Szatmár-Németi, 1906 (10. évfolyam, 1-103. szám)

1906-07-29 / 60. szám

Szatmár, 1906. julius 29. SZATMÁR-NÉMETI 5-ik oldal. p — !■■■■ ■. — * " ■ * A szépség ápolására a legjobb szer a „Haj nal‘-Cr érne. Teljesen zsírmentes hyglenlkus készítmény. Ezen kiváló gonddal előállított bőrszépitő és finomító készítmény hatása már rövid idei használat után fel­tűnő, sót hosszabb használat után az arcbőrnek fiatal bájt és üdeséget kölcsönöz, teljesen ártalmatlan. Az arcot nem teszi fényessé, a ráncokat elsimítja, a szep- lőket, pattanásokat, bőratkákat (mitesser) és májfoltokat SV teljesen eltűnteti. 1 tégely „Hajnal“-Creme 1 kor., 1 drb „Hajnal“-szappan 80 fillér, 1 doboz „Hajnal“-hölgypor I kor. Kapható: Rohrlich Sámuel „Megváltó1“- I gyógyszertárában, Szatmár, Deák-tér 15. Azonkívül minden bel- és külföldi különlegességek. k ■ i— Kazinczy-utca 4. számú házban az emeleten levő három szobából álló jelenleg ügyvédi irodának használt helyiség szeptember 1-től albéretbe kiadó. Értekezhetni Dr. Ehrenreich Lipót ügyvéddel. Laka« 2 szoba, konyha, 1 lónak istáló, a fapiac közelében kerestetik----- november l=ere. Z Cz im: Kirvay János, Rákóci-utca 36. szám. Kgy jó menetű f o cl rá sz = Ü55let katonai bevonulás miatt PIT* e 1 a cl ó. Értekezhetni lehet Monases Józsefnél 1 Szatmár, Várdomb-utca. ^ZZZZZ Kiadó egy úri lakás SSrinyi-ntca 4. sz. a. 2 utcai szoba, előszoba, konyha, zzz kamara, pince fáskamara ---­augusztus hó l-ére.--------- Értekezhetni lehet ugyanott. — Ig en praktikus, szaba­dalmazott számla rendezők darabonként 5 kor.«20 fillérért kaphatók Boros Adolf papirkereskedésében. Egy jo hazDol való fiú tanulónak felvétetik. Scherling Antal fényképészeti műtermébe Szatmáriul. >áummíumünumnnmmmuummimmnmáí 3 3 3 Hl a rj rs 3 3 S ra ■*oB <*-« rs 3 3 Vezérszó s Minden darab szappan a Schicht névvel^ _ tiszta és ment káros alkatrészekről. ===== J Ó t 3 I 1 ■ 25 000 koronát fizet Schicht György cég ________________ m Aussigban bárkinek, a ki bebizonitja, hogy szappana a »Schicht« névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. Schicht-szappanü („Szarvas“ vagy „kulcs“-szappan!) A legjobb és használatban a legolcsóbb Ama nagyszerű, hatályos tisztitó erő valamint ama kiadóság, amelyet a Schicht- szappannál észlelhetünk, lágysága és tel­jes tisztasága, azon különös gyártás mód eredménye, amely a nyersanyag feldolgozásánál a legnagyobb pontossá­gon alapul. A nyersanyagok nagyrészt saját müvekben állitattnak elő. Milliószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult 1 #TnTTTTTTTTTTTH?TTT7T7TTTTTTTTTTTTT7TTTT7TTTTTTT7TTT7fTTTÜ CLAYTON & SHUTTLEWORTH Budapest, Vóoasl-lcörút 03, által a legjutányesabb árak mellett ajánlatnak: Locomobil és gőzcséplőgépel­szalmakazalozók, já*sgány-cséplögópek, lóhere-cséplők tisztító-rosták, korvkolyozók, kaszáló- és aratógópek, szénagylljtők, boronák, sorvetőgépek, Planet jr. kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes jk aczél-ekék, 2- és 8-vasu ekék és minden aL egyéb gazdasági gépek. A Hirdetések jutányos árban vetetnek fel a 8yom , Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalm üllrich HiiberMM» emésztési- és vértisztító gyógyfűbort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyemorhurnt, gyoruorgörcs, gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkásodáe elles. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borrai van készítve és bár nem hajtószer, erősíti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekböl, tisztítja a vett a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­süknél elnyomják. Ne mulasszuk tehat el inkább azt alkalmazni, mint más erflp, maró, egeszségrontó szert. A fejfájás, felböfögés, gyomorhév, szelek, metyégós és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszor! bevétel után eltűnnek. Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: szoroagatás, vto- tódulás a máj-, lép- és veröczérben (Hámorrodalltsées) bélgörcs, szívdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden iáros anyagot. A soványság, sápadt arczszln, vérszegénység, erőbanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, lankadtság, lehangoltság, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült életeiőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképzödést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor I frt 50 kros, óa 3 forintos üvegpalaczkokban kaphatók a kö­vetkező gyógyszertárakban; Szatmaron az összes gyógyszertárakban. Berencze, Ar. Megyes, Apa, L'ppo,Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd, Király-Darócz, Kemecse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Herrnanszeg, F.-Gyarmat, Halmi,T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váruija, N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhely, Zsibó Zilah, Perecsen, K.-Bőitek, Uj-Német, Tásnád, Te-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskoli, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Újlak, N -Szőllös, Huszt, Visk, Técső, Taraczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Lovás, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is A szatmár-németi-i gyógyszer- tár szállítja a gyógyfűbort mindenhová az Osztrák-Magyarotszág területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. uvakodjanak az utánzásoktól! Tossék OHricWéle gyógyfűbort kérni. Főraktár Dnger Ulmann Sándor gyógytárában­Kérem a címre figyelni. AH AMBÜRGI KAVE BEHOZATAL 3 kiló legfinomabb minőségű Cubakávét 9 koronáért szállít postán bérmentve. ülíiiiop 7nifón Szatmár Jobb minőségű és IvIUlíül &»US 10.13 ~~ olcsóbb mint bárhol. Kérjen részletes kávé árjegyzőket. a főpostával szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom