Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék multja és jelene

Földváry István: A boldogság útján, 1891. Nógrádi Jenő: Czakó Zsigmond két színmüve, 1894. t Perényi Kálmán: Fényben, árnyban, 1894. Sebők Zsigmond: Elbeszélések, 1894. Klinda Teofil: Mult és Jelen (Elb.) 1897. Dvihally Géza: Tárcák, Esztergom, 1899. Sebők Gyula: Egér a kaszárnyában. Sebők Zsigmond: Petőfi Sándor, 1899. Nógrádi Jenő: Kölcsönkért táncosok, 1900. Bogisich F: A társadalom, Dráma IV. felvonásban, 1901. "— v Prohászka Ottokár: Ünnepi beszéd, Esztergom, Bvizárovits, 1901, 8. o. Révész Béla: Emberek harca, 1901. Sebők Zsigmond: Kossuth Lajos élete, 1902. Révész Béla: Forgatagban, 1903. Sebők Zsigmond: Tarka mesék, 1903. Sebők Zsigmond: Pusztai élet, 1903. O'sváth Andor: A Dobozi pár, 1904. . Révész Béla: Uj novellák, 1905. Sebők Zsigmond: Mennek, mendegélnek, 1905. Sebők Zsigmond: A kert alatt, 1907. Takács Gedeon: A liliom hőse, 1908. Pózna József: Esztergomi tanulmányi kirándulások, Isk. Ért. 1907/08. Sinka Ferenc Pál: Katona István történetíró esztergomi emlékei, Eszt. Évlapok 1934, 1—2. sz. 2—13. o. Dr. Dézsi Lajos: Balassa Bálint minden munkái 2. köt. Génius kiadás. Einczinger Ferenc: Képzőművészet, Esztergom Évi.) 117—119. Zeneirodalom. Bozóky A: Katholikus karbéli énekeskönyv, Vác, 1797. Róder Alajos: Egyházi énekek, 1837. Győrffy Iván: ötven eredeti magyar népdal, 1871. Bogisich: Cantionale, 1887. Bogisich: Őseink buzgósága, 1888. Kersch Ferenc: Sursum corda, Liszt Ferenc esztergomi miséjének méltatása.. Buchner Antal, az esztergomi főszékesegyház karnagya a „Zeneszerzők és Szövegírók Lapja" a „Nemzeti Kultur Egyesület" V-ik jubiláris évének megünneplésére rendezett I-ső orsz. dal- és szövegpályázatán három müvével az I., II. és III. pályadíjat nyerte el. I. díjat nyert az „Alkonyodik" magyar műdal (plakettet) Endrődi Sándor szövegére. II. díjat „Könyör­gés az álomhoz" magyar műdal (díszoklevelet) Gyóni Géza szövegére. III. díjat nyert „Valamelyik ősöm" magyar nóta (oklevelet) Buchner Antalné szövegére komponált műve. Ezen nyertes müveket a „Nemzeti Kultúr Egyesület" vitéz dr. József Ferenc királyi herceg, — Anna királyi hercegasszony, — Erzsébet királyi her­cegnő őfenségéék fővédnöksége alatt a Patria klubban rendezett dísz­hangversenyen mutatták be, ahol az eredmény kihirdetése is megtörtént. Buchner Antal többi pályadíjat nyert művei: Első férfikari misével és egy 5 szólamú vegyeskari Stabat Materrel kétszer megnyerte a Haynald bí­bornok érsek-féle pályadíjat. „Messze valahol" és „A hazáról" Petőfi szövege két nehéz férfikari müvével kétszer megnyerte a balassagyarmati dalárda pályadíját, a „Magyar dal" Lampért Géza szövege vegyeskarl 460

Next

/
Oldalképek
Tartalom