabó Csuty és Dudy Szőiősy Katinka Vőfélyek dr Bozóky Kálmán dr Mihályi Fló rent [...]
236.
[...] tőle a szót Pop Cs István ezután az első szakaszt bírálja [...] tartott s módosításokat nyújtott be Bozóky Árpád Az egész bekezdés elvetését [...]
237.
[...] Szünet után a tizennegyedik szakasznál Bozóky Árpád Ha a tanítók ellen [...] közben 1848 1907 Irta Erdélyi István Lánglelkii költőnk Petőfi Sándor ereklyéi­nek [...] Petőfi utazik barátjával dr Sass Ist­vánnak szüleihez látogatóba Váczra A vonat [...] lesz a folytatása HÍREK Dr István Vilmos megyéspüspök Bu­dapestre utazott hogy [...]
238.
[...] Sándor Revalo Pál Schwarcz Ede Bozóky Béla Szabolcs Test­vérek dr Székely [...] Árpád özv Mildschütz Mátyásné Körösi István Huszár Pál Tóth András Lévai [...] Lusztig Jó­zsef Koos Jakab Martinovics István Gön czöl János N N [...]
239.
[...] most létesített és gróf Széchenyi István­ról elnevezett külföldi tanulmányi alap céljára [...] Verebéig László Miklós Ödön Sztrókay István és mások Amint az elhelyezkedés [...] Kató Pethes Dalma Humájer Ilonka Bozóky Magda Baghy Ilonka Sigmund Mici [...]
240. Kassák születésnapjai
[...] Pál Neményi Lili Horváth Ferenc Bozóky István Bartók szellemét nemcsak a Kassákot [...] Justus György Kadosa Pál Szelényi István Kassák verseire írott műveinek megszólaltatása [...]
241. Kassák születésnapjai
[...] il c t 10 Szclényi István Kassák Szegények kórusa Elő­adja a [...] Miatyánk Egy ember élete Elmondja Bozóky István 16 Kassák Lajos Vérrel és [...] Kádár Ilona Somlyó György Sőtér István Schalk László Szalatnai Rezső A [...]
242. Postamúzeum • A Telefónia Múzeum története (77. oldal)
[...] Dóra Bán Ferenc Borsos Károly Bozóky István Bujdosó Attila Burján László Dr [...] Fejes Dezső Féli Károly Fenyvesi István Forgács László Gál András Gargóczi [...] Elemér t Havas Antal Hegyi István Herich Béla Hernitz Ferenc Holldonner [...] Kovács József Kovács Józsefné Keviczky István Kiszlingstein Pál Kubik Ernő Kurucz [...]
243. TANULMÁNYOK • Zsebők Zoltán: A radiológia fejlődése Magyarországon (angol nyelven) (163. oldal)
[...] of László Harmos Nándor Karniss István Szenthe Ilona Szmedó and Zoltán [...] Iván Rodé Győző Lehoczky László Bozóky and many others The present [...]
244. KÖZLEMÉNYEK — ELŐADÁSOK • Gerevich József—Ungvári Gábor: Gulácsy Lajos betegségének kultúrtörténeti vonatkozásai (107. oldal)
[...] Művészet 1936 381 382 15 Bozóky Mária Gulácsy Lajos 1882 1932 [...] Nyugat 1909 454 35 Genthon István Az új magyar festőművészet története [...] 1935 243 244 36 Genthon István Magyar művészet a századforduló idején [...]
245. Németh Péter Gergely - Honti Szilvia - Költő László - Magyar Kálmán - M. Aradi Csilla - Molnár István: Mit rejt Somogyország földje? (39. oldal)
[...] helyszíneket Míg művészettörténeti értelemben Genthon István nyomán már 1951 óta képet [...] Gere László Gige Gyugy és Bozóky Lajos Gadány de a régé­szeti [...]
246. NOVÁK LÁSZLÓ: Temetkezési helyek és építményeik az Alföldön (172. oldal)
[...] Géniusa című síremlék e Ferenczy István alkotása 4 f A 19 [...] amelyet a módos gazda a Bozóky család készíttetett a kunszentmártoni római [...] építettek amelynek 16 kép A Bozóky család mauzóleuma a kunszentmártoni Felső [...]
247. Hársfalvi Péter: Nemesek és parasztok Nyíregyháza társadalmában (1753–1848) (147. oldal)
[...] olvashatjuk a nemesek egyik tanácsadójának Bozóky Istvánnak aki korábban Szabolcs vármegye tiszti [...] el a városi elöljáróság ajánlatát Bozóky véleményéből az csendül ki hogy [...]
248. Muzeológia • Bene János: A Jósa András Múzeum helytörténeti gyűjteménye (621. oldal)
[...] távozásakor adott át a múzeumnak Bozóky István színházigazgató A nyíregyházi Móricz Zsigmond [...] pengéjére a következő szöveget vésették Bozóky Istvánnak a Csongor és Tünde bemutatóján [...]
249. Múzeumtörténet • Jósa Miklós–Ulrich Attila: A németszőgyéni és bánházi Jósa család leszármazása. I. A nemességszerzéstől az úrbérrendezés koráig (390. oldal)
[...] Szakoly Izabella de Szakoly Jósa István de Németszögyén Nóvák Szabó Jndit [...] Orosz János de Csicser Jósa István Jósa Páter de Németszögyén 1635 [...] 1738 Belányi Nemes Mária Jósa István de Bánháza de Németszögyén 1683 1730 szabolcsi alispán Bozóky Klára de Nyarad Jósa Anna [...]
250. Múzeumtörténet • Jósa Miklós–Ulrich Attila: A németszőgyéni és bánházi Jósa család leszármazása. I. A nemességszerzéstől az úrbérrendezés koráig (391. oldal)
Jósa István de Bánháza de Németszőgyén 1683 1730 szabolcsi alispán Bozóky Klára de Nyárád Jósa Anna [...] Bánháza de Németszőgyén 1719 Jósa István de Bánháza de Németszőgyén Jósa [...] de Bánhaza de Németszőgyén Erőss István de Lengyelfalva Erőss Klára de [...] de Bánháza de Németszőgyén Irinyi István Erőss Katalin de Lengyelfalva Irinyi
251. IV. Könyv: Az ujtelepülés és várossá alakulás kora. 1753–1847 • II. FEJEZET (225. oldal)
[...] Azután nagy lakomát tartottak hol Bozóky István megyei tiszti ügyész hangulatteljes költeménye [...] kiket ölelnek mennyei hajlékok Árpád István Geiza László s kit a [...]
252. IV. Könyv: Az ujtelepülés és várossá alakulás kora. 1753–1847 • II. FEJEZET (226. oldal)
[...] Nyír­egyházán velők lett volna Szent István koronája is mit sietve vittek [...] a vallás gya­ Megyei levéltár Bozóky István uapló ja Városi jkönyv 1810 [...]
253. (_5. oldal)
[...] báró 8 Binder Ottó 9 Bozóky Árpád dr 10 Bozókyné Kanyó [...] 28 Herczeg Mihály 29 Horváth István és fia 30 Homola Rezső [...] Katona József 37 Kátai Pál István 38 Kiss Péter dr 39 [...]
254. (11. oldal)
[...] éves Máriát a csépai Kanyó István tehetős gazda fogadta örökbe A [...] véglegesítették 1937 ben kötött há­zasságot Bozóky Attilával ám házasságuk nem volt [...]
255.
[...] Viktor 174 üozóky Árpád 169 Bozóky Gábor 169 Csanád y 134 [...] 15 KAKUK Mátyás 54 Kis István 57 Kovács József 170 Lakatos [...] 116 Hottmayer Jenő 66 Sas István 169 Sima Ferenc 160
256.
[...] 1902 január 12 én dr Bozóky Árpád ügyvéd Közérdek elnevezéssel és [...] 48 as pártjának közlönye Szerkesztők Bozóky Árpád Sas István Csatár Andor Barna Domokos ifj [...] összetétele Nyomda a főszerkesztő rokonának Bozóky Gábornak helyi nyomdája A szerkesztő [...]
