9 találat (0,268 másodperc)

Találatok

1. I. rész: Az óvári iskola (81. oldal)
[...] elől Szabolcs me­gyébe Mándokra menekült Szaniszló Zsigmonddal együtt Károlyi Sándor kurucvezér nejével Barkóczy Krisztinával is­meretségbe [...] id m 90 108 1 Szaniszló unokája Nagy Mihály rektor 1761 [...]
2. II. rész: A piaci iskola (177. oldal)
[...] menekültek Er­délyből így pl Tordai Szaniszló Zsigmond papjával Szent­­iváni Bartók Jánossal [...] és Szabolcsmegyébe Mándokra ahol Károlyi Sándor nejével Barkóczi Krisztinával voltak val­lási [...]
3. III. rész: A magyar-utcai iskola (205. oldal)
[...] jun 18 án Simon Mihály Sándor Gergely Balog Zsigmond Dániel Ferenc [...] felhívás megy az aranyosköri gondnokokhoz Szaniszló Zsigmond és Bardocz Tamáshoz hogy [...] Simon Mihály Dániel Ferenc és Sándor Gergely megindító hangon kérnek adományokat [...]
4. III. rész: A magyar-utcai iskola (257. oldal)
[...] 70 dr szept 3 án Szaniszló Zsigmondtól Tordáról és Aranyos­székről 331 [...] Kata szamosfalvi malmából 100 Ké­­nosi Sándor Gergely 100 Kun István 100 [...]
5. X. rész: Tanárok (534. oldal)
[...] ember temetésén tartott beszédet Székely Sándor 158 1 neki tulajdonítja a [...] elhalt váradi r k püspök Szaniszló Ferenc akiben a tanár fiága [...] előadásokat 35 36 35 L Szaniszló Zsigmond naplóját Történelmi tár 1890 [...] 36 Lapuszny Gyula Ágost Tordai Szaniszló Ferenc váradi püspök Nagyvárad 1896 [...]
6. Tartalom (589. oldal)
[...] Ulár Pál 499 40 Boros Sándor 501 41 Dr Nyiredy Géza [...] 8 Í Márton 533 52 Szaniszló István 533 53 Roscius Acatius [...]
7. A deézsi egyezkedéstől a 19. század közepéig (79. oldal)
[...] Bartók János tordai rektor és Szaniszló Zsig­­monddal voltak A vallástételt Szaniszló Zsigmond Károlyi Sándor hitvesének Barkóczy Krisztinának ajánlottaíés ezt A rákosi Székely Sándor s Varga Dénes szerint a [...]
8. János Zsigmond Izabella gyámsága alatt (51. oldal)
[...] történetében Ezt az ékszert Szilágyi Sándor János Zzigmond arany­­keresztje címen Archeológiái [...] hogy a kereszt melyet Szilágyi Sándor ismertetett a ma gyár szent [...] keresztje volt Bizonyítja ezt Orichovius Szaniszló feljegy­zése és Bielski krónikája alapján [...]
9. II. Felolvasó ülés (18. oldal)
[...] tordai igaz­gató próbál szerencsét Thordai Szaniszló Zsigmond elbeszélése hitfelekezete bujdosásáról nem [...] nemzetébe erőt önteni Aranyosrákosi Székely Sándor a későbbi püspök ez az [...]