Bakács István: Károlyi család nemzetségi és fóti levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 33. Budapest, 1965)

Nemzetségi levéltár

T á r g y P.404. Évkor 24. csomó 156. Keczer András pere Keczer Lász­ló ás Sándor ellen Lapispatak birtoka felett 1.768 157. Kincstár pere Rhaell Antal el­len Radvány birtokáért 1770-1772 »158. Kovácsy Károly csődtömegpere 1835 ; 159. Majthényi Ádám ás Zsigmond pere Kelio Ferenc és Hunyady­Farkas ellen Kesselőkő bir­tokáért 1734 160. Majthényi János Koháry Ist­ván ellen Dány és Kóka hatá­ra felett 1768 161. / Moll Mária adósságpere Szé­kely Júlia ellen 1793 162. Pestmegye pere Csongrádme­gye ellen Újfalu ás Puszta­péteri puszták visszacsato­,lásáért 1754 163. Román József elleni hatal­maskodás i perek 1838-1840 164. Starhemberg család pere Grassalkovich Antal ellen a hatvani uradalom ügyében 1784 165. Steinhofferná Beneditti Mária hagyatéki pere Kovács Imre és Lajos ellen 1817 25. csomó 166, Szaniszló-fi Báthory család örökösödési pere 1772

Next

/
Oldalképek
Tartalom