2. oldal, 108 találat (0,149 másodperc)

Találatok

21. 1909-06-16 / 48. szám
[...] nyomdász Sorbán Géza ács Tarsoly Sándor szabó és Bozsó Dániel lakatos [...] közt a jutalmat mire Tarsoly Sándor növendék köszönte meg az igaz­gatónak [...] beléletben változás történt amennyiben Ruprecht Sándor kir adóhiv főtiszt f hó [...] főkapitány Uj pénzintézet Nagykárolyban A szaniszlói Arina takarék és hitelegylel mely [...]
22. 1903-06-16 / 24.szám
[...] 38 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] illetve Írásbeli ajánlatok is Berecz Sándor urad tiszttartóhoz Tyúkodra u p [...]
23. 1901-12-24 / 52. szám
[...] Adorján fehér gyarmati főszolgabiró Jékey Sándor csengeri fő­szolgabiró Böszörményi Endre Első [...] Gőnyey István Domahidy Viktort Nagy Sándort és ináncsi Papp Kál­mánt Tiszteletbeli [...] fog épülni A terveket Kikeli Sándor készítette melynek költségelőirányzata 75000 koronára [...] kor Barta Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 kor N N [...]
24. 1904-10-11 / 40. szám
[...] birtoka a melyet jelenben Mayer Sándor bérleményét képezi A nevezett tanyán [...] s majd a bérlő Majer Sándor egy boros futárt küldött be [...] művészi előadásért de különben Füredi Sándort aki varázs hegedűjével valósággal elragadta [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka
25. 1907-04-28 / 34. szám
[...] A főszolgabírói állásra eddig Sepsy Sándor nagykárolyi és Gulácsy Tibor fehér [...] Károly helyére zálogházi pénztárnokul Papolczy Sán­dor kereskedőt választotta meg Legközelebbi országos [...] má­tészalkai járásra nézve Takács Ferenc szaniszlói la kost Lénárd Jenő márki [...] Balogh Margit ev ref Biró Sándor g kath Varga Lajos er [...]
26. 1903-09-01 / 35.szám
[...] 1 Helyettes körjegyző A Kereskényi Sándor körjegyző elhalálozásával megüresedett aranyosmegyesi körjegyzői [...] vallás és közoktatási miniszter a szaniszlói állami Óvodához Andriska Teréz oki [...] soro­kat írja a társulatról Krémer Sándornak a szatmári szinikertilet igazgatójának társulata [...] élethü és tulzástul ment Nagy Sándor és Papír Sándor igen jó erők akik betöltik [...]
27. 1906-08-12 / 64. szám
[...] r í lihá yfalva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Onger Dlmann Sándor gyógytárábin m r Régi pénzek [...]
28. 1904-01-26 / 4. szám
[...] 7 aimári raktár linger üiimann Sándor Szentháromsághoz cím zeit gyógyszertárában Szatmáron [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában 3 H Xgj 3 [...]
29. 1904-09-13 / 36. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában
30. 1909-06-30 / 52. szám
[...] Makláry Zoltán Palkovits Géza Reich Sándor Schreiber József Simon Sándor Stern Jó­zsef Zommer József Megfelelt [...] Lázár József Lipcsey Miklós Mayer Sándor Nevilzky Lajos Rooz Endre Schréter Sán­dor Shwartz György Sepsy Sándor Würdiger Jenő Frenkel Pál Gerő [...] 3 tanítóval Pribék­falván 2 tanitóval Szaniszlón 4 tanítóval és Madará­szon 3 [...]
31. 1900-11-20 / 47. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N F csed M [...] alatt foglalt ingatlanból a Stetiu Sándor nagykorú B 9 sorszám alatti [...] a pontja értelmében a Stetiu Sándor B 2 és Stetiu Juliánná [...]
32. 1903-04-07 / 14.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár ünger Ulmann Sándor gyógytárában Olcsón készítek divatos női [...]
33. 1909-07-07 / 54. szám
[...] leány Nem Ne higyje azt Sándor Amit maga mond nem uj [...] elveik mellett állhatatosak maradnának Nem Sándor Minden igyekezete céltalan lesz nálam [...] perc komolyságát fontosságát Maga is Sán­dor épen olyan mint a többi [...] Papp Elek és társainak a Szaniszló köz­ségben tervezett állami elemi iskola [...]
34. 1904-11-13 / 48. szám
[...] Somlyó Ér Mihály falva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár ÜBger Dlmann Sándor gyógytártttn C 0 7 Nyomatott [...]
35. 1901-02-05 / 6. szám
[...] ha sonminőségében a pécsihez Mutiu Sándor szat­mári s Csömör Elemér kassai [...] Félegyházi Pál gazdálkodó Szatmár Kávási Sándor földbirtokos Szinérváralja Németh Ignácz földbirt [...] földbirt Vámos Oroszi ifj Böszörményi Sándor földbiit Pettyén Hunyady Kálmán földbirt [...] föld­birt Géberjén Szilágyi György földbirt Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
36. 1912-06-02 / 44. szám
[...] Ma­gyar bank vezetőségéhez ahol Popovics Sándor bankkormányzóvál és Pranger vezértitkárral foly­tatott [...] iskolai gondnokság elnökévé kóródi Katona Sán­dor budapesti jogszigorlót a vármegye törvény [...] szinérváraljai adóhivatalhoz kinevezte Eljegyzések Debreceni Sándor dr fő­városi ügyvéd pünkösd másodnapján [...] illetve tanitó j nőt a szaniszlói Papp Gyula lacfalui állami elemi [...]
37. 1906-07-29 / 60. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Dnger Ulmann Sándor gyógytárában­Kérem a címre figyelni AH [...]
38. 1912-03-17 / 22. szám
[...] felemelése mellett bejelentse Uj iskola Szaniszló község képviselőtestü lete elhatározta hogy [...] a legjobb hírnévnek Örvendő Szűcs Sándor Fia szölőtelepát BIHARDIÓSZEGEN Ha a [...]
39. 1908-03-04 / 19. szám
[...] né­hol nem elég kedélyes Barna Szaniszlója pedig kifogástalan Az ő grófjánál [...] főorvos Kőrösmezei Antal dr Antal Sándor dr Fejes István ifj Jákó Sándor Rooz Samu dr Tanódy Márton [...] Tankóczi Gyula főkapitány dr Antal Sándor tiszti főügyész s Uray Gáspár [...]
40. 1903-08-11 / 32.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulsmnn Sándor gyógytárában SCHICBT SZ 4 PPAN [...] 38 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...]