257.
[...] adatait is Tassy Ferenc Hegedűs István és Tassy Ilona nyomdászok álltak [...] bizonyult mert 1925 ben a Bozóky nyomdában tanult Benke Boldizsár és [...]
258. Bellon Tibor Szeged: Reformátusok és katolikusok érdekellentéte a Nagykunságban (301. oldal)
[...] 13 254 Tit palát assessor Bozóky András úr jelenti hogy helyben [...] Kenéz András Bosó Mihály Dékány István Kalmár István az harmadikban Debretzeni András Tót [...] Vas Ferenc Rékasi Péter Tót István és P Tót János uraimék [...]
260. Béres Katalin: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Zala megyében (95. oldal)
[...] GYÖRGY ÁTS JÓZSEF ВЕКЕ GYÖRGY BOZÓKY FERENC CZOMA MIHÁLY DEVECZ IMRE [...] MONORFY JÁNOS NAGY ANDRÁS NAGY ISTVÁN NÉMETH JÁNOS NÉMETH JÁNOS POLLÁK [...]
261. 1921-11-06 [0023]
[...] Nagy Miklós Megáll József Muzsak István Király János dr Usillag Miksa [...] Srnőf Máté László füzessi Klimkó István dr Henae j Oito K [...] Dezső dr Kiss Vilmos Benczics István Egry Endre Nádas Adolf Busa [...] Rosenberg Laj os Sztoth Sándor Bozóky Béla Tomoskoty Dömötör Vadasy László [...]
262. 1922-03-27 [0032]
[...] anyagi hely­jetérol A gyűlés Aczay István Kalmár Elek Madzsar Gusztáv Sajó Sándor i igaz atoz Bozoky Endre Korpás Ferenc Harcainké Ferenc Székely István igazgatok ielszolalasa után elhatározta hogy [...]
263. 1922-05-27 [0036]
[...] 28 Szegődj május 28 Kősző István dr belügy ÍlfímT Jtkár Szegőd [...] A megbizólövál átadása után Kósző István dr a következeké mondotta Nem [...] gondolatokhoz ós elvekhez melyeknek Bethlen István gróf és társai a képviselői [...] 445 Halasz Móricz egysé­gesp 404 Bozóky Géza Andrásay párti 83 Monor [...]
264. 1922-10-27 [0046]
[...] közoktatásügyi h államtit kárt Medgyaszay István műépítészt Sváb Gyula mi­niszteri tanácsos [...] a debreceni magyar királyi Tisza István tudomány­egyetem orvostudományi karán szervezett orvosi [...] és gyakorlati közgazda­ságtani tanszékre dr Bozóky Ferenc nagyváradi ki­rályi katholikus jogakadémiai [...]
265. 1922-11-17 [0048]
[...] Mosdóssy Im­re és Gyertyánfl y István utóbbi a tanácsnak legr régibb [...] Az elnöki megnyitó után dr Bozóky Endre ki­rályi tanácsos a tanács [...]
266. 1923-06-11 [0061]
[...] A sírnál búcsúbeszédet dr Juhász István fóvárosi bizottsági tag dr Kiss [...] mondott A temetésen résztvettek dr Bozóky Ádám dr Pertsek Gyula dr [...]
267. 1923-09-12 [0067]
[...] fgzentpátarj Imre dr debreceni Tisza István tudományegyetemi nyilvános rendes tanárt a [...] közalapítványi igazgatói elmet és jelleget Bozöky Kálmán dr közalapítványi királyi jogügyi [...]
268. 1926-08-31 [0136]
[...] én vasárnap szenteli fel Hanaur István váci megyéspüspök a pestszentlőrinci uj [...] plébános Mise alatt evangéliumkor Hanauer István megyespüpsök szentbeszedet mond mise után [...] Rezsőt el et lenorró dr Bozöky Ádámot mig az igazgatóság uj [...]
269. 1927-10-21 [0165]
[...] át a szegedi ügyészségnek Kiss Istvánt Bozóky Jánost Bózóky Já­nosnét Biczók Ikrét és Szerencsés [...]
