Bene Lajos (szerk.): Magyar tanítók évkönyve 1940-41 (Budapest, 1940)

Magyarországi tanítók névjegyzéke

Gusztáv Ii. ig. 27. Közs. (XIV., Hungária közép-krt. 170 172.): Péterl'í Julia 27, Ferjentsik Ida 19, Kiss Margit 25, Székely Antal 30, özv. Széll­né Ábel Margit 30, Sisitka Gyula 36, Szilágyi László 13, Kőhalmi Gyula 9, Farkas Imre 10, Pápa Ede 3, Fodor Endre 4, Szent-Andrássyné Imrei Margit 34, Szegő Anna 30, Kiss Stefánia 16, özv. Senn Rezsőné Turcsányi Livia 24, Gyarmathy Róza 30, Kósa Mária 15, Hollós Ida 29, Aczél Margit 25, özv. Kondomé Rácz Eugénia 38, Kövérné Spitzkopf Anna id., Ludas László 11, Jambrik Alajos ig. 38, Kerényi Kálmán 30, Schmidt Teréz 24, Puháné Melion Irén 30, özv. Gyurikovichné Filipánits Irén 19, Forró Zsófia 9, Radák Olga Éva li., Kovács Gabriella h., Gál Anna h., Újhelyi Tihamér h. Közs. (XIV. Egrcssy-út 69.): Zombory Aranka 24, Szőnyiné Sallós Mária 23, Szőnyi Imre 17, Somogyi Mihály h., Heintzné Klein Erzsébet 31, özv. Steckarnilné Varjas Éva 28, B. pelhőssy Mária 14, özv. Szendéné Szodoray Ilona 11, Pohl Margit 19, Ciglerné Verebély Olga 22, ajtai Kovács József ig. 39, Mara István 19, Nozdrovicky Hedvig h., Kárpáthy Nándor h., Hajnal Ilona h. Közs. (XIV., Angol-u. 25.): Illés Klára Í8, Szakátsné Wallenstein Margit 19, Neer Lujza 31, Kunfalvy Erzsébet 28, dr. Lakatosné Pfeiffer Gabriella 13, Laszip Margit 22, Bakos- né Major Lujza 19, Novameszky Gusztáv 14, Szarvady Frigyes 14, Kiss Theodora 16, Büki Bella 18, Pridafka Mária 25, Perczelné Krischer Kornélia 27, Kocsárd Mária id. 11, Kissné Simicz Sarolta 18, Istvánffy Emilia 18, Salkovitsné Salkovits Edit h., Varga János ig. 30, Rosta Aranka 11, Szászné Mánus Ilona 19. Közs. fiú (XIV. Telepes-u. 32/b): Fazekasné Kelecsényi Gizella 13, Lajos Irén 13, Gyurkovicsné Könyves Ilona 14, Barsyné Futschner Márta id., Fehérné Moldvay Sarolta id., Merényiné Horánszky Margit 13, Fazekas János 14, Jávor László 15, Kristó István 10, Somszegi István 10, Ködmön János id., Tóth István h., Garmatiné Bujda Anna 33, Ábel István h., Záborszky Géza 10, Kiss Gyula ig. 37, Révay Ferenc 8, Bar Imre h., Kálmán Mihály h., Vil- lányiné Tamási Tobl Livia h. Közs. leány (XIV. Telepes-u. 32.): Maurerné Szinák Ilona 35, Turyné Beczkay Magda h., Haviár Irén 28, Fehér Olga 13, Albertné Pcrner Ilona 22, dr. Farkasné Erdős Piroska 3, Dötsch Margit 13, Bíróné Szakáts Zsuzsanna 4, Katzelné Horváth Anna 4, Lázár- né Kucsera Irén 13, dr. Szénné Babits Elvira 2, özv. dr. Schwarczné Rotschild Bianka 14, Stiglbauer Matild 8, Ligeti Rezső 18, Tóbik János 37, Glózer János 17, Perédiné Marczell Blanka 22, Záborszky Géza 10, özv. Fábiné Laczkó Lidia id., Adamkovitsné Ullerich Margit h., dr. Szentgyörgydeákné Pálosi Emilia id., Rózsa Géza ig. 34, Scheimovits Márta h., Deméné Fazekas Ilona h., Éles Margit id. Közs. (XIV., örnagy- u. 5—7.): Tóth Irén 23, Kollár Margit 13, Stefkáné Sohr Viola 20, Szabóné Ilolocsi Mária 12, Sarangné Kincses Mária 30, Walterné Harn Alice 13, Demjénné Vadaffy Mária 11, Maulerné André Mária 11, Bodó Antal 17, Baka József 21, Németh Ernő h., Gajdátsyné Beöthy Klára 31, Szepesi ’Mária” h ."“NőTnéthy Kálmán 38, Kovács Margit 29, Tárkányi Márta 26, Csuka Imre 17, Gogola Erzsébet 30, Gáborné Bolváry-Záhn Mária 27, Knerlerné Nagy Marianna 19, Horner Ilona h., Okolicsányi Julia 11, Ancsin Elvira h., Zsemlye Margit id., Dénesné Richweisz Anna 27, Walter Mária 14, Kismartoni Ernő id. 7, Futóné Radváner Julia 21, Suda Rózsa 19, Tanfi Rózsa h., Drágáner Miklós 14, Dienesné Sterniczky Mária li., Lőrincz Judit h., Unger Erzsébet h., Falusi Jolán id., Errethné Szabó Melánia 11, Székely Jenő h., Havasné Balinek Alice 12, Réti István ig. 39. Közs. (XIV., Miskolezi-u. 65—69.): Janisch Katalin 32, Somlainé Nagy Irén 22, Vámosné Tóth Gizella 24, Koltainé Kopp Vilma 27, Hukk Gizella 20, Lévainé Jankó Ilona 18, Vénuszné Farkas Ilona 24, Oder Ilona 21, Darányi István 14, Gáthyné Stolmár Edit id., Balázsné Szabó Gabriella 16, Rissányi Gizella 18, Balogh János 14, Szeretvai György 21, Csillagné Wehner Magda 21, Pálvölgyiné Tamás Irén 20, Szőreginé Éigl Mária 12, Fazekasné Mikó Erzsébet 28, Horváthné Bach Valéria 28, .dr. Lam- bergerné Tárnái Teréz 30, Zima János ig. 37, Bozóky Gabriella h., Föld­167

Next

/
Oldalképek
Tartalom