Esztergom vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1908)

ESZTERGOM VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI - A XIX. század - Családok - Szabó (II) - Szentgály - Szilcz (Silzl) - Tersztyánszky (Nádasi) - Újlaky - Valther (Waltherr) - Vásárhelyi (Kézdi-Vásárhelyi) - Zilizy (Zsilizsi) - Zsitvay - Források:

Név- és tárgymutató. 463 Apafi Mihály 357. Apátságok 215, 218, 346. Aprily Testvérek 111. Arad puszta 27. Arady János 394. Araviszkok 178. Argauer Máté 130. Ármentesítő társulat 34. Árpa 90. Árvaház 431. Árvapénztár 421. Árvaszék 429. Árvizek 20, 21, 23, 31, 32, 39, 398, 428. Ásatások 39. Avarok 190. Azalok 177. Baar-Kalán nemzetség 31, 195, 449. Babona 86. Babura László 169, 171. Bach rendszer 413. Bády Izidor 130. Bády Valér 130. Bagyary Simon 169, 172. Bajna 6. Bajót 7. Bakay család 23, 108, 452. Bakay Imre 428. Bakócz kápolna 42, 327. Bakócz Tamás 37, 130, 327, 341. Bakta Adolf 402. Baky Károly 395. Bálás Theophil 130. Balassa Bálint 43, 131, 351. Balassa Menyhért 17. Baldacci család (báró) 8, 22, 38, 452. Baldacci Antal (báró) 169, 402, 418, 419. Balogh László 391, 395. Bányászat 3, 4, 18, 19, 33, 37, 39, 110—112. Bányatársulatok 112. Baranyay család 452. Baranyay Ferencz 131. Bárdos Rémig 169, 172. Bargel Mihály 67. Barinay család 39, 452. Barkóczy Ferencz (gróf) 7, 382. Barmos család 452. Baromfi tenyésztés 98. Baross Gábor 127, 436. Bársony Gyula 169. Bart 7. Bartakovics Béla 131. Bartha Adolf 403. Bartha Ármin 438. Bartha Béla 127. Barti puszta 8. Bártfay Géza 169, 170. Basaharcz 34. Basztéh nemzetség 6, 27. Báthory család 8. Báthory István 24. Bátori Schulz Bódog 417, 431. Bátorkeszi 8, 107, 108. Batthyány József (gróf) 7, 20, 382, 393. Batthyány Vincze (gróf) 396, 397. Bauer Lénárd 169. Bay család 8. Bazilika 41, 42, 235, 321, 382, 412, 431, 435. Beatrix királyné 326. Becherer Jenő 98. Beckensloer János 325. Beerenknopf Ignácz 394. Beimel József 169, 170. Bekeő Imre 395. Béla 8. I. Béla király 19, 202. II. Béla király 203. III. Béla király 204, 439. IV. Béla király 206. Bélai hegy 1. Bélik József 131, 396. Bellesics család 38, 451, 452. Bellovits Ferencz 172. Belső major 27, 32. Benczések 52, 253, 384. Benkó Károly 115. Bentin Ignácz 115. Bény 17, 108. Bercsényi Miklós 373. Bérczy Endre 70. Berényi Gyula 70. Bertalan Vincze 169. Bertók család 38, 452. Bessenyey család 6, 38. Besze János 131, 398, 401, 402, 409, 413, 418, 419. Besznák Pál 394. Betegsegélyző pénztárak 68. Bethlen Gábor 27, 354, 355. Bezerédi Gyula 131. Bikol puszta 38. Birkés Endre 131. Bíró család 23, 452. Bíró Károly 402, 407. Birtokviszonyok 106, 107, 263, 266, 449, 450, 451. Bleszl Albert 67. Bleszl Ferencz 64, 67. Blümelhuber Ferencz 131. Bogisich Mihály 131. Boleszló érsek 229. Bolgár hadjárat 285. Bolnuch nemzetség 447. Borászati Egyesület 64, 105, 442. Boronkay család 452. Boronkay Jenő 38, 109. Boronkay Lajos 426, 428, 429. Borosay Dávid 169. Borovszky Lénárd 132. Bors Mihály 176. Borz András 63. Borz család 63. Bory Károly 411. Bosnyai hadjárat 284. Bossányi Farkas 132. Boszniai okkupáczió 429. Bottyán János 8, 17, 24, 27, 31, 51, 132, 366, 367, 372, 388. Bozmánszky Gyárfás 172. Bozóky Mihály 132. Bozzay család 39, 454. Bozzay János 395, 397, 399. Brenner Antal 70. Brenner Ferencz 39. Brenner József 67. Brinckmann Antal 402, 420. Bródy Samu 17, 27. Brunswik Antal 391. Brutsy Gyula 67, 115. Brutsy János 27, 115. Bucs 17. Bucsi puszta 18. Bucsperes puszta 18. Burány Gergely 132. Burány János 132. Burgonya 90. Burián család 454. Búza 89. Buzárovits Gusztáv 169, 170, 171. Csák Máté 226, 227. Csák nemzetség 19, 21. Csáka Károly 132. Csáky Miklós (gróf) 23, 391. Csanád érsek 234—256. Csarada János 127. Császár Ármin 169. Császka György 127, 135. Cséffalvay család 39, 454. Csenke puszta 30. Csenkey család 39, 454. Csenkey Pál 395. Cserey család 23. Csernoch János 127, 135, 172. 442, 445. Cservölgy puszta 33. Csery család 38, 451, 452, 454. Csév 18. Csolnok 18. Csolt nemzetség 18. Csór nemzetség 449.

Next

/
Oldalképek
Tartalom