5 találat (0,239 másodperc)

Találatok

1. 1907-12-17 / 51. szám
[...] llosvay Aladár uj Főjegyző Péchy István dr Árvaszéki elnök llosvay Ferencz Főszolgabíró Köz­ponti Madarassy István fehérgyarmati Jékey Sándor szatmári Csaba [...] Jeszenszky Béla Kovács Sándor Jékey István dr régiek Bátthy Lajos Pavela Zsigmond Galgóczy István dr Szintay Gábor Lázin Tivadar [...] mellőzését megtámadni kívánják e végből kerese tűket hat hónap alatt vagyis
2. 1909-10-26 / 42. szám
[...] kelltene visszhangot az egyesület esdeklő kérése csak egy virágszálat Esdve kérünk [...] és csőszlányok Bánk János Bakk István Batár István Enyedi Béla Fábián Fe rencz [...]
3. 1906-10-16 / 42. szám
[...] egyesület felvirágozzék A közgyűlés ismételt kérése dacára meg­marad szillárd elhatározása mellett [...] isk igazgató Titkár I Ormoka István II Schwanner Rezső Pénztáros Baum Károly Gazda Fábián István A választmányba beválasztattak Nők Baum [...]
4. 1911-11-02 / 44. szám
[...] MINDEN KEDDEN Felelős szerkesztő FÁBIÁN ISTVÁN A lapra vonatkozó mindennemű közlemény [...] nem hallgatott már rá Minden ké­rése és kedveskedése daczára másnap a [...]
5. 1909-06-08 / 22. szám
[...] válasz mely szerint a vármegye kérése a be­kapcsolásra alkalmas távirda vezetékek [...] kocsmájában a legnagyobb hangot Ilen Ist­ván 24 éves legény vitte Nagy [...]