7. oldal, 141 találat (0,147 másodperc)

Találatok

121. 1908-03-28 / 11. szám
[...] bájos megjelenésével Hágen Anna Petőfi Sándor Szécsi Máriá ját szavalta el [...] Válaj Mérk b f Fény Szaniszló Genes Kávás Vezend f f [...]
122. 1915-08-28 / 9. szám
[...] tanítónő 5 Felolvasás Tartja Sarkadi Sándor polg isk ta iar 6 [...] fog megtartatni Szeptem­ber 25 Csomaköz Szaniszló 26 Érendréd Érkörtvélyes Genes 27 [...]
123. Érmellék, 1912-12-07 / 49. szám
[...] örök nyugalomra A gyászhelyen Matolcsy Sándor kereskedő Fény utcai házánál a [...] erejéig a fizetett össze­gek betudásával Szaniszlón adós lakásán leendő megtartására az [...]
124. 1915-07-04 / 1. szám
[...] tájékozni a közönséget Kitüntetés Dániel Sándor helybeli vezető járásbiró fiát Dániel [...] miniszter mik lósfalvi Csont Ignác szaniszlói róm kath segédlelkészt tartalékos honvéd [...]
125. Érmellék, 1911-09-22 / 22. szám
[...] lihegő öreg zsidót észrevette Lebovits Sándor szaniszlói kereskedő aki megkérte a csendőröket [...]
126. 1910-01-29 / 5. szám
[...] ifj Aszaiós Gábor és Máté Sándor jómódú gaz­dák neveit s beállít [...] én délelőtt 9 órakor ingóság Szaniszló január hó 31 én délelőtt [...]
127. 1908-12-12 / 49. szám
[...] alkalomból kifolyólag hogy Dr Aáron Sándor főorvos javaslatára a közigazgatási bizottság [...] Körösi Károly sze rednyei segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át A katholikus legényegylet [...]
128. 1911-08-26 / 34. szám
[...] A dohányjövedéki központi igazgató Györffy Sándor helybeli segélydijas dohányjövedéki gyakornokot a [...] Az istentiszteletet Dr Jordán Károly szaniszlói apátplóbános végezte fényes segédlettel a [...]
129. 1914-03-21 / 12. szám
[...] járásbíróság mint tkönyvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...] Erdei Lászlóné szül Papp Juliánná szaniszlói lakosnak 46 K 40 f [...]
130. Érmellék, 1912-02-03 / 5. szám
[...] igen jutányos áron kapható Grüafeid Sándor fa és szénkereskedőnél Nagykároly Petöfi [...] hétfőn meg is kezdi működését Szaniszlói virtuskodás Sajtos Janos Há gen [...]
131. 1913-02-15 / 7. szám
[...] ügyészséghez Elfoyot dohány csempész A szaniszlói csendőrség letartóztatta Szénási Ágnes cigány [...] Melichar gépgyárak kizáró képviselőjéhez Ráhmer Sándorhoz fordutnak Debrecan Piac utca 43 [...]
132. 1910-10-01 / 43. szám
[...] be Dániel Katóka kisasszony Dániel Sándor kir járásbiró kedves és bájos [...] fájdalmas szarvakkal Megöltek egy legényt Szaniszlón gyilkosság történt vasárnap Négy fiatal [...]
133. 1911-10-14 / 41. szám
[...] órákig maradt együtt Esküvő Kisded Sándor helybeli kereskedő vasárnap esküdött örök [...] nagykárolyi építőmester végezte Elfogott tolvaj Szaniszlón Beck Mózestől elloptak 15 koronát [...]
134. 1911-04-01 / 13. szám
[...] fogja körútját Mezöterem Mezőpetri és Szaniszló községek is sorra fognak kerülni [...] kiváló cigányprímás hangver­senyez Tulajdonos Grósz Sándor Ki akar szép ropogós perecet [...]
135. 1910-04-23 / 20. szám
[...] A ne­vezett orvosok dr Csató Sándor járási és dr Rosenberg J [...] án reggel Vall órakor fog Szaniszlóról kocsin megérkezni a város hatá­rán [...]
136. Érmellék, 1912-04-20 / 16. szám
[...] Személyek Ligeti Konrád vaskereskedő Hornyák Sándor Ella neje Szabó Giziké Özv [...] Sajtos János és Miku­lás György Szaniszlói íöldmüvesek 1911 év szeptemberében Pószet [...]
137. 1915-07-10 / 2. szám
[...] jegyzőjévé Elfogott orosz tiszt Miskolczy Sándor pénzügyi fővigyázó az érkörtvélyesi határban [...] A kár jelentéktelen Kutbafult gyermek Szaniszlón Kern László 2 és fél [...]
138. 1914-06-27 / 26. szám
[...] az uj járásorvosra Takács István szaniszlói ref lelkész lendületes beszédben az [...] Benő Hap Gyula ifj Vida Sándor 1 1 K Lang Samu [...]
139. 1910-01-15 / 3. szám
[...] Makai Elek lelkész Dr Nagy Sán­dor főgondnok Ajtay János főgondnok Deme­ter [...] vettük az értesülést hogy a szaniszlói vasúti állomás Il od osztályú [...]
140. 1910-01-15 / 3. szám
[...] Blum József Poszet Márton Szigethy Sándor 50 50 fillért Ekker Ferenczné [...] tavaszán kérvényt dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz mint a Katholikus Tanügyi [...]