270. 1928-11-29 [0191]
[...] horvát szábor áll ünnepélyesen Hadícs István térnek fogiák el­keresztelni A Márkus [...] Piroskát a hirhedt szálhámosnőt aki Bozóky nagybirtokos feleságének adta ki ma­gát [...]
271. 1929-06-10 [0204]
[...] iunius 10 A Debreceni Tisza István tudo­mányegyetemen ma volt a rektorválasztó [...] dékánjaivá A jogi karon dr Bozoky Ferenc az orvosi karon dr [...]
272. 1929-06-10 [0204]
[...] rendi atya Jeszenszky Kál­mán Madarász István dr cápát min tan balassagyarmati apátplébános Molnár János felsővizivári plébános Bozóky Gyula ezredes Vásárhelyi Miklós dr [...]
273. 1929-07-12 [0206]
[...] a debreceni m kir Tisza István tudomanyegyetem rektorává dr Varga Zsigmond [...] református hittudományi kar dékánjává dr Bozóky Ferenc egyetemi nyilvános rendes tanárnak [...]
274. 1930-03-19 [0223]
[...] a sárvári járásbírósághoz járásbirővá Paksi István dr nyíregy­házai törvényrzéki jegyzőt a [...] Sándor dr budapesti törvény­széki tanácselnöknek Bozóky Mátyás dr és Szobonya Bela [...] pestvidéki törvényszéki tanacselnoknekj Goronn bei István nyíregyházai járásbirósagi elnoknek Kemenyffy Aladár [...] dr budapesti törvényszéki tanácselnöknek Bottlik István dl budapesti ítélőtáblai bírónak Demjanovich [...]
275. 1930-06-24 [0229]
[...] tényei járásbirot a siklósi Keri István budapesti törvény­széki bírót a dunavecsei [...] nyíregyházai törvényszéki titkárt a szerencsi Bozóky Károly dr csurgói jarásbirósa iJegyzőt [...]
276. 1930-07-05 [0230]
[...] a debreceni m kir Tisza István tudományegyetem rektorává dr Kállay Kálmán [...] az orvostudományi kar jegyzőjévé dr Bozóky Géza egyetemi nyilvános rendes tanárnak [...]
277. 1930-10-08 [0236]
[...] m kir kúriához bíróvá Kemény István dr m kir munkasbiztositási felsőbirót [...] Ítélőtáblához tanácselnökké Bándy Ferenc dr Bozóky Mátyás dr és Barabási István dr budapesti ítélő­táblai birókat az [...]
278. 1930-10-09 [0236]
[...] Vargha József műegyetemi dókén dr Bozóky Géza pécsi ogyotorii rektor dr [...] Oorono Józsefről os gróf Tisza Istvánról onlokozott noe I rektori programjának [...]
279. 1930-10-18 [0237]
[...] vettek Kapi Béla és Kiss István püspökök Badvánszky Albert báró egyetemes [...] vallásr és közoktatásügyi állam­titkárok Pinezich István felsőházi tag Tapp Kálnán prépost [...] tanácnos Pfeiffer Gyula miniszteri fStaná­csos Bozóky Géza a oécsi egyetem rektora [...]
280. 1930-10-19 [0237]
[...] 7 Wolff Lajos alispán Pinezich István felsőházi tag Pintér László Östör [...] államfőt A templom bejáratánál dr Bozóky Géza az Erzsébetudományegyetem rektora a [...] átadta az épület kulcsát dr Bozóky Géza rector magniX icusnak aki [...] és annak uj épületére Dr Bozóky Géza rektor ezután átnyújtotta az [...]
281. 1930-10-19 [0237]
Soproni tudósítás vége Dr Bozóky Géza rektor zárószavai után a [...] az uj templom alapkövét Hanauer István váci megyéspüspök meleg ünnepség keretében [...]
282. 1930-11-12 [0238]
[...] délután köszön toUe uj rektorát Bozóky Géza dr egyetemi tanárt A [...] vonult Az ifjúság nevében Sohvendtner Ist­ván tanárjelölt köszöntötre a fíe tor Magnificust Bozóky rektor hosszabb beszédben Szent Imre [...] Letenyére igyekezett Az uton Tóth István polai mezőőr megállította őket és [...]
