Borsos Zsuzsanna: A Madách Színház Pünkösti Andor igazgatása idején (MSZI, Budapest, 1979)

I. A színház létrejöttének története és szervezete

az együttes összhangját.Természetesen ezek a rlták a történe­lem egyre sötétebbé válásával együtt komorultak, váltak egy­re súlyosabbá. Két besúgó Is volt a társulatnál, akik a Ka­marát Pünkösti minden lélegzetvételéről informálták. Néhány kiragadott példa is a politikai meggyőződés sokféleségére utal. Baló Elemér a Nemzeti Szinház tagja volt, ahonnan a Tanácsköztársaság bukása után kommunista magatartása miatt elbocsátották. Szepessy Zoltán, aki fiatalon meghalt és Ká­di Szabó Gábor partizánként tevékenykedtek. Mádi ma is, szinészként talán az egyetlen, aki a Magyar Partizán Szövet­ség tagja. Danis Jenő nyilas párttag volt, a Kamara vezető­ségi tagja. Puskás Tibor ugyancsak nyilas párttag volt, sőt később géppisztolyos pártszolgálatos lett. Soós Lajos, Bo­zóky István, Toronyi Imre és Szakáts Zoltán a jobbszélen he­lyezkedtek el. A két utóbb emiitett színész folytatta tevé­kenységét az 1944-ben Cselle Lajos vezetése alatt fasiszta szinházzá lett Madách Szinházban. A társulat többsége nem vállalta, nem akart továbbjátszani ebben a Madách Szinház­ban. A fasisztává lett Szeleczky Zita elhagyta az országot. Titkos Ilonát (aki Felkai Nér ójában játszott jelentős sze­repet) 1944-ben a nyilasok a sopronkőhidai fegyházba vitték. Pünkösti Andor lényegében ugyanazzal, a 41-42-ben szerződtetett társulattal dolgozott 1944— ig, a szinház be­zárásáig. Bár a társulat nem volt homogén, az egységes elő­adásokat teremtő közös munka erejével a színháznak sikerült azt a hivatását betölteni, amit maga elé tűzött. Mennyire voltak foglalkoztatottak PünköBti színészei? A szinház en suite játszott, igy gyakran hónapokig minden este, sót hét végeken gyakran ötször is színpadra léptek. Nem volt nagy társulat, igy a sokszereplős darabokban majd­nem mindnyájan szerepeltek. A próbák gyakran délelőtt és délután is folytak. Pünkösti igényelte a közösséget. Színé­szeivel együtt a színházért, a szinházban éltek, sokszor folytatva a beszélgetéseket a késő éjszakába nyúlva, ven­21

Next

/
Oldalképek
Tartalom