Borsos Zsuzsanna: A Madách Színház Pünkösti Andor igazgatása idején (MSZI, Budapest, 1979)

I. A színház létrejöttének története és szervezete

Az állandó társulat megszervezése Pünkösti nevéhez fű­ződött. Az 1941-es évad elején, a következő szinészlistát közölte a szinház: Bulla Elma, Kiss Manyi, Szeleczky Zita, Mezey Mária, Sulyok Mária (egy szerepre), Turay Ida (két szerepre), Sennyei Vera, Fáykiss Dóra, Feleky Sári, Bors Ka­tó, Halász Gina, Szabó Klári, Greguss Zoltán, Hajmássy Mik­lós, Szakáts Zoltán, Várkonyi Zoltán, Hoykó Ferenc, Somku­thy Dezső, Bakay Lajos, Mátray József. Nagy meglepetés, hogy Greguss átszerződött a Vigből és az, hogy Kiss Manyi is el­hagyta sikereinek szinhelyét, az Operettszínházat és két szerepre a Madách Szinházhoz szerződött. Külön kiemelést ér­demel, hogy kész programja az éved elején csak a Madách Színháznak volt és többé-kevésbé a Vigszinháznak, a többi magánszínházban teljes volt a bizonytalanság a művészi prog­„ - , , „ - 21 ramot ílietoen. Pünkösti programja olyan vonzóvá tette a szinházat, hogy jeles szinészek hagyták el évek óta megszokott színhá­zukat a bizonytalanért. Greguss Zoltán az "ügyért" a Víg­színházát hagyta ott. "Jól ismert, rangot szerzett nevét adta oda egy még ismeretlen, kamaraméretü kis színháznak, mert vonzotta Pünkösti megszállott lángolása, tiszta és ne­22 mes programja." Az 1942-es évadtól szerződött Toronyi Imre végleg a Madáchhoz. üj tag még: Szende Mária Kolozsvárról, Turay Ida az Uj Magyar Szinháztól. A fiatalok közt találjuk Ilosvay 23 , , , Katelint és Soós Lajost. Pünkösti célja érdekében, hogy jó együttest hozzon létre, éles szemmel, művészi hozzáér­téssel, következetességgel nyerte meg, illetve szerződtette a szinészeket a szinházhoz. így lehetséges az, hogy 1942-ben törzsgárdáról beszélhetett. Férfiak: Danis Jenő, Greguss Zoltán, Mihályfi Ernő, Puskás Tibor, Szakáts Zoltán, Tapolczai Qyu­la, Toronyi Imre, Várkonyi Zoltán. Fiatalab­bak: Bozóky István, Soós Lajos, Bakács Gá­bor, Kéry Gyula és Mádi Szabó Gábor. 18

Next

/
Oldalképek
Tartalom