3. oldal, 98 találat (0,170 másodperc)

Találatok

41. 1943-04-25 / 17. szám
[...] megemlékezétt a szervezet hősi halottjáról vitéz Kar­csay Miklósról utána részlegesen ismer­tette [...] Erzsébet fia József Ferenc rk Farkas Ferenc földmivelő és Maradics Ilona [...] 63 éves szívbillen­tyű elégtelenség Szombathelyi Sán­dorné Sziklai Mária rk 26 éves [...]
42. 1944-04-16 / 16. szám
[...] kat tanügyi szakelőadó kormányképviselő Dr vitéz Szarka Géza székesfehérvári leánygimnáziumi igazgató [...] P Unger József 22 P Farkas Ferenc 5 P Fejes Pál [...] P Polgár Gé­za 14 P Farkas József 5 P Szakács István [...] Horváth Sándor 20 P Nagy Sándorné 14 P Süpek József 5 [...]
43. 1944-04-30 / 18. szám
[...] mérkőzésen Bochesa Tódor ezredes városparancsnok vitéz Szügyi Zol­tán ezredes vitéz Fekete Lajos őr­nagy vitéz Farkasházy Henrik al­ezredes Langel német [...] a d 6 k Pap Sándorné Pápa Munkácsi u 35 Cukrász [...] rk Tékán István napszá­mos és Farkas Anna fia József rk Németh [...]
44. 1944-05-14 / 20. szám
[...] P ót Jankovich Szilárd Péter Sándorné Szőnyeghy Ele­mér Tocsik József Gémes [...] Mária 1 P őt Szabó Sándorné Saját termésű balatonmelleki bor literenként [...] 58 éves méh­rák Bedő Jánosné Farkas Er­zsébet nyugb dohánygyári mun­kásnő rk 75 éves szívizomelfa­julás Vitéz Kovács József gép­puskás szakaszvezető ev [...]
45. 1944-11-19 / 47. szám
[...] Tóth Andrásné dr Sző lősi Sándorné özv Lux Lajosné dr Pongrácz [...] hazafias mnnkáját Marczelly Kornélné 10 vitéz Somogyi Ferenc 10 Horváth Máté [...] N 8 Kiszely Dóra 7 Farkas Ella 5 Keskeny Mária 4 [...] Sztanek Anna 3 özv Gömbös Sándorné 3 N N 2 50 [...]
46. 1945-12-01 / 5. szám
[...] politikai rendőrség felkéri azo­kat akik vitéz Hevessy József ny őrnagy Gömbös [...] Pápa Major u 6 Dr Farkas Pál ht o szds Pápa [...] Terézia rk Meghaltak Özv Domonkos Sándorné Csatári Anna ev 90 éves [...]
47. 1946-08-03 / 29. szám
[...] hold szántóföldemet Érdeklődni lehet Baráth Sándornénál Jókai u 22 sz Cászló [...] Kéri ha valaki tud fiáról vitéz László András hadnagyról aki 1945 [...] 1946 augusztus 1 Özv Mihácsy Sándorné MHBBiaMnnHBB Hálanyilatkozat Hálás köszönetet mondunk [...] Bőszé Béla villamossági kereskedő és Farkas Mária fia Béla István rk [...]
48. 1905-12-16 / 50. szám
[...] Ede 3 K Iglauer Jánosné Farkas Dezsőné Amberg Józsefné Mayer István [...] drb eladatott 703 darab János vitéz műkedvelői előadásban Holnap vasárnap este [...] a színházban jótékony­célra a János vitéz c daljátékot amely ugyancsak igénybe [...] fogja játszani Iluska neje Zsilavy Sándorné lesz a többi főbb szerepek [...]
49. 1907-02-16 / 7. szám
[...] kamarai gyűlésen juttatják Bergl kezeihez Farkasok nem a Bakonyban nem is [...] hire ment hogy a várkertben farkasok jártak Látni nem látta ugyan [...] hasznos elvnek köszönhette hogy a vitéz legények alaposan meg nem szur­kálták [...] Faragó János Gyenge József Halász Sándorné Halász Mihály Jílek Ferenc Katona [...]
50. 1908-04-11 / 15. szám
[...] szervezett társulat működését Délután János vitéz este az Az ördög mátkája [...] 4 A meglepetés Monológ Irta Farkas Imre előadja Gaál Ilonka 5 [...] főgimnázium gyűjtése II B osztály Farkas István gyüjtő ivén Nagybajomról M [...] gyüjtő ivén Pápáról Özv Mészáros Sándorné 1 1 K özv Schwartz [...]
