14 találat (0,281 másodperc)

Találatok

1. Kanyar József: Kaposvár mezőváros művelődéstörténetéből a kései feudalizmus idején (150. oldal)
[...] Berzeviczy Gergely Dessewffy József Tolnay Sándor Hartmann Seyfert és Sind állator­vosi [...] Gyöngyössy János Heltai Gáspár Kis­faludy Sándor Pálóczi Horváth Ádám Péczeli József [...] Fessier Ignác Oláh Miklós Töltényi Szaniszló Tessedik Ferenc stb művei és [...] bővült a könyvtár állománya Töltényi Szaniszló a megye ösztöndíjas pesti majd [...]
2. Függelék • A Levéltári Évkönyv 1970-1974. évi köteteinek összevont mutatója (Összeállította: Domokosné Szálai Zsuzsanna) (283. oldal)
[...] Balogh Péter 1974 87 Balogh Sándor 1971 306 Balogh ügyész 1973 [...] Mózes I Báthori Mózes Bathorn Szaniszló 1 Báthori Szaniszló Báthori Ágnes Bathorn Ágnes 1971 [...]
3. Függelék • A Levéltári Évkönyv 1970-1974. évi köteteinek összevont mutatója (Összeállította: Domokosné Szálai Zsuzsanna) (284. oldal)
[...] i Mózes 1971 44 Báthori Szaniszló Bathor i Szaniszló 1971 43 Báthory Györgyné 1971 [...] Batowski Henryk 1974 274 Batsi Sándor 1970 64 Bátsmegyei Károly 1970 [...]
4. Vonyó Anita: Adalékok a fonyódligeti villatelep létrejöttéhez és a partvédelmi munkálatok megindulásához, 1930–1940 (Forrásközlemény) (119. oldal)
[...] Mikszáth Kálmán u 14 884 Szaniszló Piroska Kispest Viola u 2 [...] Dombóvári u 1 888 Mikulics Sándor Budapest X Simor u 43 [...] u 19 908 Ifj Huszovszky Sándor Miskolc Kertész sor u 37 [...]
5. G. Jáger Márta: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Somogy vármegyében (1848-1849) (111. oldal)
[...] Péter Laky Mihály s Rauch Szaniszló Német Lázár Krizsán József Razga [...] Szigeti János Győri József Matkovits Sándor Botka Gábor Lőrintz Pál Sorkos [...]
6. Domokosné Szalai Zsuzsanna: A Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv 1975-1979. évi köteteinek összevont mutatója. 2. rész (276. oldal)
[...] Hegedűs Lóránt 1978 288 Hegedűs Sándor 1979 238 Hegyessy Géza 1979 [...] Héjjas Kálmán 1976 256 Héjjas Sándor 1979 342 Hejszter 1 Heister Siegbert Helfen József Sándor 1979 218 Helfy Ignác 1979 [...] Mihály 1 Henézdi Mihály Heppe Szaniszló 1975 82 Herand Herandfalva i [...]
7. Andrássy Antal: Somogyi katonák az első világháborúban és az oroszországi polgárháborúban (1914-1922) (357. oldal)
[...] 1967 június 8 62 CSOMAY Szaniszló Beszélgetés egy öreg bolsevikkal Somogyi [...] Somogyi internacionalisták 1917 1922 SZÉKELY Sándor visszaemlékezése Kaposvár 1969 66 HMT [...] Somogyi Internacionalisták 1917 1922 FORMODI Sándor visszaemlékezése Nagyberény i 960 dec [...]
8. Kanyar József: Somogy vármegye könyvtárának története (1816-1950) (169. oldal)
[...] Berzeviczy Gergely De­ssewffy József Tolnay Sándor Hartmann Seyfert és Sind állatorvosi [...] Gyöngyössy János Heltai Gáspár Kisfaludy Sándor Pálóczi Horváth Ádám Péczeli József [...] Fessier Ignác Oláh Miklós Töltényi Szaniszló Tessedik Sámuel stb mű­vei és [...]
9. Andrássy Antal: Somogyi katonák az első világháborúban és az oroszországi polgárháborúban (1914-1922) (359. oldal)
[...] visszaemlékezése Kaposvár 1967 120 CSOMAY Szaniszló Beszélgetés egy öreg bolsevikkal Somogyi [...] kisbárapáti CZÁR János ordacsehi FORMODI Sándor nagy berényi GUZMICS János balatonszárszói [...]
10. Nagy-Tóth Mária: Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei 1622-1636 (22. oldal)
[...] kisfiának neve nem ismert Takáts Sándor annyit je­gyez meg róla hogy [...] nem élt sokáig 36 Thurzó Szaniszló 1624 február 29 én Bécsből [...] 1994 92 p 36 Takáts Sándor Zrínyi Miklós nevelőanyja Bp 1917 [...]
11. Kanyar József: Somogy vármegye könyvtárának története (1816-1950) (170. oldal)
[...] 1834 május 24 én Mérey Sándor főispán értékes képeket ajándékozott a [...] is részesült a könyvtár Töltényi Sza­niszló orvostanár akit a megye neveltetett [...]
13. Szakály Ferenc: A Dél-Dunántúl külkereskedelmi útvonalai a XV. század derekán (104. oldal)
[...] kivonatban ismerteti a panaszlevelet Takáts Sándor Vizsgálat Zrínyi Miklós ellen In [...] 154 Î márc 17 Váraljai Szaniszló Magyar helytartótanács 23 Glaser i [...]
14. Nagy-Tóth Mária: Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei 1622-1636 (29. oldal)
[...] kérdését Májusban ugyanis elhunyt Thurzó Szaniszló az utolsó protestáns nádor 108 [...] története Hatodik kötet szerk Szilágyi Sándor Bp 1898 továbbiakban Szilágyi 1898 [...]