283. 1930-11-27 [0239]
[...] t t dr Bárcziházi Bárczy István államtitkár űr Bot te vónyi [...] dr iauber Kezsőt ellenorré dr Bozoky Ádámot az igazgatóság uj tagiaivá [...]
284. 1931-03-02 [0246]
[...] Béla df pwlátus kanonok Madarász István és Visnya Ernő dr felsőházi [...] Félix Antal pécsi Ítélőtáblai elnök Bozóky Géza a pécsi egyetem rektora [...]
285. 1931-03-02 [0246]
Müllcr István dr a pécsi osógort jegyzője [...] évre tisztikart választott ainök lett Bozóky Géza dr egyetemi rektor ügyvezető [...] Ferenc dr egyetemi t nír Bozóky Géza dr megalakultnak nonáotta ki [...] nagy érdeklődéssel kisért előadást Végül Bozóky Géza dr rektor tartott záróelőadást [...]
286. 1931-05-31 [0251]
[...] a város társadalBának szine java Bozóky Géza dr rektor meg­nyitóbeszéd ben [...] nagynevű professzor szobrát lepleztek lo Bozóky G za rektor megnyitója utánLang [...] o ajat Hngy Gy ry István polgarmesterheíyettes Pri cz Lajos ipartestuiai [...] nemzeti politikáról tartott előadást Zagon István iró ós Gáspár Jenő költő [...]
287. 1931-06-08 [0252]
[...] felülvizsgá­lása során ma délben Auspitz Istvánt a cég egyik tul jdonosát [...] Budapest Peisőgöd 7 és özv Bozóky C ndorné Csongrád házasságot kötöttek [...]
288. 1931-06-10 [0252]
[...] részt Az egyetemi tanács tagjai Bozóky S óza dr rektor vezetésevei [...] Béla felsőházi tag prelátus Madarász István és Visnya Ernő felsőházi tagok [...] Akadémiát Gyomlay Gyula a Szent István Akadémiát Vargha Dómján kép­viselte Megjelent [...] megjelentek lel­kes ovációval foga ták Bozóky Géza egyetemi rektor üdvözölte a [...]
289. 1931-06-10 [0252]
[...] Kelt Pécsett 1931 év front István havának 10 nanii Üzután az [...] főispán Nendtvih undor dr polgármester Bozoky Géza dr re tor és [...]
290. 1931-08-30 [0257]
[...] prelátus íelsőházi tagot ó Sipos István dr kanonokot fogadta Az egyetem küldöttségét Bozoky Géza dr rektor az ügyvédi [...]
291. 1932-05-31 [0275]
[...] hölgy jelenlegi elnök gróf Wenqkheim István­ná gróf Bánffy Margit gróf íchy [...] IJlemér ós felesége Kirchner Hermanné Bozóky Mihály min szteri tanácsos Reittmeist [...]
292. 1932-12-01 [0288]
[...] vaskereskedő 10 10 P Inselt István dr Bürger Dénes ügyvéd Schütz Béla Bozóky Györey özvegy Gáspár József ne [...] A cég 4 P Spanyár István esperes Mater Andres V Orsolya [...] l l P dr Felenics István Durkó Gábor Wellinger Péter Vida István Piros Magda 50 50 fillér [...]
293. 1933-02-18 [0293]
[...] dr Sebestyén Ödön dr kemény István dr Bozóky Mátyás őr Barabássy István ói Bohuniczky Jené OEB állandó [...]
294. 1934-06-01 [0324]
[...] i fogházra ité ték Eoros István dr Lasztié 0 erpoly Marté [...] kar n Kérészy Zoltán és Bozoky Zoltán kétszeri szavazás után is [...]
295. 1935-01-07 [0338]
[...] sze­ lyzQto Balatongyörök 1 özvegy Bozóky Istvánnő postamester Debrecen 1 Seidl [...] A Külkeres­kedelmi Hivatal elnöksége WinVJaklor István kormánybiztos elnökletével a budapesti és [...]
296. 1936-02-08 [0363]
[...] Pázmány holtán 10 P Dr Bozóky Géza 20 P Dr Vasváry [...] 5 P Kurts Sándor Bárók István 3 3 P Somogyi Etelka [...]
297. 1936-12-04 [0383]
[...] 9 rj ntsik Ottó Dob­reczeni István özv dr Jobbágyi Kálmánná B [...] Névtelen r Vargha György dr Boző­ky Máty s Vájna á r [...] Pál Ráver Béla dr Fedezi István lfoldy Béla dr Lám Frigyes [...] 3 utner Eároiy özv Sterz Istvánná Szakács Márta 50 50 fi [...]
298. 1937-01-14 [0385]
[...] 14 A büntetőtörvényszék csütörtökön tárgyalta Bozóky György nagy­széksósi gazdalegény bűnügyét aki [...] bál után bicskával leszúrta Puskás István gazdalegényt régi haragosát A törvény­szék szándékos emberölésben marasztalta el Bozóky Györgyöt akit 10 évi fegyházra ítélt Bozóky aki egyi zben már az [...]
299. 1937-10-15 [0403]
[...] október 15 Az egri Dobd István 14 honvédgyalogezred szerdán Eger várának [...] Kossuth téren a várvédő Dobó István ércszobra előtt Kriston Endre püspök [...] az egybegyűlt nagy közönség előtt Bozóky Tasziló alezredes a csapatokhoz intézett buzditó beszédeben Dobó István és a várvédők példájának követésére [...]
300. 1937-10-24 [0404]
[...] nagygyűlésen megjelent dr vitéz Horvát István fő­ispán Fistoher Béla alispán Makay István polgármester Virág Ferenc megyéspüspök valamint [...] tetszéssel fogadott ünnepi beszéd után Bozóky Géza dr egyetemi tanár és [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 109Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 14Békés Megyei Könyvtár 201Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 260Budapest Főváros Levéltára 411Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 124Budapesti Történeti Múzeum 3Csorba Győző Könyvtár 161Damjanich János Múzeum 12Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 31Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 4A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 44Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt. 3Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 1Erzsébetváros Önkormányzata 12Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 1Evangélikus Országos Könyvtár 411Ferenczy Múzeum 4Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 75Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 628Fradi Múzeum 1Göcseji Múzeum 1Gödöllői Városi Múzeum 4Győri Egyházmegyei Levéltár 1Hajdúsági Múzeum 21Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 92Herman Ottó Múzeum 2II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 240Iparművészeti Múzeum 1Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 78Jósa András Múzeum 6József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 240Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 3Katona József Könyvtár (Kecskemét) 502Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 22Kecskemét megyei jogú város 4Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 19Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 4A Külgazdasági és Külügyminisztérium Könyvtára 10Laczkó Dezső Múzeum 2Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 1Magyar Ferences Levéltár 2Magyar Földrajzi Múzeum 1Magyar Hidrológiai Társaság 180Magyar Levéltárosok Egyesülete 3Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 10Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 17Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 14Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 30Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 108Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 28Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 3Magyar Természettudományi Múzeum 3Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 23Mátra Múzeum 16Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 5Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 92MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet 1Munkácsy Mihály Múzeum 1Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 8Néprajzi Múzeum 4Országgyűlési Könyvtár 498Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 236Országos Széchényi Könyvtár 2Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 55Osztrák Állami Levéltár 17Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 2Pápai Református Gyűjtemények 3Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 95Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 99Petőfi Irodalmi Múzeum 69Pécsi Tudományegyetem – Egyetemi Levéltár 10Postamúzeum 1Rippl-Rónai Múzeum 1Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 42Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 2Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 10Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 427Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 151Tiszazugi Földrajzi Múzeum 5Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 7Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 156Újpest Önkormányzata 3Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 131