51. 1914-08-08 / 32. szám
[...] már a csatára Rábizza a vitéz magyar bakára Meg is tesszük [...] nagy fene Góliát Mint a farkas csattogtatja a fogát Csak hadd [...] K Sült Józsefné dr Weltner Sándorné Mihályi Gézáné Mészáros Károly Adamovicsné [...] Kornélia 2 2 K Fóris Sándorné 1 40 K Rump Pál [...]
52. 1914-10-24 / 43. szám
[...] jó­íaratába Levél a galíciai harctérről Vitéz had­íregünkre már eddig is fényes [...] arany lóher Koréin Flóra Schvartz Sándorné Schönfeld Riza 1 1 pár [...] vendéglő egy ablakát Ezt látva Farkas Gyula helybeli rekruta rájuk szólt [...] rántottak s közülök Pong­rácz József Farkast homlokon szúrta Farkas a támadást hasonlóan viszonozta s [...]
53. 1914-11-14 / 46. szám
[...] a íarc mezejéről sebesülten visszatérő vitéz kato­láinkat kellő orvosi ápolásban részesítse [...] nyilvánosan számolni fogok Dr Fürst Sándorné a pápai önképző Leányegye­sület elnöke [...] Figdor Karolina leánya Ilona izr Farkas Imre napszámos és neje Csehi [...] Irén rk Meghaltak Nov 6 Farkas József cseléd ev 78 éves [...]
54. 1915-05-29 / 22. szám
[...] hivatalhoz megkeresés érkezett a belügyminisztériumból Farkas József és Ede­lényi Szabó Sándor [...] vizsgálatot indított s megállapította hogy Farkas József betegségéből felgyógyulva már ismét [...] fáradozásukért hálás köszönetemet Dr Fürst Sándorné a leányegylet elnöke Apró közlemények [...] hon­védelmi minisztérium Hadsegélyző Hivatala a vitéz katonáink özvegyei és árvái érdekében [...]
55. 1915-12-18 / 51. szám
[...] dr Rosenthal József dr Weltner Sándorné Szőke Bálint 6 6 K [...] Béla szóp baritonján magyar műdalokkalgyönyör­ködtette vitézeinket Frauendienst Mariska ope­rett áriákat ós [...] tapsviharban tört ki Végül Pataynó Farkas Gizi A szobacicus c egyfelv [...] A cél el volt érve Vitéz harcosaink két órán át kellemesen [...]
56. 1916-01-01 / 1. szám
[...] Nőegylet a Hadsegélyző Hivatal felszólítására vitéz katonáink meleg ruháira gyűjtést rendezett [...] Arnoldné 2 K dr Weltner Sándorné 2 K Hanauer Zoltánné 4 [...] 39 éves görvélykór Dec 26 Farkas László rk 4 hetes veleszületett gyengeség Farkas István rk 4 hetes veleszületett [...]
57. 1916-04-29 / 18. szám
[...] régen a foglyokkal cim alatt Farkas Ernőd tollából borzalmas dolgokat feltáró [...] most az ellenség előtt tanú­sított vitéz magatartásának elismeréseül a hadi­ékítményes harmadosztályú [...] helyesléssel vette tudo­másul Dr Fürst Sándorné utalással a nagy munkaidőre ajánlja [...]
58. 1920-02-14 / 7. szám
[...] Horthy Miklós fővezér és sastollas vitéz katonáinak Budapestre 1919 november 16 [...] Rózsi és Viola Éva szere­pében Farkas Rózsi elsőrendűt nyújtottak A második [...] leánya Mária rk Febr II Farkas István földmives és neje Pitzer [...] Meghaltak Febr 6 Özv Tisehler Sándorné Pap Róza magánzónő rk 73 [...]
59. 1922-04-22 / 16. szám
[...] céljaira kölcsönfelvétel 10 Ugyané célra Farkas An­talné telkének kisajátítása 11 Hoffstádter [...] Hohenlohe Károly Egon herceg Raffay Sándorné budapesti ev püspök neje Bornemissza [...] saját bir­tokuk vitézesítését 12 A vitézek kötelességei 13 Tiszti telkes vitézek különleges kötelességei 14 A vitézek jogai 15 Vitézi telkek felajánlása [...]
60. 1923-09-01 / 35. szám
[...] 10 Dinár Varga Ferenc Köttbaum Sándorné Kapcsos Gábor Pintér József Aebersold [...] Gábor Szűcs Lajosné Metzger Ödön Farkas János Czelldömölk Freiszberger Gyuláné Steklovics [...] a pápaiak nem voltak oly vitézek mint mások A spanyolok Marokkóban [...]