Szatmár-Németi, 1904 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1904-06-14 / 24. szám

Szatmár, 1904. SZATMAR-NEMETI Junius 14. ikr kF'krwr kr kir iwr k.rk.r krwr kr kHk ? s V r v PÉNZ 4°l0-os A k A k A ftörlesztéses köicsöoíl az ingatlan k w ^ nyújtunk 10—65 évre budapesti és külföldi elsőrangú pénzintézettől, ^ 4~ed értékéig, gyorsan, utólagos díjazással. A kölcsönt nem záloglevelekben, hanem készpénzben is folyósítjuk, melyet a tulajdonos egyszerre vagy részletekben bármikor visszafizethet, de a pénzintézet nem mondhat fel. Legjobb alkalom a su- A lyos váltó, vagy már meglevő drága törlesztése« kölcsönök átváltoztatására (convertálására) A kölcsön k W bekebelezése illetékmentes, A kölcsöniratok beküldése a tulajdonosra kötelezettséget nem ró, ellenben, A ^ ha az ügyet elvállaljuk, a sikert biztosítjuk Mielőtt c mvertáí, saját érdekében tegyen kérdést hozzánk’, ív jjT készséggel adunk felvilágosítást díjmentesen. Fővárosi és vidéki pénzintézetek, mint tulajdonosok megbízásából kedvező fel lélelek mellett ± ^ eladjuk a kezelésünk alatt 'álló 1400 holdas és 180 holdas birtokot. k 3 NEUSCHLÖSE TESTVÉREK i törvényszéknek bejegyzett czég, bankbizományosok A ff Telefon szám 16. Telefon szám 16. ~^jj Válaszbélyeg melléklendő. ▼ b.rkrkrb.rkrk.rb.^k.rikrb krk.rk.rk.rb.rkrk r"w ^° ato^e oídékony-husfehérnye ------­ta rtalmazza a hús táprészeit (fehérnyét és sókan . mint majdnem Íztelen, könnyen olvadó por, kiváló étvágygerjesztő, erősítő táplálék gyöng'e, a táplálkozásban vissza mnr'irit cvomni i nők, angolkoros gyermekek, lábbadozók stD. reszere \ ASAS-SO m atose alakjában pedig SÁPKÓROSOK részére orvosi- , lag ajánlva. A vasas-somatose 2% vassal szervesen egyesített somatose. Som a tose nagy mértékben étvágy-ingerlő Kapható gyógyszerárakban és gyógyszerkcíeske- keciesben. Valódi csakis eredeti csomagolásban Ferbenfabriken vorm. Friedr Baver &. Cn ELBERFELD. (Pharmazeutische Abteilung). Szatmár Németiben, élénk helyen, egy jó forgalmú “ FŰSZER-ÜZLET ­más vállalat miatt AZONNAL ÁTADÓ. Czim a kiadóhivatalban. I«fl9 30év óta elsőrangú # gyártmány. # Évi gyártás tK&E&SaK!®1 ’liSßmfrM 49.000 kerékpár rlffiSL. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Premierwerke EGER (Böhmen). TTTTTTTTTtTTTTTTTTTT Árverési hirdetmény. Mindazon tárgyak, amelyek zálog - üzletemben f. évi április hó 31-ig lejártak, f. évi junius hó 13-án d. u. 2 órakor nyilvános árverés utján el fognak adatni LKNDENFELD S. kézi-zálogháza Szatmár, Kazinczy-utcza 3. gyorsan Thiele soványitó theája (szavatolt ártalmatlan). Ára cso- magonkint 1 kor. 75 fillér, négy csomagnál bérmentve (utánvét mellett) szállítja -----------------­Lu dwig- Thiele, Mannheim. II Szülék figyelmébe! A svédtornászati gyakorlatokat Fürst Abeles Leonora úrnő f. hó 20-án kezdi meg a Kos- suth-kerti kioszk termében. Előadás naponta délután 3-tól 4 óráig. Valódi boreczet literenkint kapható a Rákóczi-utczai kaszinóban. Ugyanott használt üvegpalaczkok eladók. Egy jó házból való ügyes fiú TANULÓUL rrrrnizrz: fel vétetik................ Gi nál Antal czukrászatában, Szatmáron. roajoan mmtpír Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich Hubert-féle emésztési- és vértisztító gyógyfiibort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készitve és bár nem hajtószer, erősiti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből, tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­süknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészségrontó szert. A fejfájás, felböfögés, gyomorhév, szelek, melyégés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszori bevétel után eltűnnek. Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: szorongatás, vér- tódulás a máj-, lép- és veröczérben (Hämorrodallenden) bélgörcs, szívdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnák a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot. A soványság, sápadt arczszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképzödés- és a májkóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, lankadtság, lehangoltság, gyakori fej-, fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült életeidnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyltja a fentmondottakat. A gyógyfübor I frt 50 kros, és 3 forintos üsegpalaczkokban kaphatók a kő vetkező gyógyszertárakban: Szatmáron az összes gyógyszerárakban. Berencze, Ar. Megyes, Apa, Lippó,Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd, Király-Darócz, Kemecse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi,T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja, N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhely, Zsibó Zilah, Percesen, K.-Béltek, Uj-Német, Tásnád, T.-Szántó,Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló. Fabiánháza, N.-Ecsed, M -Szalka, Szamo'sszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Újlak, N-Szöllős, Huszty Visk, Técső, Taraczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Lovás, Szurdok, N.-Kár'oly, valamint Magyarország kisebb községeiben is A szatmár-németi-i gyógyszer- tár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osztrák-Magyaroiszág területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. uvakodjanak az utánzásoktól! Tessék Ullrich-féle gyógyfübort kérni. Főraktár Unger Ulraann Sándor gyógytárában. 3 3 n n 3 3 3 SCHICHT SZAI'PW 3 3 3 3 3 3 3 3 »szarvas« vagy »kulcs« jegygy­Legjobb, legkiadósabb és azért a legolcsóbb szappan, — mentve minden ártalmas vegyítésektől. fc E tz tz E £ tz lz tz tz Mindenütt kapható. Bevásárlásnál különösen megfigyelendő, hogy minden darab szappanon a »SCHICHT« név és fenti védj'egy rajta legyen. nnnirnnnnnnrnrnnnnnnnnTTnrnrnnn^ padlómáií! Ml a ieyszap trább, s ezért használatban a LEGOLCSÓBB. a legtartósabb, Ilii!! Raktár: Lővinger Józsefnél, Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom