Kissné Földes Katalin: Az államosított vidéki színházak műsora, 1949-1959 (Színháztörténeti füzetek 32., Budapest, 1960)

Miliajlov,Vlagyimir Titkos hábor ú. Szm. 3 fv. éa s zamojlov > Lev: Ford.: Makai Imre.Rend.: Bozóky István.(Bea.) 1951.IX.28. Caiky Gergely: Kaviár. Ze.bo-3 fv.Átd.: Szűcs László,Rend.: Orosz György.(Bem.) 1951.X.9. Gorbatov,Borisz: Apák ifjúsága. Szm. 3 fv., elő­és utój. Ford.: Árkos Antal és Nikodémusz Elli. Rend.: Bozóky István.(Bem.) 1951,XI.?. Fast.Howard: Harminc ezüstpénz. S^m. 3 fv. Ford. : K^s^t^elyi Zoltán és Thurzó* Gábor.Rend.: Vaea Ká­roly. (Bea)*) 1951.XT Ï.14 Molière: Fösvény. V.l.3 fv.Ford. : Illyés Gyula. Rend.: Majthényi Gabi-iella (Bem.) i95l.XII.l6 Schubort,Franz : Három a kislány. Dj.3 fv.Szö­veg: Vvillnêr és Reichest. Ford. Harsány! Zsolt.Átd.: Innocent Vincze Ernő. Rend.: Orosz György. (Bem.) I95I.XII.22. Urbán Ernő: Tüzkereaztség. Szm.3 fv.Rend.: Vass Károly.(Bem.) 1952.1.18. Kornyejcsuk. Ukra.jna sztyeppéin . Ze.vj. Alekbzandr: 3 fv. Ford.: Székely Andre«, Rend.: Idám Ottó. (BOB.) 195?. IT.38. Gur->űl,Nyikola,j : LsAnynézg. Ko.? fv.Ford. :Hevesi Sándor. Rend.rOrosz György.(Bem. Tá 3-) 195?. "'I.Po.

Next

/
Oldalképek
Tartalom