6 találat

Találatok

1. 1887-03-06 / 10. szám
[...] bizottság küldetett ki VéghelyDezső Ruttner Sándor Szabó Imre Kenessey Pongrácz dr [...] Ferencz Tagok Dukovics íáámuel Ruttner Sán­dor Fejérváry József dr Halassy Vilmos [...] lehetünk városunk jeles szülöt­tére Füzy Szaniszló ur ő nagyságára ki hazafisá [...] hazát Nagyon ör­vendünk hogy füzy Szaniszló rendfőnök úr ő nagysága alkalmat [...]
2. 1879-04-13 / 15. szám
[...] Károlin 5 írt ifjú Perczel Sándor 5 frt Bejczy István 2 frt Túri Szániszló 2 frt Szabó Sándor 2 frt Fekete Ignácz 1 [...] János 8 Bácsi József 10 Sándor Imre 5 Sándor József 5 Ivanich János 5 [...] Sáska György Márkus Dániel Bognár Sándor Karácsonyi Sándor Braun Fülöp egy egy frt [...]
3. 1886-07-04 / 27. szám
[...] nagy szolgálatot tett Közli Lejtényi Sándor kormányozta a hol előre nyújtott [...] Jeromos zirczi apát által Mócs Szaniszló székesfehérvári tanár Pécsre helyeztetett át [...] leány gyermekek tanítójának valamint Ürögi Sándor urnák a fiú gyermekek tanító­jának [...] molnár Garay Mihály csizmadia Katona Sándor csizmadia Kovács József szabó Szabó [...]
4. 1887-02-13 / 7. szám
[...] rendkívüli közgyűlésén másod alelnökül Purgly Sándor id kéretett föl de miután [...] irtot lefi­zette tek cI uttner Sándor úr pedig ugyan ezen czélra [...] farsang legkedélyesebb vigalmainak Felülfizetések Füzy Szaniszló Pozsonyból 5 frt Kemenes Ferencz [...] Nay Jakab 1 frt Nay Sándor 1 frt Pozsgay Miklós 1 [...]
5. 1882-05-07 / 20. szám
[...] 18 8 Hétfő Mihály megj Szaniszló 36 19 9 Kedd N [...] után a lap szerkesztését Szalay Sándor vette át Üdvözöljük az uj [...]
6. 1879-11-30 / 48. szám
[...] elsőrendű kitüntetéssel a díszokmáuyuyal Katona Sándort pedig csinos és tartós csizmadia [...] minisztérium nem rendelkezik varró­gépekkel Luzsiuszky Szaniszló szilasbal hási lakos folyamodott a [...]