2. oldal, 36 találat (0,155 másodperc)

Találatok

21. 1892-06-02 / 26. szám (376. oldal)
[...] 23 Kiss Áron 22 Ko­lozsváry Sándor 23 Lükő Géza 23 Pap [...] Szent Miklós 30 Parasznya 100 Szaniszló 50 Dabolcz 50 Fancsika 50 [...]
22. 1894-03-15 / 11. szám (172. oldal)
[...] félbenhagyott dolgot bevé­ 1 Szilágvi Sándor Bethlen Gábor politikai levelei 1879 378 379 lap 2 Szilágyi Sándor Bethlen Gábor és a kassai [...] mellett nádori méltóságot igért Thurzó Szaniszlónak és kiváltatta tőle 15 ezer [...] szakadásra vezető előleges tárgyalások Thurzó Szaniszlót az igaz nádorrá tették de
23. 1903-11-15 / 46. szám (729. oldal)
[...] püspök Zsilinszky Mihály államtitkár Vékony Sándor mezőtúri vallástanár Összesen 23 an [...] Lajos sárospataki theol tanárok Padrah Sándor szoboszlói kir közjegyző Szabó Bertalan [...] Szunyogh Szabolcs Esztárról Takács Ferencz szaniszlói lelkész és neje Tarsolyné Nyíri [...] József érsemjéni lelkész dr Végh Sándor kunhegyesi ügyvéd Zih Sándor berettyóujfalusi lelkész Zlinszkv Béla földbirtokos [...]
24. 1882-05-28 / 22. szám (689. oldal)
[...] kr 1 v buza Lelkész Szaniszló Gá­bor Tanitók Jakó Sándor és Madarász József 13 Gyanta [...]
25. 1842-10-13 / 28. szám (339. oldal)
[...] quos redigit et vulgat Franciscas Szaniszló Abbas s Petri Apóst de [...] negotio mixtorum matrimoniorum pugnan­tia Csajáyhy Sándortól E bizonyítványok közt vannak mellyek [...]
26. 1899-04-23 / 17. szám (267. oldal)
[...] ilki I 100 Takács Ferencz szaniszlói 1 50 Tukacs Albert doma­hidai [...] Gyula csermői 1 130 Andorkó Sándor darnai 1 100 Becsák Sándor simái 1 100 Bélteky Gyula [...] Sámuel kajántói 1 80 Székely Sándor szucsági 1 80 Viski Sándor kis petrii 1 60 id [...]
27. 1898-04-03 / 14. szám (219. oldal)
[...] Imre kéci 1 150 Bán Sándor szent jobbi I 100 Csuka [...] ér tarcsai 1 100 Nagy Sándor poklos teleki 1 100 Rátz [...] Zsigmond thassi I 150 Krisfon Sándor besenyői 1 90 Lőrinczy István [...] ilki 1 100 Takács Ferenc szaniszlói 1 40 Tukacs Albert domahidai [...]
28. 1899-10-29 / 44. szám (691. oldal)
[...] három vándor­gyűlésen résztvettek Ezek Hegedűs Sándor elnökünkön és Szöts Farkas titkárunkon [...] összejövetelen a többek közt Zsigmond Sándor esperes és kerületi főjegyző Cser­nák [...] nagykikindai Gulyás Lajos kisújszállási Harsányi Sándor túrkevei Hajdú Albert udvari Hódy [...] Tóth Lajos tisza­dobi Takács Ferencz szaniszlói Uray József csomaközi Varga Lajos [...]
29. 1894-04-19 / 16. szám (253. oldal)
[...] kezdeményező Morvay Ferencz alelnök Bosznai Sándor sellyei lelkész pénztárnok Nagy Imre [...] lelkész A megalakulás után Bosznai Sándor sellyei lelkész olvasta fel Mit [...] költségén kinyomatni Az értekezlet Fazekas Sán­dornak e szép áldozatkészségeért jegyzőkönyvi köszönetet [...] palatínust a tőle elpártolt Thurzó Szaniszlót megölték volna az a kit [...]
30. 1898-04-10 / 15. szám (236. oldal)
[...] József fotos­martonosi 1 240 Kökösi Sándor ikafalvi 1 100 Zajzon Lajos [...] János hetei 1 40 Boros Sándor sáros oroszi 1 40 Dajka [...] Gábor pósalaki 1 40 Nagy Sándor poklos teleki 1 40 Sipos [...] Molnár Pál kajatai 1 40 Szaniszlő Pál felső novaji 1 40 [...]
31. 1892-06-16 / 28. szám (416. oldal)
[...] miatt jutányos áron kaphatók Országh Sándor és fia cs és kir [...] Baranyai Lujza 20 kr Kecskés Sándor 10 kr Kiss Károly 10 [...] Nagy Károly 10 kr Czéh Sándor 1 frt Bózsás István 20 [...] A n károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói egyház IV oszt lelkészi állomására [...]
32. 1884-05-18 / 20. szám (659. oldal)
[...] ápril hó 29 én Karsay Sándor superintenden s Pályáza t hirdettetik a nagy károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói megürült IV osztályú ev reí [...]
33. 1880-06-06 / 23. szám (759. oldal)
[...] utca gye­rekektől Gyászhírek Papp Lajos szaniszlói n károlyi e m ref [...] tartott síri beszédet Végre Gönci Sándor dömsödi legátus bú­csúzott el pályatársai [...]
34. 1882-09-24 / 39. szám (1261. oldal)
[...] biztosítva A tanári karban Szegedi Sándor halálával és Gergely Károly eltávozásával [...] XVI és XVII században Villányi Szaniszlótól Ezen értekezés 210 sűrűn nyoma­tott [...] Ede Értekezés Jó­tékonyság szeretetház Schumann Sándortól Növendé­kek sz 262 kik közül [...]
35. 1869-02-14 / 7. szám (219. oldal)
[...] vencsellői a szathmármegyei mérki berei szaniszlói olcsva apáthi mikolai és vétkai [...] egyház 4 frt főtiszt Karsay Sándor superintendens ur egy évi járuléka [...]
36. 1887-12-04 / 49. szám (1559. oldal)
[...] szavazattöbbséggel Debreczeni Károly kántorjánosii segédlelkész Sza­niszlón a reform egyház lelkipásztorává vá [...] s lelkész H Böszörmény Zsigmond Sándor ev ref lel­kész H Szoboszló [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind