260 találat (0,300 másodperc)

Találatok

1. 3273/1958. Gubis Ádám, Szaniszló János, Szobácsi József és Quint János minisztertanácsi dícséretben való részesítése
[...] határozat kelte Tárgy Gubié Ádám Szaniszló János Szobá cs i József [...] e tw­ 4 c Czottner Sándor e 6 Dobi István e [...] Kaszás Ferenc e 7 Rónai Sándor e 8 Szónási Géza e [...] Csergő János e 15 Czottner Sándor e 16 Nagy Józsefné e [...]
2. (284. oldal)
[...] Horwathy és általa carnalis testvéreinek Szaniszlónak és Péternek meg örököseiknek adomá­nyozta [...] meg határosok jelenlétében iktatni akarták Szaniszló birtokré­szeit Istvánnak és carnalis testvéreinek [...] János aki Horvath y i Sandor leánya Erzsébettől szárma­zik bemutatott két [...] Balázsnak és Jánosnak Bá­lint fia Szaniszló és Sandor fia Dénes ottani nemesek meg [...]
3. 1948-09-09 [0093]
[...] dámőci hatholdas gazda 648 százalókban Szaniszló Sándor jókoi négy holdas gazda 484 [...]
4. Az ősi székesház, a nagykárolyi várkastély (43. oldal)
[...] hadainak élére Méltóságos Generális Károlyi Sándor urat eleikbe rendelte és instal­lálta Szaniszló Zsigmond egykorú naplója ezt így [...] authoritate tek nagys Generalmarchal Károlyi Sándor uramat ő nagyságát 1 Az [...] vadász kirándu­lásra szakított időt Károlyi Sándorral s az udvar egy részével a közeli Szaniszló helységbe rándult nagyobb konyhakészletet s [...]
5. (246. oldal)
[...] fia Péter nádori ember és Szaniszló testvér presbiter konvent i kiküldött kallói Demeter fiai János és Szaniszló alpereseket Kallón jankaházai de Jankahaza [...] mandátumban fel­sorolt nádori emberek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...] idézésre felsorolt nádori em­berek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...]
6. (339. oldal)
[...] birtokra a néhai Bálint fia Szaniszló birtokrészére mentek amelyet Sza­niszló magtalan halála címén a király [...] másik Horwathy ból való István­nak Szaniszlónak és Péternek adományozott ahol összehíván [...] nobilis domine Elyzabeth vocate filie Sandor fuisset extradata que videlicet portio [...] Dyonisii et Ladislai fihorum predicti Sandor per eosdem Dyonisium atque Ladislaum [...]
7. Levéltári Közlemények, 10. (1932) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Ila Bálint: A Thurzó család levéltára / 12–66. o. (10_1-2_25. oldal)
[...] a semptei udvarban 68 Thurzó Szaniszló alnádora Szlavniczai Sándor János akire nézve mindaz érvénnyel [...] fasc ban 67 Levele Thurzó Szaniszlóhoz 1619 szeptember 7 ről Galgócból [...] Imrével együtt Thurzó Kristóf és Szaniszló között bizonyos javak ügyében megegyezésre [...] NRA 416 29 70 Egy Sándor János alnádori relációjára készített nádori [...]
8. Levéltári Közlemények, 10. (1932) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Ila Bálint: A Thurzó család levéltára / 12–66. o. (10_1-2_52. oldal)
[...] Ferenc galgóci udvarbíró Pogrányi Benedek Sán­dor János Tieffenbach Rudolf Vaniay Illés [...] tanulságosak a birtokkezelő személyzetnek Thurzó Szaniszlóhoz írt levelei A többi fasciculusok [...] kívül Listhius Anna Rozina Thurzó Szaniszló felesége Thurzó György felesége Czobor [...] között 5 fasciculus Missilisek Thurzó Szaniszlóhoz 1615 1620 ból Ki kell [...]
9. (254. oldal)
[...] Simon kisecsedi ispán Nagy János szaniszlói ispán c Nagykárolyi uradalmi erdészeti [...] Németh Ferencz jágersegéd Jux András szaniszlói revierjáger Jaeger Lipót vállaji revierjáger [...] Szabó Pál pálinka manipulans Praznovszki Sándor encsencsi ispán
10. (132. oldal)
[...] Visegrád U a bizonyítja hogy szaniszlói de Zanizlov György fiának Mihálynak [...] vádat a meg­holt gyóntatója Mihály szaniszlói pap azonban azt vallotta hogy [...] azt hogy meggyilkolták volna majd Sándor petri i nemes szabolcsi szolgabíró [...] Kalló és Semjén közt amikor Szaniszló felé tartott a bátori nemesek [...]
11. (103. oldal)
[...] káptalan­nak hogy Dolhay János fiait Szaniszlót Györgyöt Jánost és Bogdánt a [...] konvent­nek hogy Dolhai János fiait Szaniszlót Györgyöt Jánost és Bogdánt a [...] Dolhai Vajda fiait Györgyöt és Sándort a mármaros­vármegyei Rozalya Sayo Bathyza [...] minden tartozékával Dolhai János fia Szaniszlónak és fiának Lászlónak 700 írtért [...]
12. Levéltári Közlemények, 9. (1931) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei : második közlemény / 38–111. o. (9_1-2_87. oldal)
[...] István Chwry i János Bátori Szaniszló fia István fia László Szaniszló fia István Az alperesek tanúi [...] Ders fia András Dobus i Sándor fia György Sándor fia Mátyás Péter fia Ágoston [...]
13. (263. oldal)
[...] előtt Horwathy i Bálint fia Szaniszló necessitatibus ipsorum ad presens non [...] is oly módon hogy ezt Szaniszló sok éven belül nem válthatja [...] fejében kötelesek a zálogot visszaadni Szaniszló e földekért más birtoká­ból kárpótolja [...] a megállapodásukat amelynek értelmében Kezegh Sándornak és fiának Mihálynak a Szabolcs [...]
14. (35. oldal)
[...] helyette­seihez Dolha i János fia Szaniszló uterinus tesvérei György és Bogdán [...] megyei Komlós nevű birtoka valamint Szaniszló György és Bogdán Sarkad más [...] atyja Ugrin meg testvérei János Sándor Imre és István a panaszos Szaniszlót Györgyöt és Bogdan t igyekeznek [...]
15. (304. oldal)
[...] konvent­hez Iktassák be Vrmezew i Szaniszló fiát Miklóst és fiait Pétert [...] Thin­pus t és Györgyöt valamint Szaniszló fiát Szaniszlót és István fiát Miklóst a [...] meg őket Kijelölt királyi embe­rek Sándor de Lipse Gregorius de eadem [...]
16. Levéltári Közlemények, 60. (1989) 1. • Jakó Zsigmond: Az erdélyi papírmalmok feudalizmus kori történetének vázlata, XVI–XIX. század / 3–55. o. (60_1_42. oldal)
[...] szerint ezt a manufaktúrát Köpeczi Sándor létesítette 1789 ben tehát még [...] Kemény cs csombordi lvt Missiles Szaniszló István Kemény Simonhoz 1793 II [...] 5 5 Uo Kemény Simon Szaniszló Istvánhoz 1793 X 10 Fasc [...] 1793 IX 5 259 Uo Szaniszló István Kemény Simonhoz 1793 rV [...]
17. (482. oldal)
[...] 90 91 92 János fia Szaniszló 85 Péter 88 89 Szaniszló fia István és Sándor 91 Sándor fiai Péter és Miklós 91 Szaniszló fia János 85 Hosszúmezeiek 89 [...]
18. (368. oldal)
[...] melyben írja hogy a Pyenyeszek Szaniszlóval és Strzeszowi Miklóssal való ügyükben Szaniszló még nem válaszolt azonban Miklós [...] Smigrod Szluzowszky János és Dzyewyaczky Szaniszló levele Bártfa város tanácsához melyben kérik hogy egy bizonyos Sándor nevű grabi embert a kit [...]
19. (91. oldal)
[...] pártot ütöttek a mikor is Szaniszló fiai Sándor és István továbbá a nevezett Sándor fiai Péter és Miklós István [...] a miért is a király Szaniszló­nak Jánosnak Györgynek és Bogdánnak adja [...] Tornowa alio nomine Kwkenyesd fia Sándor de cuius notitia Koztha de [...]