260 találat (0,564 másodperc)

Találatok

1. Levéltári Közlemények, 9. (1931) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei : második közlemény / 38–111. o. (9_1-2_87. oldal)
[...] István Chwry i János Bátori Szaniszló fia István fia László Szaniszló fia István Az alperesek tanúi [...] Ders fia András Dobus i Sándor fia György Sándor fia Mátyás Péter fia Ágoston [...]
2. Levéltári Közlemények, 10. (1932) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Ila Bálint: A Thurzó család levéltára / 12–66. o. (10_1-2_25. oldal)
[...] a semptei udvarban 68 Thurzó Szaniszló alnádora Szlavniczai Sándor János akire nézve mindaz érvénnyel [...] fasc ban 67 Levele Thurzó Szaniszlóhoz 1619 szeptember 7 ről Galgócból [...] Imrével együtt Thurzó Kristóf és Szaniszló között bizonyos javak ügyében megegyezésre [...] NRA 416 29 70 Egy Sándor János alnádori relációjára készített nádori [...]
3. Levéltári Közlemények, 10. (1932) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Ila Bálint: A Thurzó család levéltára / 12–66. o. (10_1-2_52. oldal)
[...] Ferenc galgóci udvarbíró Pogrányi Benedek Sán­dor János Tieffenbach Rudolf Vaniay Illés [...] tanulságosak a birtokkezelő személyzetnek Thurzó Szaniszlóhoz írt levelei A többi fasciculusok [...] kívül Listhius Anna Rozina Thurzó Szaniszló felesége Thurzó György felesége Czobor [...] között 5 fasciculus Missilisek Thurzó Szaniszlóhoz 1615 1620 ból Ki kell [...]
4. Levéltári Közlemények, 18–19. (1940–1941) • ÉRTEKEZÉSEK • Fekete Nagy Antal: II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára / 441–455. o. (18-19_452. oldal)
[...] levelek között Bercsényi Mik­lós Károlyi Sándor Esterházy Antal Forgách Simon egész [...] bajor választó feje­delemmel Ágost és Szaníszló lengyel királyokkal Nagy Péter orosz [...]
5. Levéltári Közlemények, 18–19. (1940–1941) • ÉRTEKEZÉSEK • Fekete Nagy Antal: II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára / 441–455. o. (18-19_453. oldal)
[...] zász­lósúr Radzieiovszki lengyel prímás Tarlow Szaniszló marsall Denhoff szandomírí marsall Lubomirszki [...] kö­vetei Thalaba Máté és Nedeczky Sándor is igen fontos politikai hírekről [...]
6. Levéltári Közlemények, 26. (1955) • Balázs Tibor: A Pest vármegyei Nemzeti Bizottságok történetéhez, 1945. január-október / 235–271. o. (26_244. oldal)
[...] máj 4 jkv Vö Bene Sándor volt Pest vármegyei számvevőségi főnök [...] Szécsényi Lajos volt megyei számvizsgáló Szaniszló István Eger város volt pénztárnoka [...]
7. Levéltári Közlemények, 31. (1960) • FORRÁSKÖZLÉS • Szilágyi Gábor: Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű üzemi bizottságainak történetéhez 1945–1946-ban / 285–310. o. (31_293. oldal)
[...] Géza Medve Kálmán Moravcsik Lajos Szaniszló József és Valóozi József rendes [...] hiányzott az alakuló ülésről Berényi Sándor Bulyovszky János és Wohlráh Pál [...]
8. Levéltári Közlemények, 31. (1960) • IRODALOM • Bottló Béla: Kśięga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Warszawa, 1958. / 322–324. o. (31_323. oldal)
[...] évi Igczycei statútum ós III Sándor pápa 1181 évi bullája közti [...] mondott beszédeivel foglalkozik Jerzy Michalski Szaniszló Ágost len­gyel király 1766 évi [...]
9. Levéltári Közlemények, 59. (1988) 2. • BIBLIOGRÁFIA • Szabó Anikó: A magyar levéltári irodalom bibliográfiája, 1987 / 371–400. o. (59_2_388. oldal)
[...] 170 p 10 t Petőfi Sándor Útirajzok Az utószót írta Steinert [...] 48 p HBmLF 17 Prisztler Szaniszló Magyar növénynevek Kitaibel Pál útinaplóiban [...] Ausztriai levéltári források Körösi Csorna Sándorról LK 56 2 1985 227 [...]
10. Levéltári Közlemények, 60. (1989) 1. • Jakó Zsigmond: Az erdélyi papírmalmok feudalizmus kori történetének vázlata, XVI–XIX. század / 3–55. o. (60_1_42. oldal)
[...] szerint ezt a manufaktúrát Köpeczi Sándor létesítette 1789 ben tehát még [...] Kemény cs csombordi lvt Missiles Szaniszló István Kemény Simonhoz 1793 II [...] 5 5 Uo Kemény Simon Szaniszló Istvánhoz 1793 X 10 Fasc [...] 1793 IX 5 259 Uo Szaniszló István Kemény Simonhoz 1793 rV [...]
11. Levéltári Közlemények, 68. (1997) 1–2. • TANULMÁNYOK • H. Németh István: Kassai polgárok és katonák a 16. században : a hadsereg beköltözésével járó társadalmi és közigazgatási jelenségek a felsőmagyarországi városok életében a Mohácsot követő évtizedek során / 143–197. o. (68_1-2_196. oldal)
[...] Magyarország romlásáról Bp 1979 SZILÁGYI SÁNDOR Levelek és acták Bethlen Gábor [...] 401 446 609 678 SZILÁGYI SÁNDOR I R Révay Ferenc jelentése [...] I Levéltári leltárak 7 TAKÁTS SÁNDOR Czeczey Lénárd kapitány UŐ Régi [...] köréből új sor 94 VILLÁNYI SZANISZLÓ Győrvár és város helyrajza erődítése [...]
12. Közlemények • GECSÉNYI Lajos: A rejtélyes Thurzó. Thurzó Ferenc, a Magyar és az Udvari Kamara elnöke (1549-1563) (31. oldal)
[...] rejtélyes Thurzó Takáts 1899 TAKÁTS SÁNDOR A harminczadosok elleni vizsgálat 1560 [...] 247 257 é n Takáts SÁNDOR Thurzó Ferenc Takáts Sándor A magyar múlt tarlójáról Bp [...] WENZEL Gusztáv Thurzó Zsigmond János Szaniszló Ferenc négy egykorú püspök a [...]
13. Repertórium (123. oldal)
[...] Jakab 4705 3046 3049 Lubomirsky Szaniszló hg 4 683 4684 3050 [...] 4660 4663 3094 3096 Manini Sándor 4678 3097 Manngen Károly 4684 [...]
14. Nemzetségi levéltár (156. oldal)
[...] András pere Keczer Lász­ló ás Sándor ellen Lapispatak birtoka felett 1 [...] ellen 1817 25 csomó 166 Szaniszló fi Báthory család örökösödési pere [...]
15. Személy- ,és családnév mutató (493. oldal)
[...] 47 Szakmáry Imre 437 Szegvári Sándor 313 Szalay család 36 Székács [...] Márton 279 János 283 ш‍ S‍z‍a‍n‍i‍s‍z‍l‍ó‍ l‍e‍n‍g‍y‍e‍l‍ k‍i‍r‍á‍l‍y‍ 2‍6‍2‍ J‍ó‍z‍s‍e‍f‍ 1‍8‍2‍ [...]
16. Teleki család marosvásárhelyi levéltára (200. oldal)
[...] Dávid 129 László 122 Weresmarty Sándor 154 Wernhardt vezérőrnagy 143 Wesselényi [...] 80 Witsius Hermán 63 Woienski Szaniszló 46 51 Wolff Dániel 148 [...]
17. Személy- és családnév mutató (233. oldal)
[...] o Füzessy János 25 Füzy Szaniszló 145 158 Galla Ferenc 192 [...] Glücklich Vilma 43 44 Graffjó Sándor 2 o 7 Gruber Lajos [...] 2 o Horváth Miklós 25 Sándor 221 Honig Fr 2 o [...]
18. Áttekintő raktári jegyzékek (207. oldal)
[...] j 1 1 r Antal Szaniszló Ferenc I János András I [...] 1 1 1 1 h Szaniszló Mária Sándor Imre Anna Viktória Franciska Rozá [...]
19. Személy- és családnév mutató (431. oldal)
[...] 342 László 272 Laura 194 Sándor 322 Lenhardt Péter 289 Lenhossék József 62 Lenkey Péter 271 Sándor 311 312 322 Leövey család [...] 62 Lerch Gyula 376 Letinsky Szaniszlő 349 Leutschné 393 Lévay József [...]
20. MELCZER CSALÁD /P 499, 1826-1839/ Készítettet Pataky Lajosné (127. oldal)
[...] P‍á‍l‍ á‍r‍v‍a‍ S‍e‍r‍é‍d‍i‍ K‍l‍á‍r‍a‍ S‍c‍h‍w‍e‍l‍o‍c‍z‍y‍ S‍z‍a‍n‍i‍s‍z‍l‍ó‍ S‍i‍b‍r‍i‍k‍ F‍e‍r‍e‍n‍c‍ S‍i‍g‍r‍a‍y‍ F‍e‍r‍e‍n‍c‍ S‍i‍r‍m‍i‍e‍n‍s‍i‍s‍ K‍á‍r‍o‍l‍y‍ S‍o‍m‍o‍s‍s‍y‍ G‍y‍ö‍r‍g‍y‍ S‍o‍ó‍s‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ S‍ö‍l‍d‍n‍e‍r‍ G‍y‍ö‍r‍g‍y‍ S‍p‍e‍l‍a‍k‍ A‍n‍n‍a‍ K‍a‍t‍a‍l‍i‍n‍ [...]