2. oldal, 92 találat (0,088 másodperc)

Találatok

21. 2005-01-15 / 10. szám
[...] Szakmai Napok esztergomi szemmel Baranya István nyíltan beszélt a Mészöly kontra [...] ügyről Ottavio Bianchi és Baranya István LABDARÚGÁS Egy héttel ezelőtt a [...] programja volt Január 7 én Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövet­ség [...] másik dolog Esztergommal kapcsolatban amelyet Bozóky Imre említett Előrehaladott tárgyalások van­nak [...]
22. 1995-03-16 / 11. szám
[...] házasságkötésének köszönhető Az esztergomi Terényi Istvánnak a Splény regiment huszárkapitányának lányát [...] a Szent Lőrinc ut­cában Kéméndy István házát 472 Ft­ért melyet átépítettek [...] bajba­jutottakon két esztergomi révész Repka István Ferenc bátya és Koncsek Gyula [...] és a község nótáriusa jegyzője Bo­zóky Mihály jelenlétében bonyolítot­ták le Bozóky írta meg a szerződést A [...]
23. Tartalom • Kötődések, érdeklődés és kapcsolatok (165. oldal)
[...] Mária G Aknai Tamás Andráskó István Apollinaire Guillaume Aragon Louis Arany [...] Mária Bojár Iván Borsos Miklós Bozóky Mária Cassou Jean Chaussé Charles [...]
24. Az esztergomi magyar egyházirodalmi iskola tagjainak névsora 1895/6-ban
[...] Borbás László s lelkész Lédecz Bozóky Géza hitoktató Budapest Buchta József subsidiarily Nagy Oroszi Burándy István s lelkész Holies 25 Buzna Sándor Puszta Vogyerád Chlebovits István adminiszt Néved Clauser Mihály jogh [...]
25.
1624 Zichy A Széchenyi István élete 2 1114 Zsilinszky M [...] 1 A hajdankor 1 1060 Bozóky A Római világ 2 502 [...]
26. KÖRNYE (420. oldal)
[...] Bisztrai Farkas Ferenc 289 Bitskey István 166 Bíró Endre 55 172 [...] 39 Blaskovits Ferenc 340 Bocskai István 136 Bod Péter 39 217 [...] 283 289 370 372 Bogdán István 41 Bohony Nándor 245 251 [...] 203 224 287 289 290 Bozóky Mihály 123 302 Bóna László [...]
27.
Földváry István A boldogság útján 1891 Nógrádi [...] 08 Sinka Ferenc Pál Katona István történetíró esztergomi emlékei Eszt Évlapok [...] Esztergom Évi 117 119 Zeneirodalom Bozóky A Katholikus karbéli énekeskönyv Vác [...]
28. A TELEPÜLÉSEK LEÍRÁSA ÉS BIBLIOGRÁFIÁJA • DÖMÖS (123. oldal)
[...] Dömösön pihen és alkot SÁRKÖZI István Pesterzsébet 1920 zeneszerző Kísérőzenét hangszeres [...] barokk egyházi zene neves zeneszerzője Bozóky Mihály Dömös pilismaróti nótárius volt [...] 32 1 Gépirat MK Kultsár István a komáromi könyvtáralapító Tatabánya 1979 [...]
29. Bárdos István: Politika, közélet, országgyűlési és polgármester-választások Esztergomban 1920-1945. (125. oldal)
[...] párt országos vezére ifj Balogh István országgyűlési képviselő Szemere Béla dr dr Bozóky Lajos ny főszol­gabíró Hlatky Gyula [...] J Árpád főkerületi főtitkár Polacsek István városi képviselőtestületi tag A május [...] 101 sz 2 p BÁRDOS ISTVÁN POLITIKA KÖZÉLET ORSZÁGGYŰLÉSI ÉS P [...]
30. 2010-09-29 / 36. szám
[...] kerékpárút végén és a Szent István téren lesznek de nem kötelező [...] a Mesevár Óvo­da nagycsoportosainak a Bozóky Mi­hály Általános Iskola tánccsoportjának és [...]
31. 2017-09-12 / 9. szám
[...] forgalmas gyalogátkelőhelyeknél továbbá a Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola és a [...] ezren fesztiváloztak Az Esztergomi Szent István napi városi rendezvénysorozat három helyszínen [...]
32. 2010-04-22 / 16. szám
[...] táborát az Arany János a Bozóky Mihály és a József Attila [...] sportolók mely küzdel­mekben a Szent István Gimnázium 8 3 ra verte [...] a Géza fejedelem a Szent István a ferences a Zsigmondy a [...]
33. 2011-08-13 / 26. szám
[...] ápolásában kiemelkedő szerepet vállaló Kassai István és felesége vettek észre akik [...] Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselője Kassai István A mester pe­dig soron kívül [...] Fábián Mihály Bognár Tamás Vad István Kispál Ró­bert dedikálta Erős Gábor [...] A MARÓTI ISKOLA Befejeződött a Bozóky Mihály Általános Iskola háromlépcsős infrast­ruktúra [...]
36. Magyarországi tanítók névjegyzéke (167. oldal)
[...] Kovács József ig 39 Mara István 19 Nozdrovicky Hedvig h Kárpáthy [...] 14 Jávor László 15 Kristó István 10 Somszegi István 10 Ködmön János id Tóth István h Garmatiné Bujda Anna 33 Ábel István h Záborszky Géza 10 Kiss [...] 30 Zima János ig 37 Bozóky Gabriella h Föld­ 167
37. Magyarországi tanítók névjegyzéke (230. oldal)
[...] 3 Fóldváry Kálmán 10 Králik Ist­ván s NAGYOROSZI Róm kát Aubermann [...] d Jipszky Lajos 20 Koppányné Bózóky Erzsébet s 1 NÓGRADMARCALr All [...] kát Oravecz Istvánné 15 Oravecz István NÖGRÁDSZAKÁLL Róm kát Rosta Karolin [...] Mészárolfné Kemény Éva 11 Rubovszky István 19 Ref Csele József 34 [...]
38.
[...] Neje Ujváry Anna gyerme­kei Kálmán István és Tibor A család ős­régi [...] gyermeke Jolán oki tanítónő Both István malomellenör Kisbér 1906­ ban szül [...] Gyermekei Lilli Károly és Ottó Bozóky Imre szakképzett órásmester ék­szerkereskedő Dorog [...]
39. 2011-09-24 / 29. szám
[...] díjas orgona és zongoraművész Baróti István orgo­naművész karnagy és a Szent [...] Mesevár Óvoda nagycsoportosai és a Bozóky Mihály Általános Iskola tánccsoportja A [...]
40. 2010-10-09 / 37. szám
[...] kerékpárút végén és a Szent István téren lesznek de nem kötelező [...] a Mesevár Óvo­da nagycsoportosainak a Bozóky Mi­hály Általános Iskola tánccsoportjának és [...] kerül sor a kultúrházban Tepliczky István élménybeszámoló előadásá­ra 18 órakor Az [...]