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 5Archívum Comitatus Castriferrei 1Ars Decorativa 1973–2016 1Állami zárszámadás 3A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 1-11 1Baranya - Történelmi és honismereti folyóirat 5A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 11A Bencés rend adattárai 1Békés 1869-1937 21Békés Megyei Hírlap 1971-2010 156Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 1Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 23Borsodi Levéltári Füzetek 2Buda és vidéke 1893-1904 40Budai Napló 1914-1938 49Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 399Budapest Régiségei 1-41 1Budapest történetének bibliográfiája 19Budapest Történetének Forrásai 3Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 298Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 1A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 124Budapesti Negyed 1993-2010 5A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája (MEI) kiadványai 10A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 38Címjegyzékek 1712-1868 1Címjegyzékek 1867-1942 31Credo. Evangélikus Műhely. 1995–2009 47A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 2Déli Hírlap 26Délmagyarország 1910-2010 427Diakónia – Evangélikus Szemle, 1979–1993 111Dombóvári Hírlap 1Dunántúli Napló 1944-2004 161Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 3Eger - hetilap 1863-1914 33Eger - napilap 1915-1944 19Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Egyéb kiadványok 6Ellenzék 29Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi vezetőtestületi jegyzőkönyvei 1Esztergom 1895–1932 13Esztergom 2015-2019 1Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 27Az Esztergomi Főegyházmegye körlevelei 20Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Amerikaniszti… 1Evangélikus Élet 245Evangélikus gyülekezeti névtárak 5Evangélikus lap 1Evangélikusok lapja 1Életünk 1963-2014 14Észak-Magyarország 1948-2009 214Fejér Megyei Történeti Évkönyv 1Felsőházi naplók (1927–1944) 1Félegyházi Közlöny 2Forrás 1969-2019 4Forrásközlemények (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 2Források a vízügy múltjából 1-11 3Főrendiházi irományok (1865–1918) 7Fővárosi Hírlap 1912-1938 13A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 16Fradi Újság 1990-2000 1Független Budapest 1906- 1938 12Gazdasági címtárak 1842-1932 25Gödöllői Múzeumi Füzetek 1-12 1Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 7A Győri Püspökség Körlevelei 1857-1965 1Győri Tanulmányok 1A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 10Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 4A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 1-62 3Ház és ember 1-25 1A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 1Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 203A Hét 1956-1996 2Hidrológiai Közlöny 149Hidrológiai Tájékoztató 6Hittudományi Folyóirat 18Hídlap 2003-2011 37A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 1Irodalmi Múzeum 3Iskolai Értesitők - Csikszereda 2Iskolai Értesitők - Gyulafehérvár 2Iskolai Értesitők - Kolozsvár 6Iskolai Értesitők - Marosvásárhely 1Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai Értesitők - Szamosújvár 6Iskolai értesítők - Aszód 1Iskolai értesítők - Baja 1Iskolai értesítők - Bonyhád 1Iskolai értesítők - Budapest 58Iskolai értesítők - Debrecen 57Iskolai értesítők - Eger 20Iskolai értesítők - Eperjes 14Iskolai értesítők - Esztergom 5Iskolai értesítők - Győr 5Iskolai értesítők - Keszthely 2Iskolai értesítők - Késmárk 3Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Komárom 1Iskolai értesítők - Kőszeg 1Iskolai értesítők - Miskolc 1Iskolai értesítők - Nagykanizsa 1Iskolai értesítők - Nagykároly 1Iskolai értesítők - Nagykikinda 7Iskolai értesítők - Nagykőrös 1Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Pápa 7Iskolai értesítők - Pécs 15Iskolai értesítők - Pozsony 1Iskolai értesítők - Sárospatak 3Iskolai értesítők - Selmecbánya 2Iskolai értesítők - Sopron 4Iskolai értesítők - Szarvas 24Iskolai értesítők - Szeged 20Iskolai értesítők - Székesfehérvár 14A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 6A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 6A Kalocsai Főegyházmegye Körlevelei 1858-1992 3Kandidátusi És Doktori Disszertációk Katalógusa 8Kassák múzeum kiadványai 2Kárpát-medencei sajtószemle 1Keleti Ujság 1919-1944 17Képviselőházi irományok (1861–1918) 54Képviselőházi naplók (1861–1918) 375Képviselőházi naplók (1927–1944) 2Kiskunhalasi helyi lapok 19Klasszikus orvosi könyvek 42Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 240Könyvek Esztergomról 14Körösvidék 1920–1927 1Közérdek (Tolna megye) 4A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1971-2013 4Lapok Pápa történetéből 1992-2015 1Lánchíd füzetek 1Levéltári Füzetek, Szolnok 2Levéltári korpusz 2Levéltári