56 találat (0,241 másodperc)

Találatok

1. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (451. oldal)
[...] Péter szepesi 463 László fia Sándor edelényi karászi 429 László fia Sándor rápolti 392 László fia Szaniszló mester bátori 300 472 László fia Szaniszló lónyai naményi 322 László fia [...] 370 László fiai György és Szaniszló bátori 114 László fiai Péter [...]
2. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (435. oldal)
János Sándor bán fia karászi 304 440 455 540 János Sándor fia paposi 350 János Sándor fia petri 106 533 János [...] 94 448 a 472 János Szaniszló fia bátori 370 János Szaniszló fia kallói 226 347 357 423 János Szaniszló fia madai pazonyi 282 János [...]
3. Adattár (186. oldal)
[...] érintkezik Mezőpetrivel és Kisbesenyővel 1316 Szaniszlóval is határos 1338 1366 ban [...] Csomaközi György fia Jánosé míg Szaniszló felé eső fele a Károlyiaké [...] Piskolt Bihar m Ny ról Szaniszló és Részege Szirmay II 28 [...] birtokosztás eredményeképp 1327 ben Mezőreszegei Sándor fia Sándor Vezend perében esküt tevő tanú [...]
4. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (417. oldal)
[...] szennyesi 460 György szatmári szolgabíró Sándor fia részegei 401 György Sebestyén [...] 316 317 327 437 György Szaniszló fia szaniszlói 229 György Tamás fia csarnavodai [...] 322 442 György fia Mihály szaniszlói 91 229 444 György fia [...] Pócs piskárkosi 375 György fia Szaniszló jobbágy kishódosi 237 György fiai [...]
5. (147. oldal)
Jékey Sándor 101 Jeney Ferenc 34 Jiraszek [...] Kállay Zoltán 107 109 Kálli Sándor 39 Kálmán Frigyes 9 11 [...] Keresztes Fischer Lajos 86 Kereszti Sándor Dr 106 Keresztszeghy Sándor Dr 83 84 87 107 [...] Gábor 25 26 30 Korvin Szaniszló 97 Kosarik Sándor 66 Kovács Ferenc 39 Kovács [...]
6. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez) (332. oldal)
[...] a mondott Balk vajda fia Sándor Demeter uterinus testvére a mondott [...] consuetos ab eisdem iobagionibus id Sándor existum non permisisset Konventi fogalmazvány [...] e célra kirendelt nádori emberrel Szaniszló fráter subdiaconus t küldték ki [...] hogy mivel Balk vajda fia Sándor Demeter testvére a bírónak járó [...]
7. Új sváb községek keletkezése az 1790-es években (165. oldal)
[...] 1712 ben telepített ide Károlyi Sándor sváb gazdá­kat akiknek összes száma [...] 42 Nagykárolyból 14 Mezőpetriből 12 Szaniszlóról 1 Tusnádról 2 Kálmándról 1 [...] községnek 1800 tól fogva pedig Szaniszló községnek volt fiókegyháza Az első [...] 1800 tól 1802 ig ter­jedő szaniszlói keresztelési anyakönyveket 57 1 Szátmármegyei [...]
8. (119. oldal)
[...] 1437 dec 11 Kallo i Szaniszló fia János fiát Istvánt és [...] Kallo ex scitu Pethry i Sándor fia Miklós fia Mátyás és [...] auditu vallották hogy Kallo i Szaniszló fia János fia István és [...]
9. Adattár (246. oldal)
[...] Péter testvére fia Pál illetve Sándor fia Sándor részegei nemesek az elődeik által [...] és Pálé a D i Sándoré lett ezen állt Szent Margit [...] Szentmiklós birtok domb 1320 ban Sándort Részege faluban idézték meg a [...] XIX sz ban É ról Szaniszló K ről Mezőpetri D ről [...]
10. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (425. oldal)
[...] 334 358 381 555 István Sándor fia részegei 401 István mester [...] 445 480 488 529 István Szaniszló fia bátori 17 27 8 [...] 360 439 472 515 István Szaniszló fia pilisi 198 373 István [...]
11. Adattár (333. oldal)
157 Pál fia János és Sándor fiai János és Miklós birtoka [...] Csomaköz földjével másrészt az ő Szaniszló földjei zárják közre 40 ezüst [...] a várcsomaközi birtokuk felét a Szaniszló felé eső részét amelyhez 8 [...]
12. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (450. oldal)
[...] Pongrác fia fülpösi 141 László Sándor fia jánoki 142 László Sándor fia karászi 39 90 204 [...] Ládi Domokos leánya 455 László Sándor fia solymosi jánoki 250 429 László Sándor fia tákosi 350 László Sandrin [...] Simon fia szennyesi 460 László Szaniszló fia madai pazonyi 282 László [...]
13. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez) (387. oldal)
[...] meg Balk fiai Demeter és Sándor a napokban missis Boryna filio [...] quartalis pu­ellaris condam domini filie Sándor de dicta Myssethe matris et [...] et filie eiusdem amely nekik Sándor birtokaiból iure nature et de [...] a panasz szerint történt és Szaniszló nap utáni szerdán máj 11 [...]
14. (97. oldal)
[...] Kiiment Rezső ezredorvosok dr Omaszta Sándor Dr Kovács István Gyula föállatorvos [...] Cajetán Schenker György lovag Korvin Szaniszló Pongrácz Aladár Fáy Jenő Joannovits [...] Vétsey Ede br But tier Sándor ezredsegédtiszt Hoffman Gusztáv Patzak Ferenc [...]
15. I. Altalános történeti rész. 1. lap • 2. A ruthén nép és papjok sorsa az Unió előtt (9. oldal)
[...] Plávián Janovics Vaszil Malmoson Sztrojna Sándor Péter Melnicsnán Hriczikovics György Nagybisztrán [...] Mihálv és András Sztánfalván Pap Szaniszló és János Závidfalván Oláh Miklós [...] Pap Demeter Hátmegen Pap Koszty Sándor Péter és Márton Lá­zár Feketepatakon [...]
16. Helytörténet • Bánkúti Imre: Károlyi Sándor két írása a Rákóczi-szabadságharcból (1706, 1711) (210. oldal)
[...] magyar elég A hátlapon Károlyi Sándor írásával Deákra fordítandó Más későbbi [...] KOVÁCS 1988 Kovács Ágnes Károlyi Sándor Magyar História Életrajzok Gondolat Budapest [...] KOVÁCS 1994 Kovács Ágnes Károlyi Sándor levelei feleségéhez I 1704 1724 [...] LUKINICH 1925 70 skk Leszczynski Szaniszló a franciák és svédek által [...]
17. II. rész, meh/ a mostani és hajdani lelkészségek múltját s jelenét tartalmazza. (157. oldal)
[...] János esp 1856 ban Újhelyi Sándor 1860­ ban Rakovszki Sándor 1877 Sztarecki Miklós 1880 ban [...] Ilyenek voltak 1649 ben Pap Szaniszló és Pap János kik jobbágytelken [...]
18. Adattár (297. oldal)
[...] a rohodi nemesektől Fodor fiaitól Sándortól és Jakabtól akik anyjuk Erzsébet [...] 1385 ben Bátori László fia Szaniszló mester tagyi jobbágyait Dománhidai Miklós [...] Bátori György fia János és Szaniszló fia István Tagy birtokától elhatárolták [...]
19. MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK (526. oldal)
[...] III 25 én lefokozták SZILÁGYI SÁNDOR tartalékos huszárzászlós Szaniszló 1910 Anyja Jeles Mária 1942 [...] tartalékos zász­lóssá léptették elő SZILÁGYI SÁNDOR HOROGSZEGI tartalékos huszárhadnagy Hadad 1916 [...]
20. I. József (419. oldal)
[...] makacssága miatt nem hasz­nálhatta Károlyi Sándor hadsikereibe nem bizott Esz­terházy Antalban [...] a Szász August és Lesczinszky Szaniszló között két pártra szakadt Augustot [...]