10 találat (0,575 másodperc)

Találatok

1. 1910-01-02 / 1. szám
[...] hó 29 én tartotta Krenedits Sándor községi főjegyző iparhatósági biztos elnöklete [...] 4 kor Tarassy Antal Tarassy Szaniszló 4 50 4 50 kor [...] Jánosné ifj Kremsner József Krenedits Sándor Hajdú Imréné György Sándor Heinrich Péter Zimmerer Hugóné Printz [...]
2. 1910-02-27 / 9. szám
[...] Réti József 2 60 Szele Sándor 1 Beroll Mátyás 2 Presinszky [...] 5 Frey József 10 Farkas Sándor 3 Klein Lajos 3 Námer [...] 20 Balló Dénes 4 Bartha Sándor 1 Táll Ferencz 5 Lakatos [...] Gaál Pál 1 20 Krajcsovics Szaniszló 5 Rákosszent mihályi asztaltársaság 3 [...]
3. 1913-06-15 / 24. szám
[...] Argyellán N né 60 Barta Sándor 40 Dankó Károly 20 Dlusztus Frigyes 5 Fleiszig Sándor 1 Holló Ágoston J Jankovics [...] 50 Torossy Antal 3 Torossy Szaniszló 3 Schvarczl József 1 koronát [...] Számvizsgáló bizottsági rendes tagok Mátrai Sándor bzirch Imre Feuer Sándor Számvizsgáló bizottsági póttagok Ujváry Zsigmond [...]
4. 1914-03-01 / 9. szám
[...] czélu pénztár ügyét melyet Dlusz­Laquer Sándor oki jegyző ingatlan parcellázási adásvételi [...] oldal tus Frigyes elnök Torossy Szaniszló pénztáros Neszt Ferencz jegyző és [...] 1 Dlusztus Frigyes 2 Fleiszig Sándor Grünstein Lipót 20 Hertz Flórián [...] i Torossy Antal 2 Torossy Szaniszló 2 Zednick Frigyesné 2 N [...]
5. 1914-07-19 / 29. szám
[...] Dr Jánossy Imre Dr Léderer Sándor A Jópásztorok Nagy Zsigmond Chirke [...] Tó völgyi N Kecse Nagy Sándor Schaller Márton Szilágyi Gábor szolgabiró [...] Udvardi István 6 koronával Torosi Szaniszló Madarász József Dr Keresztes István [...]
6. 1915-01-17 / 3. szám
[...] Bubán József gyári munkás Bien Szaniszló magánzó Csattogányi István szfőv tisztviselő [...] tanitó Klier József keresk Krenedits Sándor közs főjegyző Krenedits Gyula közs [...] vasöntő Kundrát János kovács Lackó Sándor kutmunkás Langmahr Ferencz adótiszt Lossár [...] kőműves Marczel Aladár hiv Martinecz Sán­dor könyvkötő Máté Ferencz irodaszolga Mátyás [...]
7. 1915-08-08 / 32. szám
[...] kath vallás szertartása sze­rint Grabovszky Szaniszló nyugalmazott főgépész Rákosszentmihály régi lakosa [...] és be­csült Göttler Elluskát Grabovszky Szaniszló halálával a család egészen elszakad [...] A búza megvásárlása czéljából Krenedits Sándor főjegyző Hau­ser Gyula biró társaságában [...]
8. 1916-06-04 / 23. szám
[...] József Kornits Károly pénztáros Martinék Sándor ellenőrök Torossy Szaniszló Pizli József Hóra Nándor Kropacsek [...]
9. 1918-10-06 / 40. szám
[...] szám rk 7 éves Nagy Sándor ref éves Sotschnig Henrik ág [...] és Steinmetz Margit rk Laczkó Sándor rk j és Gajdos Erzsébet rk Skokón Szaniszló rk és Spreit ner Gizella [...] az ülésen a választmány Hipper Sándor főtitkárt az egylet igazgatójává választotta [...]
10. 1931-04-12 / 15. szám
[...] Dezső Dániel Nagy Juliánná Kovács Sándor B Tóth Juliánná Vetró János [...] Erzsébet Hideg­héti Gyula Kutzner Emma Szaniszló István Tóbiás Mária Stark Lajos [...]