109 találat (0,649 másodperc)

Találatok

1. K (288. oldal)
[...] Seb varcz József Léderer Tivadar Feuer Adolf Feuer Mihály Bánhidy István Schvarzen berg Zsigmond és Hegedűs [...] novay Dezső Ihász Aladár Bánhidy István Frank Ig­nácz dr Hoffer József [...] Klökner Ede Bauer Adolf Magyar István Szólva La­jos és Feuer Mihály igazg tagok közül kettőnek [...]
2. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1238. oldal)
[...] Korcsmárosok Wirte Diószegi Mihálv Klausz István Kovács Schmied Klausz Gyula Mészáros [...] Bruckner György 30 özv Feller István­ná 28 gróf Karátsonyi Jenő 600 [...] Römer Ferenc Kantin Kantin Mayer István Kávéhézak Kaffeehäuser Feuer István Manhertz János Kéményseprő Rauchfangkehrer Sallay [...] pilisvörösvári bányái Kötő szövők Weber Feuer Ist­vánná Link József Wieszt Mátyás Lakatosok [...]
3. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (969. oldal)
[...] és vegyeske­reskedő Wein u Gemischt­waren Feuer Mihály füszerkereskedő Spezereiwaren özv Feuer S né F Salamonná nyomda [...] Mőrék Miklós Nagy János Pólyák István Rózsa István Sándor József Sárkány József Schmiedt [...] Józsefné Balázsa Lajos Balog Vig Ist­vánná Bartha Sándor Be gyik Istvánná özv Bene Ist­vánná Bense Mihályné Berta Gáborné Boóri [...]
4. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1047. oldal)
[...] Miksa Szegedi u 26 Molnár István Bassa u 2 Molnár István Kisfalud u 11 Nagy Gy [...] József Kálvin u 44 Rédai István Wesiselényi u 27 Sepsei István Aulich u lő Szabé JápchS [...] Feldberbauer Ignác Arany J u Feuer István Kígyó u 41 Fleisizig Ede [...]
5. Sz (534. oldal)
[...] szövetkezet Főtelepét lásd Esztergom alatt Feuer Eduárd vagy Eduard Feuer vegy kersk Feuermann József kersk Feuer és Klein közk társ Társak [...] Dávid és Szmuk Czili férj Feuer Áronná fa kersk A czéget [...] fűszer és vegy kersk Scheftsik István szent István gőzmalom tulaj d Schwartz Károly [...]
6. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (613. oldal)
[...] p Apátfalva Gsanád vm Vigh István Kis Kolcs u p Krassó [...] Bor hényi Gyula Fazekas Ágoston Feuer Bernát Feuer Adolf Feuer Sándor és Béla Feuer Mi­hály Fried Simon özv Horovitz [...] József Hirháger Károly Horváth Sz István Kohn József Kohn Lipót Klein [...]
7. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (632. oldal)
[...] Pelsöcz Zólyom vm Spitz Mihály Feuer mann Samu Tót Próna Turócz [...] licsky József Klein Pinkász Milovanovits István Popovics Gaja Rosenberg Ignácz Szekulics [...] N K Szolnok vm Csontos István Éder Károly Feuer Béla Fiedermann György Frankó György [...] Ignácz főút 88 Handel Kálmán István u 8 Huszka Samu Sándor [...]
8. K (278. oldal)
[...] czégb Deutsch Mór kersk Dotisz István zálogiizlet tulajd Dömötör és Vecsei [...] edény és iiveg kersk Fejér István nürnbergi és vegy kersk Fekete [...] fűszer és röv á kersk Feuer Jakab vagy Jacques Feuer füszerkersk Feuermann Jósef vegy kersk [...]
9. A (4. oldal)
[...] Budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék Feuer B vagy B Feuer vegy kersk Rákos Lajos gyógyszerész [...] Dobozi Imre Dobozi Gábor Nagy István és Bá­rányos Mihály Czégjegy zésre [...]
10. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1168. oldal)
[...] özv Suhánszki Jó­zsefné ló Szunyogh István 85 Szurovcsák Istvánná 16 Sztankó Andrásné 21 ifj [...] 39 Toma­sovszki Mihály 50 Tóth Ist­ván 15 Török András 15 Török [...] féle könyvkereskedés Ferenczy sche Buchhandlung Feuer és Társa szabók Schnei­der Feuer Miksáné divatárukereskedő Modewarenhändler Fisch Hermann [...]
11. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1820. oldal)
[...] Vásárhefy Háromszék vm ifj Bándy Ist­ván Császár Lukács K Csiszár József [...] P S K Kun vm Feuer Adolf Feuer Lőrincz Glanez Adolf Hán Lajos [...]
12. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1444. oldal)
[...] P S Kis Kun vm Feuer Béla Feuer Mihály Kis Kun Halas Pest [...] vm Deutsch és Neu­mann Fröhlich István Jónás Bertalan Kokits F Sándor [...]
13. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (140. oldal)
[...] Kunstgewerbe Genossen schaft Igt Kiss István Hölzcl Gyula Kulcsár Salamon Perl [...] Spezereiwarenhändler VIII Jó­zsef u 10 Feuer Ado f utóda Winter I [...] fióküzl IX Üllői ut 67 Feuer icht Ferenc aranyműves Goldschmied VI [...] G Igt Flesch Nándor Tóth Ist­ván Márkus Jenő III Berend u [...]
14. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (445. oldal)
[...] Began Péter Biros József Bohovej István Bo zsek Alajos Dudiak János Durdik István Frank Samu Franki Jakab Fundarek [...] Kvacsek József Matusek József Pless István Plesso La­jos Präger Mihály Pritel [...] Dobos Szatmár vm Blau Benjámin Feuer József Hornyák István Nagy Dobra Zemplén vm Goldstein [...]
15. II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] • Budapest (2_345. oldal)
345 Feuer József Fhg Sándor u 2 [...] Vasker Neje Berger Betti Fercsik István Elemér u 36 Szül Péterréve [...] Neje Tompos Torma Rozália Fodor István Aréna út 59 Szül 1889 [...]
16. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1512. oldal)
[...] Zólyom vm Moszis János Poljak István Olasztelek Udvarhely vm ifj Barta [...] Burger Péter Engbart Mihály Engbarth István Hager Antal Kle man Fidel [...] Bartók Mihály Berta Pál Csapó István Csáschva János Daubner Lajos Dömö­tör Károly Fabri Mihály Feiner Ármin Feuer Márk Gabnay Sándor Gombkötő Mihály
17. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (441. oldal)
[...] Schuster Cordonniers Márkus Pál Papp István Tégli József Urszu Bertalan Varga [...] Apátfalva Heves vm Kovács Kele István Mikola Szatmár vm Feuer Sámuel Fadgyas János id Kuzman [...] Hoits Ferencz Koncz Sándor Lippai István Lippai Tóth István Palásti Mi­hály Saja Pál Tarr Gábor Tóth István Török Lajos Zámbó János Zsótár
18. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (863. oldal)
[...] p Vizsoly Abauj Torna vm Feuer mann Mór Regenye u p [...] Tolna vm Denk József Horváth István Rehó u p Szász Sebes [...] S K Kun vm Ignácz István Szabó János Szabó Mihály Relyov [...] vm Bencze Béla Holcz hammer István Nagy István Nicsinger Fér Smikli Mihály Spitzer [...]
19. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (434. oldal)
[...] Vadász Abauj Torna vm Bod­nár István Kúp falva u p Pörgölin [...] Tolna vm Brati János Nagy István Pesti János Kurima Sáros vm [...] Arad vm Flónus Lajos Kiss István Kurtya u p Kossova Krassó [...] Szatmár vm ifj Bics Miklós Feuer Ábrahám Lázi Veszprém vm Fekete [...]
20. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1502. oldal)
[...] p Gércze Vas vm Karáth István Kiss Sándor Locsmándi György Szántó [...] Elek Gábor Eperjesi Gábor Erdélyi István Esztergomi György Fecher Mór Fischer [...] Fried Ármin Gelbmann Májer Gnap István Goldberger Jakab Goldner Mór Gottlieb [...] u p Felső Vissó Máramarosvm Feuer verger Léb Májer Bászie Mokrágy [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind