2. oldal, 180 találat (0,228 másodperc)

Találatok

21. 3. rész (3_30. oldal)
[...] Indiában á k kiv Mátrai István 1956 4 475 575 A [...] vízgazdálkodásának időszerű kérdései á Ism Bozóky Szeszich Károly 1958 2 260 [...] Német Demokratikus Köztársaságban á Zsuffa István 1960 2 475 VÍZHOZAMMÉRÉS 594 [...]
22. 3. rész (3_34. oldal)
[...] 523 Bendefy László 65 Binnyei István 340 Bogárdi János 138 285 [...] Borza Dezsőné 453 532 533 Bozóky Szeszich Károly 323 421 Breinich [...] Dégen Imre 355 587 Dévény István 350 353 Dobos Alajos 160 [...] Károly 159 362 535 Holló István 26 289 321 344 428 [...]
23. 5. rész (5_9. oldal)
[...] Zoltán SZABÓ Lajos és ZIEGLER István Árvízvédelmi védvonal fejlesztési munkák a [...] ábra 10 táblá­zat RED 68 BOZÓKY SZESZICH Károly KESZTHELYI Ervin és [...] Béla TÓTHNÉ JEGES Sára KISS István és JOÓ Ottó A Balaton [...]
24. 7-8. szám • Értekezések • Györke Olivér: Az Olt folyó hidrológiai viszonyai a tusnádi szorosban való vízerőhasznosítás szempontjából (279. oldal)
[...] elhangzása után elnök fekéri Pap István titkárt hogy ismertesse a dr [...] ünneplése után elnök felkéri Pap István titkárt jelentésének megtételére A titkári [...] titkárt a Limnológiai Szakosztály jelentésének Bozóky Szeszich Károlyt a Hidraulikai Szakosztály [...] Józsefet a Gyógyvízbizottság jelentésének Pap István titkárt a Hallépcsőbizottság és az [...]
25. Jegyzőkönyvi kivonat a Hidrológiai Szakosztály 1949. évi évzáró és a Magyar Hidrológiai Társaság alakuló közgyűléséről (27. oldal)
[...] dr meg­ható emlékbeszédet mondott Vitális István dr ról Szaküzléseinken sorrendben a [...] A bátyai artézi kút Pap István Ta­pasztalatok az 1948 januári felsőtiszai [...] Schulhof Ödön dr Bokor Mihály Bozóky Szeszich Károly Györké Olivér Harsányi [...]
26. Jegyzőkönyvi kivonat a Hidrológiai Szakosztály 1949. évi évzáró és a Magyar Hidrológiai Társaság alakuló közgyűléséről (30. oldal)
[...] javasolja Szalai Ti­bor dr Pap István és Venkovits István küldöttek meg­választását A közgyűlés a [...] Emil Szalai Tibor Titkár Pap István Szerkesztő Salamin Pál Segédszerkesztő Bozóky Szeszich Károly Nyilvántartó Venkovits István Jegyző Lindner Károly Ellenőr Reich [...]
27. 4. szám • Langmár József: Műtárgyak alatti szivárgás laboratóriumi vizsgálatának módszerei és berendezései (257. oldal)
[...] tanárnak Salamin Pál do­censnek és Bozóky Szeszich Károly adjunktusnak szíves támogatásukért [...] Imre Miklós Sándor és Vaskó István tanszéki mecha­nikusoknak a berendezések elkészítésénél tanúsí­tott lelkiismeretes munkájukért Benedek István önálló laboráns Ubell Kár oly [...]
28. 2. szám (80_4. oldal)
[...] DONÁSZY ERNŐ GALLI LÁSZLÓ HOLLÓ ISTVÁN JOLANKAI GYULA LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR ÖLLÖS [...] turbinák jellemző adatainak megha­tározására Oroszlány István Vízgazdálkodás a Medjerda völgyben Tunisz [...] a középvízállás alapján 123 Vágás István Az ülepítési hatásfok függvény­transzformációs meghatározása 135 Bozóky Szeszich Károly A Román Népköztársaság [...]
29. 4. szám • Öllős Géza: A keverőteres dortmundi ülepítőmedence áramlástani vizsgálata (261. oldal)
[...] munkában résztvett Salamin Pál docens Bozóky Szeszich Károly ad­junktus Fekete András [...] mérnök Liszkai József és Vaskó István tanszéki mecha­nikus Benedek István és Hunyady Géza laboráns Ubell [...] munka eredményességét IRODALOM 1 Vágás István Átfolyási vizsgálatok dortmundi ülepítőmedencékben Kézirat [...] 474 angol szabadalom 3 Vágás István Ülepítőmedencékre vonatkozó kis­mintatörvények ellenőrzése Hidrológiai [...]
30. 2. szám • Öllős Géza: Öntöző és befogadó csatornák hatása a talajvízszint alakulására (138. oldal)
[...] vettek részt Salamin Pál docens Bozóky Szeszich Károly adjunktus Langmár Jó­zsef [...] Szolnoky Csaba laboratóriumi mérnök Benedek István Hunyady Géza laboráns Ubell Károlyné [...] Liszkai Jó­zsef Klimala Teofil Vaskó István tanszéki mecha­nikus Külön ki kell emelni Oroszlány István tanszék­vezető tanárnak a kutatási munkában [...]
31. 2. szám • Könyvismertetés (163. oldal)
[...] 11 iki ülésének napirendjén Vágás István és Bozóky Szeszich Károly előadása szerepelt Vágás István egyes külföldön végzett ülepítési kísér­leteknek [...] hatásfokmérési módszerek szerinti értékelésével foglalkozott Bozóky Szeszich Károly a csörgedeztető öntözés [...]
32. 4. szám (244_4. oldal)
[...] FODOR PÉTER GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HOLLÓ ISTVÁN HORTOBÁGYI TIBOR IHRIG DÉNES ILLÉS [...] SZABÓ ZOLTÁN SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VÁGÁS ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK CoflepwaHHe Sommaire Contents Sommario [...] 272 284 288 302 306 Bozóky Szeszich Károly Vékony lepelben mozgó [...]
33. 4. szám • Egyesületi és műszaki hírek (272. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1959 4 sz Bozóky Szeszich K Vékony lepelben mozgó [...] Csaba laboratóriumi mér­nöknek és Benedek István tanszéki laboránsnak a mérések végzésében [...] a Thin Sheet By K Bozóky Szeszich Prior to dealing with [...]
34. 1. szám (_2. oldal)
[...] FODOR PÉTER GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HOLLÓ ISTVÁN HORTOBÁGYI TIBOR IIIRIG DÉNES ILLÉS [...] SZABÓ ZOLTÁN SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VÁGÁS ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK CoflepwaHHe Sommaire Con ents [...] hatása a kis­vízfolyások vízhozamára 4 Bozóky Szeszich Károly A csörgedeztető öntözés [...]
35. 1. szám • Bozóky-Szeszich Károly: A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata (16. oldal)
[...] A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata BOZÓKY SZESZICH KÁROLY Földünk sok országában [...] használható táblázatot állítottak össze Oroszlány István és munkatársai 1 A csörgedeztető [...]
36. 1. szám • Bozóky-Szeszich Károly: A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata (26. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1960 1 sz Bozóky Szeszich K A csörgedeztető öntözés [...] Endre tanszékvezető egyetemi tanárnak Oroszlány István tanszékvezető egyetemi docens­nek és Salamin [...] IRODALOM 1 Marjai Gyula Oroszlány István és Wellisch Péter A barázdás [...]
37. 4. szám • Egyesületi és műszaki hírek (359. oldal)
[...] a jövőben még erőteljesebb lesz Bozóky Szeszich Károly Könyvismertetés fí M [...] még nem került sor Holló István
38. 6. szám • Könyvismertetés (523. oldal)
[...] hidraulikájának tárgyalásánál legfrissebb használható eredménynek Bozóky Szeszich Károly munkáját említi ós [...] földrajzi ismeretek széleskörű összefoglalása Zsuffa István
39. 9. szám • Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 1964. május 28-án tartott 47. közgyűléséről (427. oldal)
[...] munkásságáért a Wein János emléklapot Bozóky Szeszich Károly mérnök műegyetemi adjunktus [...] Dalmady Zoltán emléklapot dr Sziráky István hévízi igazgató főorvos a helyi [...] Endre korelnök vette át Holló István a jelölő bizottság elnöke ismertette [...]
40. 12. szám (_2. oldal)
[...] FODOR PÉTER GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HERÉDY SÁNDOR HORTOBÁGYI TIBOR HOLLÓ ISTVÁN IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY 1 [...] SZEKRÉNYI BÉLA SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VÁGÁS ISTVÁN VARGA JENŐ VARRÓ ISTVÁN VITÁLIS GYÖRGY ZIEGLER KÁROLY ZOLLER [...] nélküli tározómedence áramlástani vizsgálata Foto Bozóky Szeszich Károly Ha oöAOMKe rudpodiiHaMutecKoe [...]