Közlemények 1923–2016 6Levéltári leltárak 1-89 11Levéltári Szemle 1951–2018 2A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 1-5 1Magyar Földmívelő 1899-1913 2A Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyűlései 2Magyar Külpolitikai Évkönyv 1968-2010 9A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 2A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971-1986 2Magyar Paizs 1900–1917 2Magyar Színpad 1903-1907 6Magyar vasúti évkönyv 1878-1994 2A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 4A Magyarországi Iskolai Értesítők Bibliográfiája 1744–1948 2Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 1Megyei hídtörténeti kiadványok 1Minisztertanácsi előterjesztések és határozatok (MNL OL XIX-A-83-b) 1A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 1MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 3A MOL segédletei 1-28 2A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 3MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei, 1957-1… 24A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 4A MTA Könyvtár Közleményei 3A MTA Könyvtárának Kiadványai 8MTI - Bizalmas 1MTI - Magyar Országos Tudósító 24MTI - Napi hírek 55Muzeális könyvek 3Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004 2Nagy Iván Könyvek 3Nagybánya és Vidéke 1899-1918 1Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 3Nemzeti Népművelés 1906-1908 3Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 2Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 109A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 4Nyírvidék 1882–1942 44Országgyűlési almanach 4Országgyűlési lakáskönyv 2Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 2Orvostörténeti Közlemények 2A Pannonhalmi Főapátsági Főiskola évkönyvei 1910-1943 1Parasitologia Hungarica 1Pápa és Vidéke 1923–1944 24Pápai Hirlap 17Pápai Lapok 1874–1919 3A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 3Pápai Újságok 4Pest Megye Múltjából 2Pest Megyei Hírlap 1957-1995 99Pest Megyei Levéltári Füzetek 2Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 4Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 7A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 56A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 1Petőfi Népe 1950-2011 502Pécsi Tudományegyetem jegyzőkönyvei 10Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 22Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 26Protestáns Tanügyi Szemle 1927–1944 1Rákos Vidéke 1901-1937 11Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 11Református egyházkerületi névtárak 32Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 1Régi magyar családok 1-7 12Schematismus 1874-1949 2Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 3Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 151Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 1Sorozaton kívüli 65Studia Theologica Budapestinensia 1990-2011 2Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai - Tanulmányok 3Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 3Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 5Szamos 1899-1919 9Szatmár 1899-1911 1Szatmár Vármegye 1905-1913 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 3Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 2Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 4Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szinérváralja 1904-1914 1Színházelméleti füzetek 1-15 1Színháztörténeti füzetek 1-80 23Színháztudományi Szemle 1978-2009 8Színpadi művek és dramaturgiai dolgozatok 2Szlovákiai magyar irodalomtörténet 3Szlovákiai magyar szépirodalom 1Szocialista Nevelés 1956-1989 1Szociológiai bibliográfiák 4Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 131Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 2Tanulmányok Csongrád megye történetéből 5Technikatörténeti szemle 1Teológia 45Theatrum – színháztudományi értesítő 1961-1965 1Tisicum 1973-2011 5A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 3Tolna Megyei Levéltár segédletei 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 121Tolnamegyei Közlöny 13Tolnamegyei Ujság 13Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 3Történelmi mukák 1Történeti Muzeológiai Szemle 1Uj Budapest 1921-1938 16Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 17Új Ifjúság 1952-1989 2Új Kelet 1994-1998 21Új Szó 1948–2017 43Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 3Vadász- és Versenylap 1857-1919 2Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2Váci Hirlap 1887-1942 19Váczi Közlöny 1881-1895 3Városi Levéltári Füzetek, Győr 2Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 5Veszprémi Múzeumi Konferenciák 1989-2000 1Vízügyi Közlemények 23Vízügyi szakkönyvek 8Zalai Gyűjtemény 3Zalai Magyar Élet 1940-1944 2Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 22Zemplén 1Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 22